Suburbs in Budapest

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Budapestnek jelenleg 203 városrésze van. A városrészek mai határvonalait a 2012-es Fővárosi közgyűlési rendelet állapította meg. A határokat legutóbb 2016. április 14-én módosították, ez a lista ezt az állapotot tartalmazza. A rendelet száma és címe:

94/2012. (XII. 27.) Fővárosi Közgyűlési rendelet a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
3. melléklet 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest városrészei

Térképezés

Felrajzolásnál a kerülethatároknál megszokott módon a határvonalként definiált utcára rakjuk a kapcsolatot, vagy ahol a városrész határa megegyezik a kerület határával, ott közös vonalra. A határvonal adminisztartív szintje admin_level=10. Megjegyzendő, hogy míg legtöbb városrész csak egy kerületbe tartozik, vannak több kerületbe átlógó városrészek is.

Kérdések

 • Az "123. hrsz-ú telek/közterület" típusú határokat honnan lehetne beszerezni? Jellemzően a 2. és 3. kerületben vannak ilyen határok.
 • "A főváros 1949. december 31-ei határa" van valahol jelölve?
 • Csepelen a 4076. dűlőút melyik?

Városrészek

I. kerület

 • Gellérthegy
Relation.png 2702687 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hegyalja út a Budaörsi úttól – Sánc utca – Orom utca – a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút – Citadella északi sétánya – az I. és XI. kerület határa – Duna folyam – Kelenhegyi út – Mányoki út – Ménesi út – Alsóhegy utca – Villányi út – Budaörsi út a Hegyalja útig.
 • Krisztinaváros
Relation.png 2786310 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától – Széll Kálmán tér – Várfok utca – a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig – Pásztor lépcső – Gellérthegy utca – Czakó utca – Hegyalja úti kereszteződés – Avar utca – Kiss János altábornagy utca – Ugocsa utca – Böszörményi út – Kék Golyó utca – Ráth György utca – Roskovics utca – Bíró utca – Alma utca – Gaál József út – Határőr út – Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.
 • Tabán
Relation.png 2714681 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A várfal a Dózsa György tér 9.-től a Nagy Rondella kapujáig – a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős sétány – Sándor Móric lépcső – Ybl Miklós tér déli oldala – Duna folyam – I. és XI. kerület határa (merőlegesen a Duna vonaláig) – Citadella északi sétány – e sétány és a Szirtes út elágazásánál északnak futó sétány az Orom utcáig – Orom utca – Sánc utca – Hegyalja úti kereszteződés – Czakó utca – Gellérthegy utca – Pásztor lépcső – Dózsa György tér.
 • Vár
Relation.png 2786100 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A várfal a Bécsi kaputól keleti irányban kiindulva az óramutató járásával megegyező lefutásban a Bécsi kapuig.
 • Víziváros
Relation.png 2786368 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam a Bem József tér déli oldalától – Ybl Miklós tér déli oldala – Sándor Móric lépcső – a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig – a keleti várfal a Bécsi kapuig – Várfok utca – Vérmező út – Széna tér – Margit körút – Bem József utca – Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

