Talk:WikiProject Bosnia and Herzegovina/Administrativne granice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Entiteti u admin_level=3

Predlažem da se granice entiteta označuju s admin_level=3 umjesto s dosadašnjim admin_level=4 kako je sada situacija na Tag:boundary=administrative. Kao što i stoji u napomeni koja stoji na ovoj stranici, eniteti po administrativnoj podjeli BIH dolaze odmah iza države, pa bi tako trebalo biti i po admin_level tagu. Za usporedbu s drugim državama, Slovenija s admin_level=2 ima NUTS podjelu 2. razine, a to se onda na karti (neopravdano) bolje ističe nego entitetske granice Bosne i Hercegovine.


Doma93 (talk) 22:00, 19 August 2013 (UTC)