Sundsvall

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sundsvall, Västernorrland

Latitud : 62.39, Longitud : 17.29
Se kartan över Sundsvall
Redigera kartan
Externa länkar:
Mall för att skapa info om nya ställen

Sundsvall är större stad i Västernorrland på latitud 62.39, longitud 17.29.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Status

Orter, byar och förorter

Ort Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Bredsand Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo
Johannedal Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)
Kvissleby Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo
Ljustadalen Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)
Matfors Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (1/4)
Njurundabommen Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo
Sundsbruk Car (1/4)Labelled (1/4)Bike (1/4)Foot (1/4)

Sundsvall

Ort Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Sundsvall Alliero Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Bergsåker Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Bydalen Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Granlo Car (3/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Granloholm Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Haga Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Nacksta Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Norrliden Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Norrmalm Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Sallyhill Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Sidsjö Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Skönsberg Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Stenstaden Car (3/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Södermalm Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Västermalm Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo
Sundsvall Östermalm Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4) : Blajo: Blajo: Blajo: Blajo

Sjöar och vattendrag

Vatten Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av

Cykelleder

Amn: Bike - vägen finns utmarkerad. Labelled - Cykelleden är markerad som led, helst i form av en relation, i enlighet med Cycle_routes och i de fall cykelleden samsas med namngiven bilväg finns dessutom korrekt vägnamn inskrivet.

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Cykelspåret ncn Labelled (2/4)Bike (2/4) Klart från Timrå till Hälsingegränsen med ett kort uppehåll söder om Sundsvall Blajo
Sverigeleden 10 ncn Labelled (2/4)Bike (2/4) Mappad från Laggarberg till Kovland Blajo
Sverigeleden 13 ncn Labelled (2/4)Bike (3/4) Komplett sträckning från Sundsvall till Laggarberg Blajo
Sverigeleden 14 ncn Labelled (2/4)Bike (2/4) Dåligt skyltad i centrala Sundsvall Blajo

Se även Sweden/Cycle_networks

Länsvägar under kommunalt huvudmannaskap inom Sundsvall

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 570
1362283 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sidsjövägen-Oscarsgatan-Bergsgatan (E14)
Länsväg 601
1365126 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västra vägen (86)-Videsbron-Storgatan-Skolhushallén (608) Bro över järnväg och riksväg 86 vid Bergsåker
Länsväg 603
1376007 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norra vägen (608)-Granloholmsv (604)-Timmervägen (622)
Länsväg 604
1376022 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norrmalmsgatan (E4, 612)-Universitetsallén-Granloholmsvägen-Hulivägen (603)
Länsväg 608
1376230 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skolhusallén (E14)-Norrmalmsgatan (604)-Tivolivägen-Hagavägen-Norra vägen till Timrå
Länsväg 611
1376233 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skönsbergsvägen från Norrmalmsgatan (604)-Trafikgatan-Hagavägen (608)
Länsväg 612
1376237 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Heffnersvägen från Skepparplatsen (E4,604)-Ortviksvägen fram till Medborgarg. (613)
Länsväg 613
1376275 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ortviksvägen (612)-Johannedalsvägen (615)
Länsväg 615
1376293 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gärdedalen (608)-tpl Gärdedalen (E4)-Tunabäck (613)-tpl Fillan (616,622)
Länsväg 616
1376309 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) Fillan (615,622)-Näs-Johannedal-Maland-Sund-Finsta (608)
Länsväg 626
1376327 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Finsta (608)-Gångviken-Märlo (608) Vägport under.järnväg vid Skönvik 3,5 m
Länsväg 5300
2123446 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Södra Allén från Sidsjövägen (570)-Gränsgatan fram till Parkgatan
Länsväg 5302
2123441 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sidsjövägen från Storgatan (601,E14)-Sidsjövägen fram till Oscarsgatan (570)
Länsväg 5306
2123448 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Granmodalsgatan från Parkgatan fram till en punkt 500 m S Regementsgatan
Länsväg 5308
2321469 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Parkgatan från Landsvägsallén (E4) fram till Bergsgatan (El4)
Länsväg 5310
2321470 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Fridhemsgatan från Björneborgsgatan (El4) till Hovsgatan – Landsvägsallén
Länsväg 5314
2123406 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Esplanaden från Sjögatan (5318) till Bergsgatan (El4)
Länsväg 5316
2123397 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Köpmangatan från Skolhusallén (608) fram till Parkgatan (5308/E4)
Länsväg 5318
2123407 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Från Storg. (601)-Ågatan-Sjögatan fram till Esplanaden (5314)
Länsväg 5322
2123440 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kronolottsvägen från Granloholmsvägen fram till Västra Vägen (601)
Länsväg 5324
2123364 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Gillebergsgatan från Skönsbergsvägen till Ortviksvägen (612)
Länsväg 5326
2123328 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Baldersvägen från Tivolivägen (608) fram till Lasarettsvägen (5328)
Länsväg 5328
2123333 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Riddargatan från Trafikgatan (611)-Lasarettsvägen (608,5326)-Hulivägen (603)
Länsväg 5330
2123362 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bygatan från Hagavägen (608)-Skönsbergsvägen fram till Medborgargatan (613)

Mapper meeetings

 • Inga planerade för tillfället

Busslinjer

Sundsvalls stadstrafik

Linje Relation Status Sträckning Kommentar
1A/1B relation 3217150 Routing (3/4)Stops (3/4) Alnö - Navet - Bergsåker och v.v.
2 relation 3220263 Routing (3/4)Stops (3/4) Nacksta - Navet - Östra Birsta och v.v.
3 relation 3220480 Routing (3/4)Stops (3/4) Granloholm - Navet - Sidsjön och v.v.
4 relation 3220481 Routing (3/4)Stops (3/4) Granloholm C - Navet - Skönsmon och v.v.
5 relation 3220482 Routing (3/4)Stops (3/4) Navet - Gångviken och v.v.

Kompletteringstrafiken (PLUS-linjer)

Linje Relation Status Sträckning Kommentar
65 relation 1724201 Routing (2/4)Stops (3/4) Sundsvall V - Navet (Tågbuss) Osäker linjesträckning (går mellan 2 platser) och hållplatsläge vid Navet.
70 relation 3223676 Routing (2/4)Stops (3/4) Navet - Norra Berget och v.v. Osäker linjesträckning (går mellan 2 platser) och osäkert hållplatsläge vid Navet.
71 relation 3223677 Routing (2/4)Stops (3/4) Navet - Södra Berget Osäker linjesträckning upp till Granmodalsvägen och osäkert hållplatsläge vid Navet.
73 relation 2659039 Vi - Södra Alnö och v.v.
74 relation 2659346 Vi - Norra Alnö - Vi Ringlinje som går runt Norra Alnön
75 relation 2659040 Vi - Södra Alnö - Vi Ringlinje som går runt Södra Alnön
76 relation 2654538 Routing (3/4)Stops (3/4) Ljustadalen - Gångviken och v.v. Anropslinje
78 relation 3226472 Routing (3/4)Stops (3/4) Timrå - Gångviken och v.v. Anropslinje
80 relation 1724332 Routing (3/4)Stops (3/4) Navet - Södermalm - Navet
81 relation 3223678 Routing (3/4)Stops (3/4) Navet - Tunadal och v.v.
84 relation 2652896 Routing (3/4)Stops (3/4) Navet - Alliero - Haga - Navet
85 relation 3223679 Routing (3/4)Stops (3/4) Navet - Bosvedjan och v.v.