II. kerület

 • Adyliget
Relation.png 3256786 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldalától – Rézsű utca – Nagykovácsi út – Feketefej utca – a főváros határa a Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldaláig.
 • Budakeszierdő
Relation.png 2805997 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától – Üdülő út – Szép Juhászné út – Budakeszi út a Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig – Jánoshegyi út – Konkoly-Thege Miklós út – a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése – Konkoly-Thege Miklós út a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.
 • Budaliget
Relation.png 3263191 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hidegkúti út a főváros határától – Máriaremetei út – Hímes utca – a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal – a főváros határa a Hidegkúti útig.
 • Csatárka
Relation.png 3247356 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Látóhegyi út a Görgényi úttól – Glück Frigyes út – Verecke lépcső – Verecke út – Szalamandra út – Zöldkert út – Csatárka út – Törökvész út – Görgényi út a Látóhegyi útig.
 • Erzsébetliget
Relation.png 5781542 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Paprikás-patak a Hidegkúti úttól – 53444 hrsz.-ú közterület – Honvéd utca – Hidegkúti út a Paprikás-patakig – Pesthidegkútnak az 1930-as években kialakult része.
 • Erzsébettelek
Relation.png 4666767 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ördögárok a Nagyrét utcától – Hidegkúti út – a főváros 1949. december 31-ei határa (a 171. és 176. számú határkövek között) – Nagyrét utca az Ördögárokig.
 • Felhévíz
Relation.png 3166410 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kavics utca a Vérhalom utcától – Duna folyam – Bem József tér északi oldala – Frankel Leó út – Margit körút – Török utca – Gül Baba utca – Vérhalom utca – Vérmező út a Kavics utcáig.
 • Gercse
Relation.png 5781526 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros határa a Kulcs utcától – a II. és a III. kerület közigazgatási határa – Máriahegy utca – 53444 hrsz.-ú közterület – Paprikás-patak – Nóra utca – Hideg utca – Kulcs utca a főváros határáig.
 • Hársakalja
Relation.png 5793843 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kővári út a Hidegkúti úttól – Arad utca – Cenk utca – Budajenő utca – a főváros 1949. december 31-ei határa (a 168. és a 171. számú határkövek között, 1899/4., 5., 6., 7. helyrajzi számú telkek) Hidegkúti út a Kővári útig.
 • Hárshegy
Relation.png 5802522 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagykovácsi út a Feketefej utcától – Hűvösvölgyi út – a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése – Mária út – Hárshegyi út – Budakeszi út – Szép Juhászné út – a Petneházyrét északi oldalán futó turistaút – a főváros határa – Feketefej utca a Nagykovácsi útig.
 • Hűvösvölgy
Relation.png 5792483 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros 1949. december 31-ei határa a Nagykovácsi úttól (a 184. és a 171. számú határkövek között, 11355/1, 2 és 11358 helyrajzi számú telkek északi oldala) – Ördögárok – Nyéki út – Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.
 • Kővár
Relation.png 5802692 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A II. és a III. kerület határa a Máriahegyi úttól – a főváros 1949. december 31-ei határa (a 148. és a 168. számú határkövek között) – Budajenő utca és meghosszabbított vonala – Cenk utca – Arad utca – Kővári út – Honvéd utca – 53444 hrsz.-ú közterület – Máriahegy utca a II. és III. kerület közigazgatási határáig.
 • Kurucles
Relation.png 3174383 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hárshegyi út a Budakeszi úttól – Mária út – Széher út – Lipótmezei út – Hűvösvölgyi út – Bognár utca – Budenz út – Kuruclesi út – Budakeszi út a Hárshegyi útig.
 • Lipótmező
Relation.png 5802567 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ördögárok a Nyéki úttól – Szerb Antal utca – Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – Széher út – a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése – Nyéki út az Ördögárokig.
 • Máriaremete
Relation.png 5783042 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal a főváros határától – Hímes utca – Máriaremetei út – Áchim András utca – Kökény utca – Kokárda utca – Kerényi Frigyes utca – Ördögárok – Nagyrét utca – a főváros 1949. december 31-ei határa (a 184. és 176. számú határkövek között) – Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldala – a főváros határa a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonalig.
 • Nyék
Relation.png 5802617 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros 1949. december 31-ei határa az Ördögároktól (161 – 171. számú határkövek között, a 11699/4 és 5 helyrajzi számú telkek) – Görgényi út – Nagybányai út – Nagybányai lépcső – Páfrányliget utca – Ördögárok a főváros 1949. december 31-ei határáig.
 • Országút
Relation.png 3176172 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rómer Flóris utca a Zivatar utcától – Margit utca – Margit körút – Frankel Leó út – Bem József tér teljes területe az északi és déli oldalon álló épületek kivételével – Duna folyam – Bem József utca – Margit körút – Széna tér – Vérmező út – Várfok utca – Szilágyi Erzsébet fasor – Lorántffy Zsuzsanna lépcső – Trombitás út – Garas utca – Marczibányi tér teljes területe az északnyugati és északkeletei oldalon álló épületek kivételével – Keleti Károly utca – Kitaibel Pál utca – Bimbó út – Ady Endre utca – Zivatar utca a Rómer Flóris utcáig.
 • Pálvölgy
Relation.png 3263306 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szépvölgyi út a Glück Frigyes úttól – Csatárka út – Zöldkert út – Szalamandra út – Verecke út – Verecke lépcső – Glück Frigyes út a Szépvölgyi útig.
 • Pasarét
Relation.png 3174480 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szerb Antal utca a Hűvösvölgyi úttól – Páfrányliget utca – Csalán út – Battai út – Cirok utca – Pasaréti út – Radna utca – Herman Ottó út – Lorántffy Zsuzsanna út – Lorántffy Zsuzsanna lépcső – Szilágyi Erzsébet fasor – Hűvösvölgyi út a Szerb Antal utcáig.
 • Pesthidegkút – Ófalu
Relation.png 5520242 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros határa a Hidegkúti úttól – Kulcs utca és meghosszabbított vonala – Hideg utca – Nóra utca – Paprikás-patak – Hidegkúti út a főváros határáig.
 • Petneházyrét
Relation.png 3256782 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A rét északi oldalán futó turistaút a főváros határától – Szép Juhászné út – Üdülő út és a belőle futó turistaút – a főváros határa a rét északi oldalán futó turistaútig (11209 – 11339/5 helyrajzi számú telkek).
 • Remetekertváros
Relation.png 5781632 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Pinceszer utca a Kökény utcától – Kossuth Lajos utca – Hidegkúti út – Ördögárok – Kerényi Frigyes utca – Kokárda utca – Kökény utca a Pinceszer utcáig.
 • Rézmál
Relation.png 3176180 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Bogár utca az Endrődi Sándor utcától – Alsó Törökvész út – Bimbó út – Aranka utca – Marczibányi tér északnyugati oldala – Alvinci út – Bimbó út – Endrődi Sándor utca a Bogár utcáig.
 • Rózsadomb
Relation.png 3176173 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Vérhalom utca az Alsó Törökvész úttól – Vérhalom tér déli oldala – Vérhalom utca – Gül Baba utca – Török utca – Margit utca – Rómer Flóris utca – Zivatar utca – Ady Endre utca – Bimbó út – Kitaibel Pál utca – Keleti Károly utca – Marczibányi tér északkeleti oldala – Aranka utca – Bimbó utca – Alsó Törökvész utca a Vérhalom utcáig.
 • Szemlőhegy
Relation.png 3174398 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Barlang utca a Ferenchegyi úttól – Felső Zöldmáli út – Alsó Zöldmáli út – Pusztaszeri út – Felhévízi utca és a belőle délnek futó sétány – Kavics utca – Vérhalom utca – Vérhalom tér keleti és északi oldalán álló épületek – Cimbalom utca – Pusztaszeri út – Ferenchegyi út a Barlang utcáig.
 • Széphalom
Relation.png 3166361 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hidegkúti út a Máriaremetei úttól – Kossuth Lajos utca – Pinceszer utca – Kökény utca – Áchim András utca – Máriaremetei út a Hidegkúti útig.
 • Szépilona
Relation.png 3174475 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budenz út a Kuruclesi úttól – Bognár utca – Hűvösvölgyi út – Budakeszi út – Kuruclesi út a Budenz útig.
 • Szépvölgy
Relation.png 4666788 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros 1949. december 31-ei határa a Görgényi úttól (161-155. számú határkövek között, a 15945, 15948, 15947, 15948/2, 15951 helyrajzi számú telkek nyugati határvonala, 11952-11968 helyrajzi számú telkek északi határvonala) a II. és III. kerület közigazgatási határa – Hármashatárhegyi út – Glück Frigyes út – Látóhegyi út – Görgényi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.
 • Törökvész
Relation.png 3176186 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagybányai lépcső a Csalán úttól – Nagybányai út – Törökvész út – Kapy utca – Gárdonyi Géza út – Endrődi köz – Endrődi Sándor utca – Bimbó út – Alvinci út – Garas utca – Trombitás út – Lorántffy Zsuzsanna út – Herman Ottó út – Radna utca – Pasaréti út – Cirok utca – Battai út – Csalán út a Nagybányai lépcsőig.
 • Újlak
Relation.png 3263570 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Mikoviny utca a Folyondár utcától – az utcából keletnek futó lépcső a Doberdó útig – Doberdó út – Bécsi út – Nagyszombat utca – Duna folyam – Kavics utca és a belőle északnak futó kilátó út – Felhévízi utca – Pusztaszeri út – Szépvölgyi út – Folyondár utca a Mikoviny utcáig.
 • Vérhalom
Relation.png 3174429 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Törökvész út a Kapy utcától – Ferenchegyi út – Pusztaszeri út – Cimbalom utca – Vérhalom tér teljes területe az északi, keleti és déli épületeinek kivételével – Vérhalom utca – Alsó Törökvész út – Bogár utca – Endrődi Sándor utca – Endrődi köz – Gárdonyi Géza út – Kapy utca a Törökvész útig.
 • Víziváros
Relation.png 2786368 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam a Bem József tér déli oldalától – Ybl Miklós tér déli oldala – Sándor Móric lépcső – a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig – a keleti várfal a Bécsi kapuig – Várfok utca – Vérmező út – Széna tér – Margit körút – Bem József utca – Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.
 • Zöldmál
Relation.png 3174399 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Csatárka út a Törökvész úttól – Szépvölgyi út – Pusztaszeri út – Alsó Zöldmáli út – Felső Zöldmáli út – Barlang utca – Ferenchegyi út – Törökvész út a Csatárka útig.

