Sollefteå kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sollefteå, Sweden

Latitud : 63.2, Longitud : 17.3
Se kartan över Sollefteå
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Sollefteå är en kommun i Sverige på latitud 63.2, longitud 17.3.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Sollefteå kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Kommun- och församlingsgränser

Område Status Anmärkningar
Hela kommunen relation 935624 -klar-
Boteå församling relation 1408005 -klar-
Eds församling relation 1407194 -klar-
Graninge församling relation 1405249 -klar-
Helgums församling relation 1407170 -klar-
Junsele församling relation 1407322 -klar-
Långsele församling relation 1407051 -klar-
Multrå och Sånga församling relation 1407200 -klar-
Ramsele-Edsele församling relation 1407062 -klar-
Resele församling relation 1407195 -klar-
Sollefteå församling relation 1407038 -klar-
Ådals-Lidens församling relation 1407310 -klar-
Överlännäs församling relation 1408041 -klar-

Tätorter

Tätort Folkmängd Status Anmärkningar
Junsele 958 Housenumbers (0/4)
Långsele 1620 Housenumbers (0/4)
Näsåker 541 Housenumbers (0/4)
Ramsele 964 Housenumbers (0/4)
Sollefteå 8530 Housenumbers (0/4)
Österforse 245 Housenumbers (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riksvägar

Nummer
Relation
highway= Sträckning Status Anmärkning
Riksväg 87
relation 52455
primary Länsgränsen mot Jämtlands län - Långsele - Sollefteå klar
Riksväg 90
relation 52454
primary Utansjö - Kramfors - Bollstabruk - Sollefteå - Junsele - Länsgränsen mot Västerbottens län klar

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 335
52456 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sollefteå - Sidensjö - Örnsköldsvik
Länsväg 345
1362178 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ramsele - Jämtlands läns gräns
Länsväg 346
1362161 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Junsele - Västerbottens läns gräns


Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary". En del av dessa vägar har nu flyttats över till respektive kommunprojekt.

