WikiProject Bosnia and Herzegovina/Administrativne granice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Bosnia and Herzegovina (glavna) Sadržaj karte Mjesta u BiH Administrativne granice Kategorije Korisnici i komunikacija Pomoć za početnike
Corine Land Cover Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista
BiH administrativna.png

NAPOMENA/ НАПОМЕНА!/ NOTE!

Molimo da se relacije i njihovi članovi ne brišu, već da se njihovi članovi, tj putanje samo uređuju (pomjeraju) ukoliko postoji bolji izvor, tj lokalno znanje. Prilikom uređivanja potrebno je uraditi download granice željenog adm. nivoa, kao i svih granica koji su u direktnom dodiru sa istim, kako nebi prilikom uređivanja došlo do greške u relacijama ostalih objekata oko spomenutog administrativnog nivoa. Obavezno uraditi validaciju, kako nebi bilo nezatvorenih granica!

Молимо да се релације и њихови чланови не бришу, већ да се њихови чланови, тј путање само уређују (помјерају) уколико постоји бољи извор, тј локално знање. Приликом уређивања потребно je урадити доwнлоад границе жељеног адм. нивоа, као и свих граница који су у директном додиру са истим, како неби приликом уређивања дошло до грешке у релацијама осталих објеката око споменутог административног нивоа. Обавезно урадити валидацију, како неби било незатворених граница!

We appeal for editors not to delete relations and their members, but only to edit (shift) their members, respectively their ways, if there is a better source, local knowledge respectively. Download of boundary of wanted administrative level, as well as all boundaries which are in direct contact with abovementioned, should be performed during editing, so error would not happen during editing of other objects around mentioned administrative level. Performing of validation is essential, so there wouldn't be any unclosed boundaries!

Država BiH/ Држава БиХ/ Country of B&H

boundary=administrative
admin_level=2
Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Bosna i Hercegovina/ Босна и Херцеговина/ Bosnia and Herzegovina relation 2528142 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done

Entiteti i Distrikt Brčko/ Ентитети и Дистрикт Брчко/ Еntities and Brcko District

boundary=administrative
admin_level=4
Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Progress
State (4/4)  Entitet Federacija BiH/ Ентитет Федерација БиХ/ Entity Federation of B&H relation 2528144 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Entitet Republika Srpska/ Ентитет Република Српска/ Entity Republika Srpska relation 2528145 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Distrikt Brčko/ Дистрикт Брчко/ Brcko District relation 2528143 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done

Kantoni/Županije Federacije BiH/ Кантони Федерације БиХ/ Cantons of the Entity Federation of B&H

boundary=administrative
admin_level=5
Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Bosansko-podrinjski kanton/županija/ Босанско-подрињски кантон/ Bosnian Podrinje Canton relation 2528146 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija/ Херцеговачко-неретвански кантон/ Herzegovina-Neretva Canton relation 2528149 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kanton 10/ Hercegbosanska županija/ Кантон 10/ Canton 10 relation 2528147 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kanton/Županija Sarajevo/ Кантон Сарајево/ Sarajevo Canton relation 2528151 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Posavski kanton/ županija/ Посавски кантон/ Posavina Canton relation 2528150 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Srednjobosanski kanton/ Županija Središnja Bosna/ Средњобосански кантон/ Central Bosnian Canton relation 2528148 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tuzlanski kanton/ županija/ Тузлански кантон/ Tuzla Canton relation 2528152 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Unsko-sanski kanton/županija/ Унско-сански кантон/ Una-Sana Canton relation 2528153 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zapadnohercegovački kanton/županija/ Западнохерцеговачки кантон/ Western Herzegovina Canton relation 2528154 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zeničko-dobojski kanton/ županijа/ Зеничко-добојски кантон/ Zenica-Doboj Canton relation 2528155 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done

Službeni gradovi u BiH/ Службени градови у БиХ/ Official cities(towns) in B&H

boundary=administrative
admin_level=6
Status/Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Бања Лука/ Banja Luka relation 2528156 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bihać/ Бихаћ relation 2528159 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Бијељина/ Bijeljina relation 2528160 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Добој/ Doboj relation 2528185 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источно Сарајево/ Istočno Sarajevo relation 2567396 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Jajce/ Јајце relation 2528210 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Mostar/ Мостар relation 2528234 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Приједор/ Prijedor relation 5729592 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Sarajevo/ Сарајево relation 2567380 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Требиње/ Trebinje relation 2528277 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zenica/ Зеница relation 2528293 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done

Gradovi Banja Luka, Bihać, Jajce, Mostar i Zenica zauzimaju okvir prijašnjih općina istog imena, dok se Sarajevo i Istočno Sarajevo sastoje od nekoliko općina.