III. kerület

 • Aquincum
Relation.png 6484084 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam – Bogdáni út – Szentendrei út – Kazal utca – Huszti út folytatása északi irányba a Zsófia utcáig – Zsófia utca – 23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára – 23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára a Péter utcáig – Péter utca meghosszabbítása déli irányban a vasútvonalig – vasútvonal.
 • Aranyhegy – Ürömhegy – Péterhegy
Relation.png 6483944 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa – Bécsi út – Aranyvölgy utca – Aranyhegyi út – Pusztakúti út a Pusztakúti közig – Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig – névtelen közterület (22890/2 hrsz.) – 22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig.
 • Békásmegyer
Relation.png 5772832 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa – Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig – Pünkösdfürdő utca – Árpád utca – Ipartelep utca – Szent István utca – Madzsar József utca – Hollós Korvin Lajos utca – Dózsa György utca – 65536 hrsz.-ú közterület – Rókavár utca – Márton köz – Hegyláb utca – 64869/4, 64871/4, 64876/1, 64879 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára – Tamás utca – 65164 hrsz.-ú ingatlan délnyugati, majd nyugati telekhatára – 65163 hrsz.-ú ingatlan nyugati telekhatára és északkeleti telekhatárának meghosszabbítása Budapest közigazgatási határáig.
 • Csillaghegy
Relation.png 5780848 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig – Kalászi utca – Attila utca – Czetz János köz – Határ út – Pusztakúti út – Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig – Héthalom utca – névtelen közterület (22890/2 hrsz.) – 22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig – Budapest közigazgatási határa – a közigazgatási határtól 65163 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatárának meghosszabbítása, valamint nyugati határa – 65164 hrsz.-ú ingatlan nyugati, majd délnyugati telekhatára – Tamás utca – 64879, 64876/1, 64871/4, 64869/4 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára – Hegyláb utca – Márton köz – Rókavár utca – névtelen közterület (65536 hrsz.) – Dózsa György utca – Hollós Korvin Lajos utca – Madzsar József utca – Szent István utca – Ipartelep utca – Árpád utca – Pünkösdfürdő utca a Duna folyamig.
 • Csúcshegy
Relation.png 3228253 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa – Solymárvölgyi út – Virágosnyereg út – II. és III. kerület határa Budapest közigazgatási határáig.
 • Hármashatár – hegy
Relation.png 6485728 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Virágosnyereg út – 20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára – belterületi határ – Remetehegyi árok – 16536/88 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára – II. és III. kerületi határ a Virágosnyereg útig.
 • Harsánylejtő
Relation.png 6484405 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Solymárvölgyi utca – Kocsis Sándor út – belterületi határ – 20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára – Virágosnyereg út.
 • Kaszásdűlő
Relation.png 6484394 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Aranyvölgy utca – Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Kazal utca között – Kazal utca – Szentendrei út – Bogdáni út – Hévízi út – Vörösvári út – Bécsi út az Aranyvölgy utcáig.
 • Mocsárosdűlő
Relation.png 6484018 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Aranyvölgy utca – Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Zsófia utca között – Zsófia utca – Szentendrei út – Határ út – Aranyhegyi út.
 • Óbuda
Relation.png 3228284 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam a Nagyszombat utcáig – Nagyszombat utca – Bécsi út – Vörösvári út – Hévízi út – Bogdáni út a Duna folyamig.
 • Óbuda hegyvidéke
Relation.png 6485729 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa – Kocsis Sándor út – Bécsi út – Doberdó út – közterületi lépcső a Folyóka utcáig – Folyóka utca – Folyondár utca – II. és III. kerület közigazgatási határa Budapest közigazgatási határáig.
 • Óbudai – sziget
Relation.png 3228290 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam
 • Rómaifürdő
Relation.png 4439282 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Czetz János köz – Attila utca – Kalászi utca a Duna folyamig – Duna folyam a vasútvonalig – vasútvonal – Péter utca meghosszabbítása a vasútvonaltól – 23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára 23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára – Szentendrei út.
 • Solymárvölgy
Relation.png 3228268 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa – Bécsi út – Kocsis Sándor út – Solymárvölgyi utca.
 • Újlak
Relation.png 3263570 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Duna folyam – II. és III. kerület közigazgatási határa a Duna folyamtól – Folyondár utca – Folyóka utca – közterületi lépcső a Doberdó útig – Doberdó út – Bécsi út – Nagyszombat utca a Duna folyamig.

IV. kerület

 • Istvántelek
Relation.png 3232053 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Árpád út az Istvántelki úttól – a MÁV váci vonala – Madridi utca – Bécsi utca – Elem utca – Istvántelki út az Árpád útig.
 • Káposztásmegyer
Relation.png 6485974 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Váci út a főváros határától – Székesdűlő sor déli határvonala – a főváros határa – a MÁV váci vonala – Szilas – patak – Duna folyam – a főváros határa a Váci útig.
 • Megyer
Relation.png 3232087 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szilas – patak a Duna folyamtól – a IV. és XV. kerület közigazgatási határa – Fóti út – Váci út – Rév utca – Duna folyam a Szilas – patakig.
 • Népsziget
Relation.png 6486007 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.
 • Székesdűlő
Relation.png 6485975 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A 76590, 76592-76607, 76619-76637 és 76637-76660 helyrajzi számú ingatlanok által elfoglalt terület.
 • Újpest
Relation.png 3232068 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rév utca a Duna folyamtól – Váci út – Fóti út – a MÁV váci vonala – Árpád út – Istvántelki út – Elem utca – Bécsi utca – Madridi utca – Dugonics utca – Újpalotai út – a MÁV esztergomi vonala – Duna folyam a Rév utcáig.

V. kerület

 • Belváros
Relation.png 3228574 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Vigadó tér déli oldala – Deák Ferenc utca – Deák Ferenc tér déli oldala – Károly körút – Múzeum körút – Vámház körút és meghosszabbított tengelye – Duna folyam a Vigadó tér déli oldaláig.
 • Lipótváros
Relation.png 3228576 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szent István körút és meghosszabbított tengelye a Duna folyamtól – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér – Deák Ferenc utca – Vigadó tér déli oldala – Duna folyam a Szent István körút meghosszabbított vonaláig.

VI. kerület

 • Terézváros
Relation.png 3229919 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Dózsa György út a MÁV váci vonalának felüljárójától – Városligeti fasor – Lövölde tér – Király utca – Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Nyugati tér – Váci út – Lehel utca – Bulcsú utca a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig – a MÁV terület északnyugati határvonalát követve halad a Dózsa György úti felüljáróig.

VII. kerület

 • Erzsébetváros
Relation.png 3229918 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Dózsa György út a Városligeti fasortól – Verseny utca – Thököly út – Baross tér – Rákóczi út – Károly körút – Király utca – Lövölde tér – Városligeti fasor a Dózsa György útig.

VIII. kerület

 • Palotanegyed
Relation.png 3177466 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út.
 • Népszínház negyed
Relation.png 3177524 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rákóczi út – Fiumei út – Teleki László tér északnyugati oldala – Népszínház utca – József körút.
 • Csarnok negyed
Relation.png 3177539 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
József körút – Népszínház utca – Nagy Fuvaros utca – Mátyás tér nyugati oldala – Koszorú utca – Baross utca – Horváth Mihály tér északi oldala – Baross utca.
 • Magdolna negyed
Relation.png 3182072 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Koszorú utca – Mátyás tér nyugati oldala – Nagy Fuvaros utca – Népszínház utca – Teleki László tér északnyugati oldala – Fiumei út – Baross utca – Kálvária tér keleti, déli és nyugati oldala – Baross utca.
 • Corvin negyed
Relation.png 3182083 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
József körút – Baross utca – Horváth Mihály tér északi oldala – Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca – Szigony utca – Üllői út.
 • Losonci negyed
Relation.png 3182086 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca – Szigony utca – Üllői út – Korányi Sándor utca – Kálvária tér nyugati oldala – Illés utca.
 • Orczy negyed
Relation.png 3182095 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kálvária tér déli és keleti oldala – Baross utca – Orczy tér északi oldala – Orczy út – Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca – Kálvária tér nyugati oldala.
 • Kerepesdűlő
Relation.png 3182113 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Fiumei út – Baross tér – Thököly út – Verseny utca – Dózsa György út – Kerepesi út – Asztalos Sándor út – Salgótarjáni utca.
 • Százados negyed
Relation.png 3182110 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Asztalos Sándor út – Kerepesi út – Hungária körút – MÁV vonala az Asztalos Sándor útig.
 • Ganz negyed
Relation.png 3182105 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Vajda Péter utca – Orczy út – Orczy tér keleti és északi oldala – Fiumei út – Salgótarjáni utca – MÁV vonala a Hungária körútig – Hungária körút – Könyves Kálmán körút.
 • Tisztviselőtelep
Relation.png 3182106 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Orczy út – Vajda Péter utca – Könyves Kálmán körút – Üllői út.

IX. kerület

 • Belső-Ferencváros
Relation.png 3229950 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér – Duna folyam – Fővám tér – Vámház körút.
 • József Attila-lakótelep
Relation.png 3230009 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Üllői út az Ecseri úttól – Határ út – M5-ös autópálya bekötő szakasza – Epreserdő utca – Ecseri út az Üllői útig.
 • Középső-Ferencváros
Relation.png 3229968 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – Keleti pályaudvar – Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal – Duna folyam.
 • Külső-Ferencváros
Relation.png 3230008 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Keleti pályaudvar – Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal – Üllői út – Ecseri út – Epreserdő utca – M5-ös autópálya bevezető szakasza – Határ út – Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág – Duna folyam.

