Talk:Gent

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Status

Ik heb ervoor gekozen om conservatief te zijn in mijn beoordeling van de volledigheid van de gebieden. Als je vindt dat bepaalde gebieden vollediger zijn kan je gerust de status bijstellen. Iedereen is van harte welkom om zichzelf toe te voegen als mapper, zo is het meteen duidelijk wie wat aan het bijwerken is. --Sebastiaan 13:15, 27 August 2009 (UTC)

Openbaar vervoer

Gent heeft redelijk wat openbaar vervoer. Om het juist te taggen zou ik willen voorstellen het min of meer aangenomen schema te volgen zoals dat bij Proposed features/unified_stoparea en Public transport scheme beschreven wordt. --Sebastiaan 13:15, 27 August 2009 (UTC)