WikiProject Bosnia and Herzegovina/Administrativne granice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Bosnia and Herzegovina (glavna) Sadržaj karte Mjesta u BiH Administrativne granice Kategorije Korisnici i komunikacija Pomoć za početnike
Corine Land Cover Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista
BiH administrativna.png


Informacije o administrativnim granicama u BiH

Administrativne granice u BiH su uređene pomoću relacije, kako je to predviđeno tabelom: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Admin_level_10 Uređene su na način da unutar BiH postoje relacije za svaki entitet, kanton/županiju, grad, općinu/opštinu, mjesnu zajednicu i popisnu jedinicu/ selo. Kada pretražujete mjesto u BiH, pojaviće se uz njega i njegova mjesna zajednica, grad, općina, kanton odnosno entitet (ili distrikt), kao i država (OSM Nominatim).

Podaci koji su korišteni su kombinacija popisne karte iz 1991. i danasnjih podataka (moguće je da su granice općina malo grublje - potrebno je detaljno pomjerati granice - ukoliko postoje bolje lokalne informacije). Trenutno su urađeni administrativni nivoi: 2 (BiH), 4 (entiteti i disktrikt Brčko), 5 (kantoni FBiH), 6 (gradovi u BiH), 7 (općine). Ostaje još da se urade nivoi 8 (mjesne zajednice), i 9 (popisna područja, naselja i sela unutar mjesnih zajednica) ali naravno to je veoma obiman posao koji zahtijeva dosta vremena i više ljudi.

Dosad su precizno urađene granice:

-Država BiH, entiteti, kantoni i općine

-Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine unutar njega

Ostale granice su malo grublje i potrebno je uraditi ucrtavanje, ili 'fine tuning' t.j. povećanje tačnosti.


NAPOMENA/ НАПОМЕНА!/ NOTE!

Molimo da se relacije i njihovi članovi ne brišu, već da se njihovi članovi, tj putanje samo uređuju (pomjeraju) ukoliko postoji bolji izvor, tj lokalno znanje. Prilikom uređivanja potrebno je uraditi download granice željenog adm. nivoa, kao i svih granica koji su u direktnom dodiru sa istim, kako ne bi prilikom uređivanja došlo do greške u relacijama ostalih objekata oko spomenutog administrativnog nivoa. Obavezno uraditi validaciju, kako nebi bilo nezatvorenih granica!

Молимо да се релације и њихови чланови не бришу, већ да се њихови чланови, тј путање само уређују (помјерају) уколико постоји бољи извор, тј локално знање. Приликом уређивања потребно je урадити доwнлоад границе жељеног адм. нивоа, као и свих граница који су у директном додиру са истим, како неби приликом уређивања дошло до грешке у релацијама осталих објеката око споменутог административног нивоа. Обавезно урадити валидацију, како неби било незатворених граница!

We appeal for editors not to delete relations and their members, but only to edit (shift) their members, respectively their ways, if there is a better source, local knowledge respectively. Download of boundary of wanted administrative level, as well as all boundaries which are in direct contact with abovementioned, should be performed during editing, so error would not happen during editing of other objects around mentioned administrative level. Performing of validation is essential, so there wouldn't be any unclosed boundaries!

Država BiH/ Држава БиХ/ Country of B&H

boundary=administrative
admin_level=2
Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Bosna i Hercegovina/ Босна и Херцеговина/ Bosnia and Herzegovina relation 2528142 Završeno/ Завршено/ Done

Entiteti i Distrikt Brčko/ Ентитети и Дистрикт Брчко/ Еntities and Brcko District

boundary=administrative
admin_level=4
Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Progress
State (4/4)  Entitet Federacija BiH/ Ентитет Федерација БиХ/ Entity Federation of B&H relation 2528144 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Entitet Republika Srpska/ Ентитет Република Српска/ Entity Republika Srpska relation 2528145 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Distrikt Brčko/ Дистрикт Брчко/ Brcko District relation 2528143 Završeno/ Завршено/ Done

Kantoni/Županije Federacije BiH/ Кантони Федерације БиХ/ Cantons of the Entity Federation of B&H

boundary=administrative
admin_level=5
Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Bosansko-podrinjski kanton/županija/ Босанско-подрињски кантон/ Bosnian Podrinje Canton relation 2528146 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Hercegovačko-neretvanski kanton/županija/ Херцеговачко-неретвански кантон/ Herzegovina-Neretva Canton relation 2528149 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kanton 10/ Hercegbosanska županija/ Кантон 10/ Canton 10 relation 2528147 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kanton/Županija Sarajevo/ Кантон Сарајево/ Sarajevo Canton relation 2528151 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Posavski kanton/ županija/ Посавски кантон/ Posavina Canton relation 2528150 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Srednjobosanski kanton/ Županija Središnja Bosna/ Средњобосански кантон/ Central Bosnian Canton relation 2528148 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tuzlanski kanton/ županija/ Тузлански кантон/ Tuzla Canton relation 2528152 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Unsko-sanski kanton/županija/ Унско-сански кантон/ Una-Sana Canton relation 2528153 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zapadnohercegovački kanton/županija/ Западнохерцеговачки кантон/ Western Herzegovina Canton relation 2528154 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zeničko-dobojski kanton/ županijа/ Зеничко-добојски кантон/ Zenica-Doboj Canton relation 2528155 Završeno/ Завршено/ Done