X. kerület

 • Felsőrákos
Relation.png 3231247 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kerepesi út a Fehér úttól – Sárgarózsa utca – Pesti határút – Határmalom utca – Jászberényi út – Fehér út a Kerepesi útig.
 • Gyárdűlő
Relation.png 3231769 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
MÁV szolnoki vonala a Mázsa tértől – Száva utca – Üllői út – a MÁV hegyeshalmi vonala – Kőbányai út a Mázsa térig.
 • Keresztúridűlő
Relation.png 3231493 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Meténg utca a Kozma utcától – Fátyolka utca – Bogáncsvirág utca – Tarkarét utca – a temető északi fala és meghosszabbított vonala – Álmos utca – Maglódi út – Sírkert út – Kozma utca a Meténg utcáig.
 • Kőbánya – Kertváros
Relation.png 3231448 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Jászberényi út a Kozma utcától – Vadszőlő utca – Eszterlánc utca – a temető északi fala – Tarkarét utca – Bogáncsvirág utca – Fátyolka utca – Meténg utca – Kozma utca a Jászberényi útig.
 • Kúttó
Relation.png 3231775 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV szolnoki vonala a Száva utcától – a MÁV lajosmizsei vonala – Ferihegyi repülőtérre vezető út – Üllői út – Száva utca a MÁV szolnoki vonaláig.
 • Laposdűlő
Relation.png 3231644 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kerepesi út a Hungária körúttól – a MÁV szolnoki vonala – Kőbányai út – Könyves Kálmán körút – Hungária körút a Kerepesi útig.
 • Ligettelek
Relation.png 3231645 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kerepesi út a MÁV szolnoki vonalától – Fehér út – Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út – Liget tér – a MÁV szolnoki vonala a Kerepesi útig.
 • Népliget
Relation.png 3231774 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV hegyeshalmi vonala a Kőbányai úttól – Üllői út – Könyves Kálmán körút – Kőbányai út a MÁV hegyeshalmi vonaláig.
 • Óhegy
Relation.png 3231517 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Maglódi út a Jászberényi úttól – Sibrik Miklós út – MÁV szolnoki vonala – Liget tér – Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út – Jászberényi út a Maglódi útig.
 • Téglagyárdűlő
Relation.png 3231739 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Jászberényi út a Maglódi úttól – Kozma utca – Sírkert út – Maglódi út a Jászberényi útig.
 • Újhegy
Relation.png 3231758 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Maglódi út a Sibrik Miklós úttól – a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa – a MÁV szolnoki vonala – Sibrik Miklós út a Maglódi útig.

XI. kerület

 • Albertfalva
Relation.png 2700782 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kondorosi út a Solt utcától – Duna folyam – Hosszúréti-patak – MÁV pécsi vonala – Solt utca a Kondorosi útig.
 • Dobogó
Relation.png 2713968 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budaörsi út a Kőérberki úti aluljárótól – Lapu utcai aluljáró – Dobogó út – Balatoni út – Poprádi út – Kőérberki út a Budaörsi útig.
 • Gazdagrét
Relation.png 2713748 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rétköz utca a Gazdagréti úttól – Nagyszeben út – Budaörsi út – Gazdagréti út a Rétköz utcáig.
 • Gellérthegy
Relation.png 2702687 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hegyalja út a Budaörsi úttól – Sánc utca – Orom utca – a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút – Citadella északi sétánya – merőlegesen a Duna vonaláig (az I. és XI. kerület határa) – Duna folyam – Kelenhegyi út – Mányoki út – Ménesi út – Alsóhegy utca – Villányi út – Budaörsi út a Hegyalja útig.
 • Hosszúrét
Relation.png 2713782 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagyida utca a Hosszúréti utcától – Gazdagréti út – Budaörsi út – Hosszúréti utca a Nagyida utcáig.
 • Infopark
Relation.png 2702614 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Magyar tudósok körútja a Hevesy György úttól – Magyar Nobel díjasok útja – Magyar Nobel díjasok útja meghosszabbítva a vasútvonalig – MÁV hegyeshalmi vasútvonal – merőlegesen a Hevesy György útig – Hevesy György út a Magyar tudósok körútjáig.
 • Kamaraerdő
Relation.png 2714099 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros határa a XI. és XXII. kerület határától – a Susulyka utca sarkától délkeletnek futó erdei út – a XI. és XXII. kerület határa a főváros határáig.
 • Kelenföld
Relation.png 2700869 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Villányi út a Budaörsi úttól – Karolina út – Bocskai út – Fehérvári út – a MÁV hegyeshalmi vonala – Budafoki út – Hauszmann Alajos utca – Lágymányosi-öböl nyugati partvonala – Lágymányosi-öböl sarkától északnyugati irányban a Nádorkerti aluljáróig – a MÁV hegyeshalmi vonala – Duna folyam – Kondorosi út – Solt utca – Kelenvölgyi határsor – a MÁV hegyeshalmi vonala – Nagyszőlős utcai aluljáró – Budaörsi út a Villányi útig.
 • Kelenvölgy
Relation.png 2700740 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kelenvölgyi határsor a MÁV hegyeshalmi vonalától – Solt utca – a MÁV pécsi vonala – Méhész utca – Ringló út – Péterhegyi út – a MÁV hegyeshalmi vonala a Kelenvölgyi határsorig.
 • Kőérberek
Relation.png 2714089 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Repülőtéri út a főváros határától – Kőérberki út – Egér út – Balatoni út – Hosszúréti-patak – a XI. és XXII. kerület határa – Meggyvágó utcától északnyugatnak futó erdei út – a főváros határa a Repülőtéri útig.
 • Lágymányos
Relation.png 2702615 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Móricz Zsigmond körtér keleti oldala – Bartók Béla út – Szent Gellért tér – Duna folyam – a MÁV hegyeshalmi vonala – merőlegesen a Magyar Nobel díjasok útjáig – Magyar Nobel díjasok útja – Magyar tudósok körútja – Hevesy György út – Hevesy György út meghosszabbítva a vasútvonalig – a MÁV hegyeshalmi vonala – Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtér keleti oldaláig.
 • Madárhegy
Relation.png 2713839 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Törökbálinti út a Rupphegyi úttól – Nagyida utca – Hosszúréti utca – Budaörsi út – Rupphegyi út a Törökbálinti útig.
 • Nádorkert
Relation.png 2700985 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budafoki út a Hauszmann Alajos utcától – MÁV hegyeshalmi vonala – Nádorkerti aluljárótól délkeleti irányban a Lágymányosi-öböl sarkáig – Lágymányosi-öböl nyugati partvonala – Hauszmann Alajos utca a Budafoki útig.
 • Őrmező
Relation.png 2713749 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budaörsi út a Lapu utcai aluljárótól – Nagyszőlős utcai aluljáró – MÁV hegyeshalmi vonala – Dobogó út a Lapu utcai aluljáróig.
 • Örsöd
Relation.png 2714011 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budaörsi út a főváros határától – a Kőérberki úti közúti aluljáró – Kőérberki út – Poprádi út – Balatoni út – Egér út – Kőérberki út – Repülőtéri út – a főváros határa a Budaörsi útig.
 • Péterhegy
Relation.png 2713951 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Dobogó út a Balatoni úttól – Péterhegyi út – Horogszegi határsor – Hosszúréti-patak – Balatoni út a Dobogó útig.
 • Pösingermajor
Relation.png 2714365 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kakukkhegyi erdősor a főváros határától – Kakukkhegyi út – Irhás-árok – Törökbálinti út – a főváros határa a Kakukkhegyi erdősorig.
 • Sasad
Relation.png 2714372 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Márton Áron tér – Érdi út – Németvölgyi út – Hegyalja út – Dayka Gábor utca – Brassó út – Budaörsi út – Nagyszeben út – Rétköz utca – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út a Márton Áron térig.
 • Sashegy
Relation.png 2714524 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hegyalja út a Dayka Gábor utcától – Kálló esperes utca – Hegyalja út – Budaörsi út – Brassó út – Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.
 • Spanyolrét
Relation.png 2713840 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Törökbálinti út a főváros határától – Rupphegyi út – Budaörsi út – a főváros határa a Törökbálinti útig.
 • Szentimreváros
Relation.png 2702616 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ménesi út az Alsóhegy utcától – Mányoki út – Kelenhegyi út – Szent Gellért tér – Bartók Béla út – Móricz Zsigmond körtér – Fehérvári út – Bocskai út – Karolina út – Alsóhegy utca a Ménesi útig.

