Talk:Fi:Key:snowmobile

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

snowmobile=permissive

Miksi maksullisilla reiteillä käytetään permissive-arvoa? Tämä ei mielestäni täsmää yleiseen permissiven määritelmään, joka olisi ennemmin, että reittiä saa toistaiseksi käyttää mutta omistaja voi kieltää sen halutessaan. Eikö tuo jäsenyyttä vaativa olisi ennemmin vaikkapa ”customers”? --ZeiP (talk) 14:26, 5 October 2019 (UTC)

Teiden ulkopuolisten reitinosien merkintä

JOSM valittaa toll-tagin käytöstä ilman highway-tagia, eli käytännössä metsäreittien sellaisista osista, jotka eivät ole varsinaisia teitä. Pitäisikö tämä ratkaista JOSMin validaattorisääntöön tehtävällä poikkeuksella vai olisiko perusteltua etsiä/luoda moottorikelkkaurille erillinen highway-arvo? --ZeiP (talk) 14:31, 5 October 2019 (UTC)