Sr:Key:ref:sr:maticni_broj

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ref:sr:maticni_broj
Опис
Користио се за идентификацију административних јединица у Републици Србији са РГЗ подацима Show/edit corresponding data item.
Група: References
Used on these elementsHelp translate this into Serbian!
should not be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasmay be used on relations
Статус: deprecated

Ова ознака се користила за повезивање релација административних јединица са подацима из РГЗ-а. Више није у употреби јер се користе посебне ознаке за различите нивое:

Ознака је била у употреби од децембра 2019. године после увоза отворених података са форума: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68288. Више детаља о овом увозу може да се нађе овде.