XII. kerület

 • Budakeszierdő
Relation.png 2805997 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától – Üdülő út – Szép Juhászné út – Budakeszi út és Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig – Jánoshegyi út – Konkoly-Thege Miklós út – a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése – Konkoly-Thege Miklós út a főváros határáig – a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.
 • Csillebérc
Relation.png 2805998 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A Központi Fizikai Kutató Intézet és a csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ nyugati és északi kerítése a Konkoly-Thege Miklós úttól – Konkoly-Thege Miklós út – Sötétvágás utca – Kázmér út – Edvi Illés út – Nőszirom utca – Adorján út – Irhás-árok – Kakukkhegyi út – Kakukkhegyi erdősor – a főváros határa a Konkoly-Thege Miklós útig.
 • Farkasrét
Relation.png 2787964 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Bürök utca a Hó utcától – Németvölgyi lépcső – Németvölgyi út – Érdi út – Márton Áron tér – Rácz Aladár út – Hóvirág út – Hó utca a Bürök utcáig.
 • Farkasvölgy
Relation.png 2788020 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kázmér út az Edvi Illés úttól – János Zsigmond utca – Rácz Aladár út – Hóvirág út – Rácz Aladár út – Törökbálinti út – Edvi Illés út a Kázmér útig.
 • Istenhegy
Relation.png 2807348 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Diós árok a Béla király úttól – Városmajor utca – Pethényi út – Istenhegyi út – Diana utca – Gyöngyvirág út – Tündér utca – Költő utca – Béla király út a Diós árokig.
 • Jánoshegy
Relation.png 2806169 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budakeszi út a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjához délről futó turistaúttól – Árnyas út – Remete út – a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút – Tündérhegyi út a Kossuth emlékműig – az innen a Jánoshegyi útra vezető turistaút – Jánoshegyi út – annak legészakibb kanyarjától északnak haladó turistaút a Budakeszi útig.
 • Kissvábhegy
Relation.png 2807349 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Határőr út a Pethényi úttól – Gaál József út – Alma utca – Bíró utca – Roskovics utca – Ráth György utca – Kék Golyó utca – Istenhegyi út – Pethényi út a Határőr útig.
 • Krisztinaváros
Relation.png 2786310 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától – Széll Kálmán tér – Várfok utca – a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig – Pásztor lépcső – Gellérthegy utca – Czakó utca – Hegyalja út – Avar utca – Kiss János altábornagy utca – Ugocsa utca – Böszörményi út – Kék Golyó utca – Ráth György utca – Roskovics utca – Bíró utca – Alma utca – Gaál József út – Határőr út – Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.
 • Kútvölgy
Relation.png 2807350 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kútvölgyi út a Béla király úttól – Diós árok – Béla király út a Kútvölgyi útig.
 • Magasút
Relation.png 2805999 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Edvi Illés út – Törökbálinti út – Irhás-árok – Adorján út – Nőszirom utca – Edvi Illés út.
 • Mártonhegy
Relation.png 2787965 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Költő utca a Mártonhegyi úttól – Hangya utca – Csorna utca – Tamási Áron utca – Németvölgyi út – Németvölgyi lépcső – Bürök utca – Denevér út – Mártonhegyi út a Költő utcáig.
 • Németvölgy
Relation.png 2806940 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Németvölgyi út a Hegyalja úttól – Böszörményi út – Ugocsa utca – Kiss János altábornagy utca – Avar utca – Hegyalja út – Kálló esperes utca – Hegyalja út a Németvölgyi útig.
 • Orbánhegy
Relation.png 2806937 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Gyöngyvirág út a Tündér utcától – Diana utca – Istenhegyi út – Németvölgyi út – Tamási Áron utca – Csorna utca – Hangya utca – Költő utca – Tündér utca a Gyöngyvirág útig.
 • Sashegy
Relation.png 2714524 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hegyalja út a Dayka Gábor utcáig – Kálló esperes utca – Hegyalja út – Budaörsi út – Brassó út – Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.
 • Svábhegy
Relation.png 2806878 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Béla király út az Alkony úttól – Költő utca – Hangya utca – Mártonhegyi út – Karthauzi utca – Fülemile út – Ordas út – Hegyhát út – Kázmér út – Sötétvágás utca – Konkoly-Thege Miklós út – Jánoshegyi út – a 225. számú régi határjeltől keleti irányba, a Kossuth emlékműig vezető turistaút – Mátyás király út – Alkony út a Béla király útig.
 • Széchenyihegy
Relation.png 2806000 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hegyhát út a Kázmér úttól – Ordas út – Fülemile út – Karthauzi utca – Mártonhegyi út – Denevér út – Bürök utca – Hó utca – Hóvirág út – Rácz Aladár út – János Zsigmond utca – Kázmér út a Hegyhát útig.
 • Virányos
Relation.png 2807351 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budakeszi út a Kuruclesi úttól – Szilágyi Erzsébet fasor – Kútvölgyi út – Csermely lépcső – Csermely út – Zugligeti út – Kuruclesi út a Budakeszi útig.
 • Zugliget
Relation.png 2806170 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budakeszi út az Árnyas úttól – Kuruclesi út – Zugligeti út – Csermely út – Csermely lépcső – Béla király út – Alkony út – Mátyás király út – Tündérhegyi út – a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút – Remete út – Árnyas út a Budakeszi útig.

XIII. kerület

 • Angyalföld
Relation.png 3232199 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV esztergomi vonala a Duna folyamtól – Újpalotai út – Dugonics utca – Madridi utca – Szent László út – Kámfor utca – Tatai utca – Szegedi út – Dévényi utca – Vágány utca – a MÁV váci vonala a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig – Bulcsú utca – Lehel utca – Lehel tér keleti és nyugati oldala – Váci út – a Róbert Károly körút páros oldala – Teve utca – Petneházy utca – Váci út – Meder utca – Duna folyam a MÁV esztergomi vonaláig.
 • Göncz Árpád városközpont
Relation.png 6613513 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Róbert Károly körút az Esztergomi úttól – a 25838/19 hrsz. közterület – Váci út – Petneházy utca – Teve utca – Róbert Károly körút – Váci út – Árboc utca – Esztergomi út a Róbert Károly körútig.
 • Népsziget
Relation.png 6486007 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.
 • Újlipótváros
Relation.png 1746619 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Dráva utca a Duna folyamtól – Váci út – Nyugati tér – Szent István körút és meghosszabbított vonala – Duna folyam a Dráva utcáig.
 • Vizafogó
Relation.png 3217068 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Meder utca a Duna folyamtól – Váci út – a 25838/19 hrsz. közterület nyugati telekhatára – Róbert Károly körút mindkét oldala – Esztergomi út – Árboc utca – Váci út – Dráva utca – Duna folyam a Meder utcáig.

