Talk:Pl:WRAK

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

About i kanon nazewniczy

Jaka jest jakość nazw ulic w polskim OSM każdy widzi. Jest jasnym, że nie jesteśmy w stanie poprawić wszystkiego ręcznie, czy może lepiej ... potrwa to latami. Powstał więc projekt pół automatycznej normalizacji nazw ulic na obszarze Polski obejmujący:

 • normalizację pisowni
 • poprawę ortografii (w tym błędnie wpisanych znaków diakrytycznych, literówek i najzwyklejszych ortów)
 • rozwinięcie skrótów używanych w nazwach ulic

Dyskusja dotycząca projektu toczy się na Polskim forum OSM w wątku Debugger http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=1665.

Wypracowany został kanon nazewniczy:

 • rozwijamy skróty: ks. -> księdza, gen. -> generała, im. -> imienia itd
 • wszelkie określniki piszemy małymi literami (znów generała, imienia, świętego, aleja)
 • każda nazwa rozpoczyna się od wielkiej litery (np. "Park imienia generała Foo Bar", choć "Generała Foo Bar")
 • usuwamy przedrostek "ulica" jako domyślny. Jeśli coś nie jest parkiem, aleją, placem, skwerem, whatever to znaczy, że jest ulicą
 • nazwy ulic które pojawiają się w kilku formach de facto jednoznacznych ujednolicamy do jednej subiektywnie najodpowiedniejszej z nich (np. 30-to lecia PRL, 30to lecia PRL, 30 lecia PRL -> XXX lecia PRL)
 • Nazwy ulic pochodzące od nazwisk postaci historycznych staramy się dostosować do stanu faktycznego zgodnego z bazą danych GUS znajdującą się pod adresem: http://www.stat.gov.pl/broker/access/definitionTree.jspa
 • W przypadku niepewności co do prawidłowej pisowni nazwy ulicy zawierającej nazwisko dostosowujemy ją do najpopularniejszej na obszarze polski odmiany/wersji

WAŻNE! Nazwa pochodząca z bazy GUS jest z założenia LEPSZA niż nazwa przeczytana na niebieskiej tabliczce na rogu ulicy w związku z tym, że GUS dysponuje oficjalną nazwą ulicy (czyli taką jaką będzie miał np w dokumentach ktoś zameldowany na danej ulicy), a z tabliczkami jest tak, że niejednokrotnie na jednej ulicy znajdziemy kilka wersji nazwy.

małe vs Wielkie Litery

W krótkiej acz treściwej dyskusji wypracowaliśmy zasadę zgodnie z którą pierwsza litera nazwy jest zawsze literą Wielką bez względu na to czym jest pierwsze słowo nazwy. Zaletą takiego rozwiązania jest, że wydaje się większym błędem napisać z małej litery coś co powinno być napisane z litery Wielkiej niż na przeciwko. Myśląc nad tym aby było jeszcze lepiej niż dobrze proponuję przedyskutować kilka wyjątków od tej reguły. Najłatwiej byłoby dotrzeć do jakiegoś uznanego w kartografii kanonu nazewniczego, na pewno taki istnieje, ale wstępne poszukiwania nic nie dały Lub/i zasięgnąć opinii zawodowców (polonistów, geografów zajmujących się kartografią).

Wszelkie wątpliwości powinno się rozstrzygać na korzyść obecnego rozwiązania.


ogródki działkowe

Na planie miasta Poznania opisane są z małej litery. Ranga miejsca którego nazwa dotyczy zdaje się potwierdzać taką pisownię.

Miejsce gdzie należy wprowadzić ewentualną zmianę: słownik

 • +1 Wariat 10:04, 18 October 2008 (UTC)

plac, skwer, osiedle, rondo,

Słowo "plac" w nazwie pisane z małej litery zauważono: na planie miasta, na drogowskazach miejskich, na tabliczkach z nazwą placu zarówno w formie "pl." jak i "plac". Dokładnei ta sama zasada wydaje się dotyczyć słów skwer, osiedle, rondo

Miejsce gdzie należy wprowadzić ewentualną zmianę: algorytm normalizujący we WRAK

 • +1 Wariat 10:04, 18 October 2008 (UTC)

świętego/świętej

Poza uzasadnionymi przypadkami pisane również z małej litery. Generalna zasada wydaje się być taka, że jeśli jest to oznaczenie uznania danej postaci historycznej za świętej pisane jest z małej litery. Wielką literą pisane są nazwy jak np. "Świętej Rodziny", "Świętego Krzyża".

Miejsce gdzie należy wprowadzić ewentualną zmianę: algorytm normalizujący we WRAK oraz wyjątki w słowniku

 • +1 Wariat 10:04, 18 October 2008 (UTC)

rangi wojskowe (porucznika, generała, marszałka, etc)

Przykłady w naturze są niejednoznaczne, choć ilościowo przeważa pisownia minuskułą. Wizualnie lepiej wygląda chyba jednak string "generała Tadeusza Komorowskiego" niż "Generała Tadeusza Komorowskiego"

Miejsce gdzie należy wprowadzić ewentualną zmianę: algorytm normalizujący we WRAK jeśli pojawią się uzasadnione wyjątki to słownik

 • +1 Wariat 10:04, 18 October 2008 (UTC)

rangi kościelne (ksiądz, ojciec, siostra, etc.)

Sytuacja analogiczna jak w wojsku :D Przy czym wyjątkiem (nie do końca) jest określenie "Papież" które faktycznie z jednej strony określa pozycję w hierarchii kościelnej, ale przede wszystkim określa zawsze tylko jedną osobę (tylko JEDEN "Papież Jan Paweł II" vs potencjalnie wielu "księży Janów Kowalskich"). Być może ten "wyjątek" powinien dotyczyć wszystkich powyżej jakiegoś poziomu w hierarchii kościelnej. Tak czy inaczej mogą się pojawić wyjątki np. "Ojca Świętego"

Miejsce gdzie należy wprowadzić ewentualną zmianę: algorytm normalizujący we WRAK oraz wyjątki w słowniku

 • +1 Wariat 10:04, 18 October 2008 (UTC)