Градови Бања Лука, Бихаћ, Јајце, Мостар и Зеница заузимају оквир пријашњих општина истог имена, док се Сарајево и Источно Сарајево састоје од неколико општина.

Cities Banja Luka, Bihac, Jajce, Mostar and Zenica comprehend the area of previous municipalities of the same name, while Sarajevo and Eastern Sarajevo consist out of several municipalities.

Općine u BiH - sortirano po entitetima/ Општине у БиХ - сортирано по ентитетима/ Municipalities in B&H - sorted by entities

boundary=administrative
admin_level=7

Općine u entitetu Federacija BiH/ Општине у ентитету Федерација БиХ/ Municipalities in Entity Federation of B&H

Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Banovići/ Бановићи relation 2528157 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bosanska Krupa/ Босанска Крупа relation 2528164 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bosanski Petrovac/ Босански Петровац relation 2528168 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bosansko Grahovo/ Босанско Грахово relation 2528170 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Breza/ Бреза relation 2528171 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bugojno/ Бугојно relation 2528172 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Busovača/ Бусовача relation 2528173 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bužim/ Бужим relation 2528174 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Cazin/ Цазин relation 2528177 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Centar Sarajevo/ Центар Сарајево relation 2528180 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Čapljina/ Чапљина relation 2528176 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Čelić/ Челић relation 2528178 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Čitluk/ Читлук relation 2528181 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Doboj Istok/ Добој Исток relation 2528183 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Doboj Jug/ Добој Југ relation 2528184 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Dobretići/ Добретићи relation 2528186 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Domaljevac-Šamac/ Домаљевац-Шамац relation 2528187 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Donji Vakuf/ Доњи Вакуф relation 2528188 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Drvar/ Дрвар relation 2528190 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Fojnica/ Фојница relation 2528197 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Glamoč/ Гламоч relation 2528199 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Goražde/ Горажде relation 2528200 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Gornji Vakuf/Uskoplje/ Горњи Вакуф/Ускопље relation 2528201 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Gračanica/ Грачаница relation 2528202 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Gradačac/ Градачац relation 2528203 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Grude/ Груде relation 2528204 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Hadžići/ Хаџићи relation 2528205 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ilidža/ Илиџа relation 2528207 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ilijaš/ Илијаш relation 2528208 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Jablanica/ Јабланица relation 2528209 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kakanj/ Какањ relation 2528213 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kalesija/ Калесија relation 2528214 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kiseljak/ Кисељак relation 2528216 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kladanj/ Кладањ relation 2528217 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ključ/ Кључ relation 2528218 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Konjic/ Коњиц relation 2528219 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kreševo/ Крешево relation 2528221 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kupres/ Купрес relation 2528224 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Livno/ Ливно relation 2528226 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Lukavac/ Лукавац relation 2528230 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ljubuški/ Љубушки relation 2528228 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Maglaj/ Маглај relation 2528231 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Neum/ Неум relation 2528236 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Novo Sarajevo/ Ново Сарајево relation 2528239 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Novi Grad Sarajevo/ Нови Град Сарајево relation 2528240 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Novi Travnik/ Нови Травник relation 2528241 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Odžak/ Оџак relation 2528242 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Stari Grad Sarajevo/ Стари Град Сарајево relation 2528243 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Olovo/ Олово relation 2528244 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Orašje/ Орашје relation 2528245 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Pale-Prača/ Пале-Прача relation 2528249 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Posušje/ Посушје relation 2528253 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Prozor/ Прозор relation 2528256 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ravno/ Равно relation 2528257 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Sanski Most/ Сански Мост relation 2528261 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Sapna/ Сапна relation 2528262 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Srebrenik/ Сребреник relation 2528270 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Stolac/ Столац relation 2528271 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Široki Brijeg/ Широки Бријег relation 2528265 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Teočak/ Теочак relation 2528272 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tešanj/ Тешањ relation 2528273 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tomislavgrad/ Томиславград relation 2528275 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Travnik/ Травник relation 2528276 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Trnovo/ Трново relation 2528280 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tuzla/ Тузла relation 2528281 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Usora/ Усора relation 2528283 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ustikolina/ Устиколина relation 2528284 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Vareš/ Вареш relation 2528285 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Velika Kladuša/ Велика Кладуша relation 2528286 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Visoko/ Високо relation 2528288 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Vitez/ Витез relation 2528289 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Vogošća/ Вогошћа relation 2528291 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zavidovići/ Завидовићи relation 2528292 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Žepče/ Жепче relation 2528294 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Živinice/ Живинице relation 2528295 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done