XIV. kerület

 • Alsórákos
Relation.png 3232934 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Madridi utca a Szent László úttól – MÁV Körvasút – Vezseny utca – Vazul utca – Körvasút sor – Szolnoki út – Kerepesi út – Rákos-patak – Füredi utca – Nagy Lajos király útja – Teleki Blanka utca – Szegedi út – Tatai utca – Kámfor utca – Szent László út a Madridi utcáig.
 • Istvánmező
Relation.png 3233768 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Hermina út az Ajtósi Dürer sortól – Thököly út – Hungária körút – Kerepesi út – Dózsa György út az Ajtósi Dürer sorig – Ajtósi Dürer sor a Hermina útig.
 • Herminamező
Relation.png 3233776 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Teleki Blanka utca a Dévényi utcától – Nagy Lajos király útja – Thököly út – Hermina út – Kacsóh Pongrác út – Hungária körút – Dévényi utca a Teleki Blanka utcáig.
 • Kiszugló
Relation.png 3233747 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Bosnyák tér déli oldala a Thököly úttól – Nagy Lajos király útja – Egressy út – Róna utca – Thököly út a Bosnyák térig.
 • Nagyzugló
Relation.png 3233723 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagy Lajos király útja az Egressy úttól – Örs vezér tere – Kerepesi út – Róna utca – Egressy út a Nagy Lajos király útjáig.
 • Rákosfalva
Relation.png 3232941 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rákos-patak a Füredi utcától – Kerepesi út – Örs vezér tere – Füredi utca a Rákos-patakig.
 • Törökőr
Relation.png 3233764 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Thököly út a Hungária körúttól – Róna utca – Kerepesi út – Hungária körút a Thököly útig.
 • Városliget
Relation.png 3233021 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Vágány utca – Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út a Vágány utcáig.

XV. kerület

 • Pestújhely
Relation.png 3237893 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Gazdálkodó utca a Bánkút utcától – Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal – Szerencs utca – Hősök útja – Madách utca – Drégelyvár utca – MÁV Körvasút – Árvavár utca – Adria utca – Őrjárat utca – Mézeskalács tér teljes területe az északkeleti oldalán álló épületek kivételével – Bánkút utca a Gazdálkodó utcáig.
 • Rákospalota
Relation.png 3237867 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A főváros határa a MÁV váci vonalától – Rákospalotai határút – Szentmihályi út – Bánkút utca – Mézeskalács tér északkeleti oldala – Őrjárat utca – Adria utca – Árvavár utca – MÁV Körvasút – MÁV váci vonala a főváros határáig.
 • Újpalota
Relation.png 3237889 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szentmihályi út a Bánkút utcától – Rákospalotai határút – Vezseny utca – MÁV Körvasút – Drégelyvár utca – Madách utca – Hősök útja – Szerencs utca – Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal – Gazdálkodó út – Bánkút utca a Szentmihályi útig.

XVI. kerület

 • Árpádföld
Relation.png 3238389 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa a Csömöri úttól – Budapesti út – Szlovák út – Csömöri út a Budapest közigazgatási határáig.
 • Cinkota
Relation.png 3238536 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa a Budapesti úttól északkeletnek, majd délkeletnek, majd délnyugatnak futva – X., XVI., XVII. kerületi hármashatár – Forrásmajori dűlő – Zsemlékes út – Nógrádverőce utca – Sarjú út – Budapesti út meghosszabbított vonala – Budapesti út.
 • Mátyásföld
Relation.png 3238556 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Sarjú út a Budapesti úttól – Nógrádverőce utca – Zsemlékes út – Forrásmajor utca – X., XVI., XVII. kerületi hármashatár, valamint a X. és XVI. kerület közigazgatási határa – Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan) – Újszász utca – Jókai Mór utca – Veres Péter út – Futórózsa utca – Budapesti út – Sarjú út.
 • Rákosszentmihály
Relation.png 3238392 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budapest közigazgatási határa a Rákospalotai határúttól – Csömöri út – Szlovák út – Budapesti út – Körvasút sor – Vazul utca – Rákospalotai határút Budapest közigazgatási határáig.
 • Sashalom
Relation.png 3238558 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Futórózsa utca a Budapesti úttól – Veres Péter út – Jókai Mór utca – Újszász utca – Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan) – Pesti határút – Sárgarózsa utca – Kerepesi út – Szolnoki utca – Budapesti út a Futórózsa utcáig.

XVII. kerület

 • Madárdomb
Relation.png 3239935 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Lázár deák utca az Aranylúd utcától – Borsó utca – Sarlósfecske utca – Füstifecske utca – Flamingó utca – Aranylúd utca a Lázár deák utcáig.
 • Akadémiaújtelep
Relation.png 3239913 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Pesti út a X. és XVII. kerület közigazgatási határától – 513. utca – a MÁV ecseri vonala – a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Pesti útig.
 • Rákoscsaba
Relation.png 3239967 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rákos-patak a Dunaszeg utca meghosszabbított vonalától – a főváros határa – Pesti út – Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala – Csongrád utca – Pesti út – Tápióbicske utca – Péceli út – Dunaszeg utca és meghosszabbított vonala a Rákos-patakig.
 • Rákoscsaba – Újtelep
Relation.png 3239962 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A XVI. és XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő út északnak meghosszabbított vonalától – a főváros határa – Rákos-patak – Gázló köz – Ároktő út – Jászladány utca – Ősagárd utca – Ananász utca – Ároktő út és északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határig.
 • Rákoshegy
Relation.png 3239932 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Széchenyi utca a Széncinke utcától – Ferihegyi út – Ásvány utca – a MÁV ecseri vonala – a főváros határa – a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa – a X. és XVII. kerület közigazgatási határa – a MÁV ecseri vonala – Táncsics Mihály út – a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó közig – Flamingó köz – Széncinke utca meghosszabbítása a Flamingó köztől – Széncinke utca a Széchenyi utcáig.
 • Rákoskeresztúr
Relation.png 3239943 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rákos-patak a X. és XVII. kerület közigazgatási határától – Dunaszeg utca meghosszabbított vonala és a Dunaszeg utca – Péceli út – Tápióbicske utca – Pesti út – Összekötő utca – a MÁV ecseri vonala – Ásvány utca – Ferihegyi út – Széchenyi utca – Széncinke utca és meghosszabbítása a Flamingó közig – Flamingó köz – a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó köztől – Táncsics Mihály út – a MÁV ecseri vonala – 513. utca – Pesti út – a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Rákos-patakig.
 • Rákoskert
Relation.png 3239953 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Pesti út az Összekötő utcától – Csongrád utca – Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala – Pesti út – a főváros határa – a MÁV ecseri vonala – Összekötő utca a Pesti útig.
 • Rákosliget
Relation.png 3239955 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ároktő út északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határától – Ároktő utca – Ananász utca – Ősagárd utca – Jászladány utca – Ároktő utca – Gázló köz – Rákos-patak – a X. és XVII. kerület közigazgatási határa – a XVI. és a XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő utca északnak meghosszabbított vonaláig.
 • Régiakadémiatelep
Relation.png 3239958 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonala a Cinkotai úttól – Liszt Ferenc utca – a MÁV péceli vonala – Cinkotai út a Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonaláig.