Sträckor på sekundära länsvägar med lägre bärighetsklass (BK2 och BK3) nedklassats till "tertiary". Har man inte prioriterat bärigheten kan man väl allmänt anse att de inte heller är så viktiga vägar.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 samt avstickare (omvägar) med egna nummer har också satts till tertiary även om de har bärighetsklass 1 (BK1). Undantag har gjorts då dessa ansluter till väg av högre klass (riksväg och/eller Europaväg). Dessa har då satts till secondary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
773
1416206 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörgraninge (331)-Malmån-Vik (331) secondary
774
1416103 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Östergraninge (331)-Västertorp-Västansjö (775)-Sjöbotten (776)-Forsed (772)-Sel (777)-Bollsta i Kramfors kommun (90) secondary
776
1416121 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sjöbotten (774) i Kramfors kommun-S Tunsjön-Östnyland (90) BK2 secondary S Tunsjön-Östnyland BK3 samt BK2 (tertiary)
778
1416243 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Björknäset (331,331) tertiary Kort avstickare från 331.
786
1416160 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hammar i Kramfors kommun (333)-Viksbäcken (789,796)-Prästmon (792,791)-Fanom (791)-Korvsta-Tjälls skola-Tjäll (797,90) secondary
794
1416247 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Undrom (334)-Kalknäs (867) tertiary BK3, max bruttovikt 4 ton
796
1416304 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Gistgårdsön (786) secondary
797
1417335 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Klovsta (786)-Tjäll (786) tertiary BK2
798
1417338 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (335) - Multrå K:a secondary
802
1417369 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (90) - Tjärnmyren secondary 150 m söder om 90-Tjärnmyren BK2 (tertiary)
901
1431086 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tybränn (335)-Valla-Sunnersta (335) secondary
902
1431088 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Överlännäs K:a (335) secondary
903
1431107 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Björkåbruk (335)-Björksjön-Backsjön (908,908)-Backsjöbränna secondary
904
1431124 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Sånga K:a (335) secondary
906
1431124 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ed (90)-Eds K:a (958)-Österå (909)-Resele K:a-Myre (960,910)-Norrtannflo (90) tertiary BK2
908
1431139 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Selsjön (90)-Backsjön (903,903)-Aspeå (911)-Lännäs (912)-Skorped (914)-Mosjön (915)-Djupsjö (916)-Nybyn (917)-Grindnäset (921)-Nyland (919)-Sidensjö (335,335,894,894)-Östersel (892)-Mjäla (893)-Trafikplats Bjästa-(E4,895)-Bjästa (885)-Bredånger (886)-Köpmanholmen (884) Köpmanholmens kaj secondary
909
1431298 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Österå (906)-Överbodvill (90) tertiary BK2
910
1431300 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Myre (906)-Strand (90) tertiary BK2
911
1431371 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Aspeå (908)-Grundtjärn (967)-(984)- Edsforsen (983) secondary
937
1433922 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) V Vike (963)-Vägersjö-Berg secondary
939
1433967 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ödsgård (950)-Fjällbohög (940)-Lövåsen secondary
940
1433970 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fjällbohög (939)-Hällås secondary
941
1433977 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Graninge Idrottsplats (87)-Graningebruk-Märrviken (331) secondary
943
1433980 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Holmsta (950)-Ärtrik (331) secondary
946
1433988 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Långsele (952)-Ö Granvåg (953)-Skärvsta (5200)-Rödsta (87) secondary Långsele-Ö Granvåg BK2 (tertiary)
947
1434003 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vallåsen (965)-Tunåsen secondary
948
1434063 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vågdalen (345)-Nordsjö secondary
949
1434067 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörledinge (87)-Graninge hpl tertiary BK2
950
1434176 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Helgum (331,907)-Helgums K:a (962)-Holmsta (943)-Meåstrand (963)-Ödsgårdsmon-Ödsgård (964,939,964.01)-Ovanmon (969)-Viken (331) secondary
951
1434177 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Helgum (331)-Näs (954)-951/952 BK2 secondary Helgum-200 m SV 951/952 BK2 (tertiary)
952
1434227 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Långsele (87,946)-Hamre (951)-Österflo (955)-Österås (956,953) secondary
953
1434229 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ö Granvåg (946)-Österås(952)-Sand (958)-Gåsnäs (960,960)-Forsås (975) secondary
954
1434196 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näs (951)-runt Nordsjön-Nordsjö (951) tertiary BK2
955
1434259 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Österåsens hälsohem (952) secondary
957
1434262 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Näsåker (90-975) secondary
958
1434264 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sand (953)-Eds K:a (906) tertiary BK2. Bro över Ångermanälven vid Ed:s K:a BK2, maxhöjd 3,9 m.
960
1434267 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gåsnäs (953)-Myre (906) tertiary BK2. Bro över Ångermanälven vid Resele BK2, maxhöjd 3,9 m
962
1434271 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg från Helgums K:a (950) secondary
963
1434290 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Meåstrand (950)-Gässjö-V Vike (937)-Stensjö secondary
964
1434363 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ödsgård (950) jämte väg 964.01 mot Ramsele (950)-Nordanåker (331) secondary
964.01
1434362 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ödsgård (950)-Ödsgård (964) secondary
965
1434384 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nässjö (345)-Vallåsen (947)-Terrsjö (970)-Jämtlands läns gräns vid Kängsjön (Z 837) BK1
966
1434395 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nordanåker (331)-Norrby-Krånge (975) secondary 100 m NO anslutning med enskild väg vid Nordsjöbäcken-Krånge BK2 (tertiary)
967
1434419 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näsåker (90)-Näsåkers fäbodar-Omsjö-Grundtjärn(911) secondary
968
1434445 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Åsmon (975)-Åkvisslan-Betåsen (978)-Söderfors-Tara-Tågsjöberg (977) BK1
969 (del av)
1434452 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) länsgränsen vid Bitarberget (Z 776)-Hocksjön-Lungsjön (970)-Ovanmo (950) secondary
969 (del av)
1434452 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jämtlands läns gräns vid Fullsjön (Z 776)-V Björkhöjden-länsgränsen (Z 776) secondary
970
1434452 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lungsjön (969)-Rensjönäset-Rensjön-Västvattnet-Terrsjö-(965) tertiary Terrsjö-(966) BK1.
971
1434613 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ramsele (331)-Krånge (331) tertiary BK1 men bara sidoväg till 331.
972
1434625 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kapellbacken i Ramsele (331,974) tertiary BK3. Belastning: Totalvikt 2 ton
973
1436340 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till och förbi Ramsele K:a och tingshus (331,331) secondary
974
1436341 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ramsele(331,972)-Imfors(975) secondary
975
1436346 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Näsåker (90,957)-Forsås (953)-Åsmon(968)-Krånge (966)Imfors (975)-Imnäs (978) tertiary Flera sträckor BK2 och BK3.
976
1436387 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nordantjäl (331)-Stenviksstrand-Jämtlands läns gräns vid Tjärnnäset (-Vängelsbyn)(Z 981) BK1
977
1436438 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Nordantjäl (331,975)-Tågsjöberg(968)-Rötjärnmon (346) secondary Nordantjäl-Tågsjöberg BK2 (tertiary)
978
1436446 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Imnäs (975)-Betåsen (968)-Holaforsen (90) secondary
979
1436447 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kvarnån (90)-Mo secondary
980
1436454 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ysjö (346)-Långvattnets by tertiary BK2
981
1436469 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Röåfallet (346)-Vallen- Omsjö (988)- Solberg-Västerbottens läns gräns vid Västerås (-Dorotea)(AC 924) secondary
983
1436481 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Junsele (90)-Edsforsen (911)-Kläppsjö-Bergsjödammen (1035) secondary
984
1436482 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Grundtjärn (911)-Myckelgensjö (1035) secondary
986
1436503 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hästberget (985)-Åkerbränna secondary
988
1438257 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) (Backe)(Z 986)-Jämtlands läns gräns vid Tågsjön-Tågsjötorp-Omsjö (981) secondary BK1
988.91
1438256 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Tågsjötorp-Tågsjötorps by tertiary
1009
1438203 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg till Nordantjäl (331,331) tertiary BK2