Општине у ентитету Република Српска/ Općine u entitetu Republika Srpska/ Municipalities in Entity Republika Srpska

Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Берковићи/ Berkovići relation 2528158 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Билећа/ Bileća relation 2528161 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босанска Градишка/ Градишка - Bosanska Gradiška/ Gradiška relation 2528162 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босанска Костајница/ Костајница - Bosanska Kostajnica/ Kostajnica relation 2528163 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босанска/ Козарска Дубица - Bosanska/ Kozarska Dubica relation 2528165 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босански Брод/ Брод - Bosanski Brod/ Brod relation 2528166 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босански Нови/ Нови - Bosanski Novi/ Novi relation 2528167 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босански Шамац/ Шамац - Bosanski Šamac/ Šamac relation 2528169 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Чајниче/ Čajniče relation 2528175 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Челинац/ Čelinac relation 2528179 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Дервента/ Derventa relation 2528182 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Донји Жабар/ Donji Žabar relation 2528189 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источни Дрвар/ Istočni Drvar relation 2528191 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источна Илиџа/ Istočna Ilidža relation 2528192 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источни Мостар/ Istočni Mostar relation 2528193 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источно Ново Сарајево/ Istočno Novo Sarajevo relation 2528194 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источни Стари Град/ Istočni Stari Grad relation 2528195 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Фоча/ Foča relation 2528196 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Гацко/ Gacko relation 2528198 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Хан Пијесак/ Han Pijesak relation 2528206 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Језеро/ Jezero relation 2528212 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Калиновик/ Kalinovik relation 2528215 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Котор Варош/ Kotor Varoš relation 2528220 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Крупа на Уни/ Krupa na Uni relation 2528222 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Купрес (РС)/ Kupres (RS) relation 2528223 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Лакташи/ Laktaši relation 2528225 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Лопаре/ Lopare relation 2528229 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Љубиње/ Ljubinje relation 2528227 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Милићи/ Milići relation 2528232 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Модрича/ Modriča relation 2528233 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Мркоњић Град/ Mrkonjić Grad relation 2528235 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Невесиње/ Nevesinje relation 2528237 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ново Горажде/ Novo Goražde relation 2528238 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Осмаци/ Osmaci relation 2528246 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Оштра Лука/ Oštra Luka relation 2528247 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Пале/ Pale relation 2528248 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Пелагићево/ Pelagićevo relation 2528250 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Петровац/ Petrovac relation 2528251 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Петрово/ Petrovo relation 2528252 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Прњавор/ Prnjavor relation 2528255 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Рибник/ Ribnik relation 2528258 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Рогатица/ Rogatica relation 2528259 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Рудо/ Rudo relation 2528260 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Скендер-Вакуф/ Кнежево - Skender-Vakuf/ Kneževo relation 2528266 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Соколац/ Sokolac relation 2528267 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Србац/ Srbac relation 2528268 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Сребреница/ Srebrenica relation 2528269 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Шековићи/ Šekovići relation 2528263 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Шипово/ Šipovo relation 2528264 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Теслић/ Teslić relation 2528274 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Трново (РС)/ Trnovo (RS) relation 2568824 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Угљевик/ Ugljevik relation 2528282 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Вишеград/ Višegrad relation 2528287 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Власеница/ Vlasenica relation 2528290 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Зворник/ Zvornik relation 2528296 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Završeno/ Завршено/ Done

Dodatne informacije

Administrativne granice u BiH su uređene pomoću relacije, kako je to predviđeno tabelom: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Admin_level_10 Uređene su na način da unutar BiH postoje relacije za svaki entitet, kanton/županiju, i općinu/opštinu. Kada pretražujete mjesto u BiH, pojaviće se uz njega i njegova općina, kanton odnosno entitet, kao i država.

Podaci koji su korišteni su kombinacija popisne karte iz 1991. i danasnjih podataka (moguće je da su granice općina malo grublje - potrebno je detaljno pomjerati granice - ukoliko postoje bolje lokalne informacije). Trenutno su urađeni administrativni nivoi: 2 (BiH), 4 (entiteti i disktrikt Brčko), 5 (kantoni FBiH), i 6 (općine i gradovi u BiH). Ostaje još da se uradi nivo 7 (mjesne zajednice), ali naravno to je veoma obiman posao koji zahtijeva dosta vremena i više ljudi.

Dosad su precizno urađene granice:

-Država BiH i entiteti

-Kanton Sarajevo i općine unutar njega

Ostale granice su malo grublje i potrebno je uraditi 'fine tuning' t.j. povećanje tačnosti.