XVIII. kerület

 • Almáskert
Relation.png 6491135 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület – Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő út – a főváros közigazgatási határa – Határ utca 145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterületig.
 • Bélatelep
Relation.png 3240211 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A XVII. és XVIII. kerület határa a Tünde utcától – Csévéző utca – a MÁV szolnoki vonala – Tünde utca a XVII. és XVIII. kerület határáig.
 • Belsőmajor
Relation.png 3241995 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV lajosmizsei vonala a Dózsa György utcától – a főváros határa – a XVIII. és XXIII. kerület közigazgatási határa – Dózsa György utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.
 • Bókaytelep
Relation.png 3241631 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Üllői út a Bartók Lajos utcától – Dalmady Győző utca – Wlassics Gyula utca – Madarász utca – Bókay Árpád utca – Garay utca – Varjú utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca az Üllői útig.
 • Erdőskert
Relation.png 3242018 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kapocs utca a MÁV lajosmizsei vonalától – Határ utca – a főváros közigazgatási határa – a MÁV lajosmizsei vonala a Kapocs utcáig.
 • Erzsébettelep
Relation.png 3240219 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Álmos utca a Felsőcsatári úttól – Tünde utca – Tünde utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig – MÁV szolnoki vonala – X. és XVIII. kerület közigazgatási határa – Hangár utca – Felsőcsatári út az Álmos utcáig.
 • Ferihegy
Relation.png 3240218 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Csévéző utca a MÁV szolnoki vonalától – a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa – a főváros határa – a MÁV szolnoki vonala a Csévéző utcáig.
 • Ganzkertváros
Relation.png 3241576 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Üllői út a Béke tértől – a főváros határa – Kerékkötő utca – Ganz Ábrahám utca – Alacskai út – Királyhágó utca – Béke tér.
 • Ganztelep
Relation.png 3241566 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV szolnoki vonala a Nagybánya utcától – a főváros határa – Üllői út – Nagybánya utca a MÁV szolnoki vonaláig.
 • Gloriett telep
Relation.png 3242028 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Iparvágány vonala a Dalmady Győző utcától – Körös utca – Péterhalmi út – Gilice tér – Közdűlő út – Nagykőrösi út – Méta utca – Cziffra György utca – Kiss István utca – Varjú utca – Garay utca – Bókay Árpád utca – Madarász utca – Wlassics Gyula utca – Dalmady Győző utca az iparvágányig.
 • Halmierdő
Relation.png 3242037 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Közdűlő út a Nagykőrösi úttól – Gilice tér – Péterhalmi út – Körös utca – Flór Ferenc utca – Királyhágó út – Nemes utca – Határ utca – Szálfa utca – Oszkó utca – Kettős – Körös utca – Nagykőrösi út a Közdűlő útig.
 • Havanna – lakótelep
Relation.png 3241616 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Margó Tivadar utca a Bartók Lajos utcától – Baross utca – Kolozsvár utca – Barcsay utca – Vörösmarty Mihály utca – Reviczky Gyula utca – Bartók Lajos utca a Margó Tivadar utcáig.
 • Kossuth Ferenc – telep
Relation.png 3242043 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV lajosmizsei vonala a Hunyadi János utcától – Dózsa György utca – a XVIII. és a XXIII. kerület közigazgatási határa – Hunyadi János utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.
 • Krepuska Géza – telep
Relation.png 6491136 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Alacskai út – 145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület – Határ utca – Nemes utca az Alacskai útig.
 • Lakatos – lakótelep
Relation.png 3241530 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV szolnoki vonala a XVIII. és XIX. kerület határától – Mikszáth Kálmán utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától – Mikszáth Kálmán utca – Üllői út – Lakatos út – Egressy Gábor utca – Tinódi utca – Fonal utca – József utca – Nefelejcs utca – a XVIII. és XIX. kerület határa a MÁV szolnoki vonaláig.
 • Liptáktelep
Relation.png 3241596 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Üllői út a MÁV lajosmizsei vonalától – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca – Vörösmarty Mihály utca – Barcsay utca – Kolozsvár utca – a Kispesti temető délkeleti fala – Csapó utca – Puskás Ferenc utca – a MÁV lajosmizsei vonala az Üllői útig.
 • Lónyaytelep
Relation.png 3241531 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV szolnoki vonala a Mikszáth Kálmán utca meghosszabbításától – Thököly út meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától – Thököly út – Üllői út – Mikszáth Kálmán utca és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.
 • Miklóstelep
Relation.png 3241543 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV szolnoki vonala a Thököly út meghosszabbításától – iparvágány a Május 1. tértől – Üllői út – Thököly út és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.
 • Rendessytelep
Relation.png 3241582 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nefelejcs utca a Malomkő utcától – József utca – Fonal utca – Tinódi utca – Egressy Gábor utca – Lakatos út – Üllői út – a MÁV lajosmizsei vonala – Malomkő utca a Nefelejcs utcáig.
 • Szemeretelep
Relation.png 3241559 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A MÁV szolnoki vonala a Május 1. tértől – Nagybánya utca – Üllői út – iparvágány a Május 1. térig.
 • Szent Imre – kertváros
Relation.png 3242013 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Üllői út a Körös utcai iparvágánytól – Béke tér – Királyhágó út – Flór Ferenc utca – Körös utcai iparvágány az Üllői útig.
 • Szent Lőrinc – lakótelep
Relation.png 3241618 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Margó Tivadar utca a Baross utcától – Sallai Imre utca – Kolozsvár utca – Baross utca a Margó Tivadar utcáig.
 • Újpéteritelep
Relation.png 3242000 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Kettős – Körös utca a MÁV lajosmizsei vonalától – Oszkó utca – Szálfa utca – Határ utca – Kapocs utca – a MÁV lajosmizsei vonala a Kettős – Körös utcáig.

XIX. kerület

 • Kispest
Relation.png 3231820 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ferihegyi repülőtérre vezető út az Üllői úttól – Alsó erdősor – a XVIII. és XIX. kerület határa – Nefelejcs utca – Malomkő utca – Kártoló utca – a MÁV lajosmizsei vonala – Puskás Ferenc utca – Csapó utca – a Kispesti temető délkeleti fala – Kolozsvár utca – Méta utca – Nagykőrösi út – a Rákóczi utca páratlan oldalán fekvő telkek északnyugati oldala – Ady Endre út – Mátyás király utca – Üllői út.
 • Wekerletelep
Relation.png 3231821 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ady Endre út a Határ úttól – a Bercsényi utca páros oldalán fekvő telkek délkeleti oldala – Nagykőrösi út – Határ út az Ady Endre útig.

XX. kerület

 • Gubacs
Relation.png 3246357 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A Barkó utca és a Helsinki út kereszteződésétől, keresztezve a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordulva déli irányba, a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 helyrajzi számnál nyugati irányba haladva, a 196605 külterületi mezőgazdasági tábla és 170187/10. agyaggödör közös határvonalán, a 196600 helyrajzi számnál elérve a Vízisport utcát, innen a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva a XXI., a IX. és a XX. kerület Soroksári – Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontig, innen keleti irányban keresztezve a Budapest – Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest – Ráckeve HÉV – vonalat a Határ útig – Helsinki úton haladva a kiindulási pontig határolt terület.
 • Gubacsipuszta
Relation.png 3246276 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagykőrösi út a Magyar utcától – Szentlőrinci út – Köves út – Alsóhatár út – Ritka köz – Ábrahám Géza utca – Ritka utca – Pacsirta utca – Orsolya utca – Wesselényi utca – Vécsey utca – Köztársaság tér – Vécsey utca – Magyar utca.
 • Kossuthfalva
Relation.png 3246280 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Mártírok útja a Nagysándor József utcától – Magyar utca – Vécsey utca – Székelyhíd utca – Knézits utca – Szent Imre herceg utca – Nagysándor József utca.
 • Pacsirtatelep
Relation.png 3246283 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A Köztársaság tér Székelyhíd utca és Szondi utca közötti része – Vécsey utca – Wesselényi utca – Orsolya utca – Pacsirta utca – Ritka utca – Ábrahám Géza utca – Ritka köz – Alsóhatár út – Temető sor – a temető keleti és déli határoló fala – Könyves utca – Alsóhatár út – Vágóhíd utca – Bolyai János utca – Helsinki út – Tinódi utca – Vörösmarty utca – Atléta utca – Klapka köz – Székelyhíd utca a Köztársaság térig.
 • Erzsébetfalva
Relation.png 3246308 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagykőrösi út a Határ úttól – Nagysándor József utca – Szent Imre herceg utca – Knézits utca – Székelyhíd utca – Klapka köz – Atléta utca – Vörösmarty utca – Tinódi utca – Helsinki út – Határ út.
 • Szabótelep
Relation.png 3246313 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Nagykőrösi út a Nagysándor József utcától – Magyar utca – Mártírok útja – Nagysándor József utca.

XXI. kerület

 • Csepel – Belváros
Relation.png 3244191 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ady Endre út a II. Rákóczi Ferenc úttól – Táncsics Mihály utca – Szent István út – II. Rákóczi Ferenc út az Ady Endre útig.
 • Csepel – Csillagtelep
Relation.png 3245385 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Völgy utca meghosszabbított vonala és a Völgy utca a II. Rákóczi Ferenc úttól – Festő utca – Erdősor utca – Szabadság utca – Plútó utca – Csepeli út – II. Rákóczi Ferenc út a Völgy utca meghosszabbított vonaláig.
 • Csepel – Erdőalja
Relation.png 3244206 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szent István út a II. Rákóczi Ferenc úttól – Erdőalja út – Völgy utca és meghosszabbított vonala – II. Rákóczi Ferenc út a Szent István útig.
 • Csepel – Erdősor
Relation.png 6491009 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szentmiklósi út a Festő utcától – Tihanyi utca – a főváros határa – 4076. dűlőút – Plútó utca – Szabadság utca – Erdősor utca – Festő utca a Szentmiklósi útig.
 • Csepel – Gyártelep
Relation.png 3244210 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Budafoki út a Duna folyamtól – II. Rákóczi Ferenc út – Vas Gereben utca – Rév utca – Rózsa utca – Duna folyam a Budafoki útig.
 • Csepel – Háros
Relation.png 6491010 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Fácánhegyi utca meghosszabbított vonala és a Fácánhegyi utca a Duna folyamtól – II. Rákóczi Ferenc út – Csepeli út – Plútó utca – 4076. dűlőút – a főváros határa – a Duna folyam a Fácánhegyi utcáig.
 • Csepel – Kertváros
Relation.png 3245444 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Vágóhíd utca a Táncsics Mihály utcától – Kassai köz – Katona József utca – Szatmári utca – Makád utca – Kikötő utca – Széchenyi István utca és meghosszabbított vonala – Ráckevei- (Soroksári) Duna – Határ utca – Kolozsvári utca – Szebeni utca – Szent István út – Táncsics Mihály utca a Vágóhíd utcáig.
 • Csepel – Királyerdő
Relation.png 3245503 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szebeni utca a Szent István úttól – Kolozsvári utca – Határ utca – Ráckevei- (Soroksári) Duna – Királyerdő út – Tihanyi utca – Szentmiklósi út – Völgy utca – Erdőalja út – Szent István út a Szebeni utcáig.
 • Csepel – Királymajor
Relation.png 3245432 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Vágóhíd utca és meghosszabbított vonala a Kassai köztől – Ráckevei- (Soroksári) Duna – Széchenyi István utca meghosszabbított vonala és a Széchenyi István utca – Kikötő utca – Makád utca – Szatmári utca – Katona József utca – Kassai köz a Vágóhíd utcáig.
 • Csepel – Ófalu
Relation.png 3244217 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Fővárosi Közgyűlés 1991. (IV. 25.) 476. számú határozat
Petróleum utca a Duna folyamtól – a Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út – Duna folyam a Budafoki útig.
 • Csepel – Rózsadomb
Relation.png 3245531 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Rózsa utca a Duna folyamtól – Rév utca – Vas Gereben utca – II. Rákóczi Ferenc út – a Fácánhegyi utca és meghosszabbított vonala – Duna folyam a Rózsa utcáig.
 • Csepel – Szabótelep
Relation.png 3245424 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Bolgárkertész – öböl déli oldalának meghosszabbított vonala a Weiss Manfréd úttól és a Bolgárkertész – öböl déli oldala – Ráckevei- (Soroksári) Duna – Vágóhíd utca meghosszabbított vonala és a Vágóhíd utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Kossuth Lajos utca – Weiss Manfréd út a Bolgárkertész – öböl déli oldalának meghosszabbított vonaláig.
 • Csepel – Szigetcsúcs
Relation.png 3245410 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ráckevei- (Soroksári) Duna a Kvassay hídtól – Bolgárkertész – öböl és meghosszabbított vonala – Weiss Manfréd út – Petróleum utca – Duna folyam a Kvassay hídig.

XXII. kerület

 • Baross Gábor – telep
Relation.png 3186063 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Szabadkai utca a Kamaraerdei úttól – Csiperke utca – Klauzál Gábor utca – XI. utca és meghosszabbított vonala – Rózsakert utca – Minta utca – Dózsa György út – a főváros határa – Kamaraerdei út és meghosszabbított vonala a Szabadkai útig.
 • Budafok
Relation.png 3186370 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Ringló út a Horogszegi határsortól – Méhész utca – a MÁV érdi vonala – Hosszúréti-patak – Duna folyam (a Háros-sziget és a Hunyadi-sziget is) – Háros utca – Vöröskúti határsor – Horogszegi határsor a Ringló útig.
 • Budatétény
Relation.png 3186116 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Háros út a Balatoni úttól – Kis-Duna partja – Növény utca – Nagytétényi út – Rózsakert utca – XI. utca és meghosszabbított vonala – Klauzál Gábor utca – Csiperke utca – Szabadkai utcai – Kamaraerdei út a Balatoni útig.
 • Nagytétény
Relation.png 3186376 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Dózsa György út a főváros határától – Minta utca – Nagytétényi út – Növény utca – Kis-Duna – Duna folyam – a főváros határa a Dózsa György útig.

XXIII. kerület

 • Millenniumtelep
Relation.png 3186025 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Millennium utca a Haraszti úttól – Gombkötő utca – Dél utca – Haraszti út a Millennium utcáig.
 • Soroksár
Relation.png 6486074 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A XX. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa a Ráckevei-Duna-ágtól – Vágóhíd utca – Alsóhatár út – Könyves utca – Kő utca – a temető déli fala – Temető sor – Szentlőrinci út – Nagykőrösi út – a XVIII. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa – a főváros határa – a XXI. kerület és a XXIII. kerület határa a XX. kerület határáig.
 • Soroksár – Újtelep
Relation.png 3186017 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
Köves út az Alsóhatár úttól – Szentlőrinci út – Temető sor – Alsóhatár út a Köves útig.

Budapest főváros

 • Margitsziget
Relation.png 3232203 (iD, JOSM, Potlatch2, történet, elemez, kezel, gpx, XML)
A Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott Margitszigetet a Duna folyam határolja.

Lekérdezések

overpass turbo

SQL Query

Azoknak akik megnéznék osm2pgsql adatbázisban a jelenlegieket. FIXME: Budapestre szűrni!

SELECT 
 planet_osm_polygon.osm_id, 
 planet_osm_polygon.boundary, 
 planet_osm_polygon.admin_level, 
 planet_osm_polygon.name
FROM 
 public.planet_osm_polygon
WHERE 
 planet_osm_polygon.admin_level = '10'
ORDER BY
 planet_osm_polygon.name ASC;

Lehet így is:

select
 name,
 osm_id,
 ST_Area(ST_Transform(way,26986))/1000000 as "Terület(négyzetkilométer)",
 ST_Perimeter(ST_Transform(way,26986))/1000 as "Kerület(kilométer)"
from
 planet_osm_polygon
where
 (boundary='administrative' and admin_level='10')
 and st_within(way,
  (select way from planet_osm_polygon where boundary='administrative' and admin_level='8' and name='Budapest')
 )
group by name, osm_id, "Terület(négyzetkilométer)", "Kerület(kilométer)"
order by name asc;