Službeni gradovi u BiH/ Службени градови у БиХ/ Official cities(towns) in B&H

boundary=administrative
admin_level=6
Status/Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Бања Лука/ Banja Luka relation 2528156 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bihać/ Бихаћ relation 2528159 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Бијељина/ Bijeljina relation 2528160 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Cazin/ Цазин relation 2528177 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Добој/ Doboj relation 2528185 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Goražde/ Горажде relation 2528200 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источно Сарајево/ Istočno Sarajevo relation 2567396 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Konjic/ Коњиц relation 2528219 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Livno/ Ливно relation 2528226 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Mostar/ Мостар relation 2528234 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Приједор/ Prijedor relation 5729592 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Sarajevo/ Сарајево relation 2567380 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Široki Brijeg/ Широки Бријег relation 2528265 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Требиње/ Trebinje relation 2528277 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tuzla/ Тузла relation 2528281 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zenica/ Зеница relation 2528293 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Зворник/ Zvornik relation 2528296 Završeno/ Завршено/ Done

Gradovi Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Doboj, Goražde, Livno, Jajce, Mostar, Prijedor, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik zauzimaju okvir prijašnjih općina istog imena, dok se Sarajevo i Istočno Sarajevo sastoje od nekoliko općina.

Градови Бања Лука, Бихаћ, Бијељина, Цазин, Добој, Горажде, Ливно, Јајце, Мостар, Приједор, Широки Бријег, Требиње, Тузла, Зеница и Зворник заузимају оквир пријашњих општина истог имена, док се Сарајево и Источно Сарајево састоје од неколико општина.

Cities Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Doboj, Goražde, Livno, Jajce, Mostar, Prijedor, Široki Brijeg, Trebinje, Tuzla, Zenica and Zvornik consist out of the area of previous municipalities of the same name, while Sarajevo and Eastern Sarajevo consist out of several municipalities.

Općine u BiH - sortirano po entitetima/ Општине у БиХ - сортирано по ентитетима/ Municipalities in B&H - sorted by entities

boundary=administrative
admin_level=7

Općine u entitetu Federacija BiH/ Општине у ентитету Федерација БиХ/ Municipalities in Entity Federation of B&H

Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Banovići/ Бановићи relation 2528157 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bosanska Krupa/ Босанска Крупа relation 2528164 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bosanski Petrovac/ Босански Петровац relation 2528168 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bosansko Grahovo/ Босанско Грахово relation 2528170 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Breza/ Бреза relation 2528171 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bugojno/ Бугојно relation 2528172 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Busovača/ Бусовача relation 2528173 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Bužim/ Бужим relation 2528174 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Centar Sarajevo/ Центар Сарајево relation 2528180 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Čapljina/ Чапљина relation 2528176 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Čelić/ Челић relation 2528178 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Čitluk/ Читлук relation 2528181 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Doboj Istok/ Добој Исток relation 2528183 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Doboj Jug/ Добој Југ relation 2528184 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Dobretići/ Добретићи relation 2528186 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Domaljevac-Šamac/ Домаљевац-Шамац relation 2528187 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Donji Vakuf/ Доњи Вакуф relation 2528188 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Drvar/ Дрвар relation 2528190 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Fojnica/ Фојница relation 2528197 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Glamoč/ Гламоч relation 2528199 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Gornji Vakuf/Uskoplje/ Горњи Вакуф/Ускопље relation 2528201 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Gračanica/ Грачаница relation 2528202 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Gradačac/ Градачац relation 2528203 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Grude/ Груде relation 2528204 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Hadžići/ Хаџићи relation 2528205 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ilidža/ Илиџа relation 2528207 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ilijaš/ Илијаш relation 2528208 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Jablanica/ Јабланица relation 2528209 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Jajce/ Јајце relation 2528210 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kakanj/ Какањ relation 2528213 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kalesija/ Калесија relation 2528214 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kiseljak/ Кисељак relation 2528216 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kladanj/ Кладањ relation 2528217 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ključ/ Кључ relation 2528218 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kreševo/ Крешево relation 2528221 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Kupres/ Купрес relation 2528224 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Lukavac/ Лукавац relation 2528230 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ljubuški/ Љубушки relation 2528228 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Maglaj/ Маглај relation 2528231 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Neum/ Неум relation 2528236 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Novo Sarajevo/ Ново Сарајево relation 2528239 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Novi Grad Sarajevo/ Нови Град Сарајево relation 2528240 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Novi Travnik/ Нови Травник relation 2528241 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Odžak/ Оџак relation 2528242 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Stari Grad Sarajevo/ Стари Град Сарајево relation 2528243 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Olovo/ Олово relation 2528244 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Orašje/ Орашје relation 2528245 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Pale-Prača/ Пале-Прача relation 2528249 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Posušje/ Посушје relation 2528253 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Prozor/ Прозор relation 2528256 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ravno/ Равно relation 2528257 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Sanski Most/ Сански Мост relation 2528261 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Sapna/ Сапна relation 2528262 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Srebrenik/ Сребреник relation 2528270 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Stolac/ Столац relation 2528271 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Teočak/ Теочак relation 2528272 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tešanj/ Тешањ relation 2528273 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Tomislavgrad/ Томиславград relation 2528275 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Travnik/ Травник relation 2528276 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Trnovo/ Трново relation 2528280 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Usora/ Усора relation 2528283 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ustikolina/ Устиколина relation 2528284 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Vareš/ Вареш relation 2528285 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Velika Kladuša/ Велика Кладуша relation 2528286 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Visoko/ Високо relation 2528288 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Vitez/ Витез relation 2528289 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Vogošća/ Вогошћа relation 2528291 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Zavidovići/ Завидовићи relation 2528292 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Žepče/ Жепче relation 2528294 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Živinice/ Живинице relation 2528295 Završeno/ Завршено/ Done

Општине у ентитету Република Српска/ Općine u entitetu Republika Srpska/ Municipalities in Entity Republika Srpska

Status/ Статус Ime/ Име/ Name Relacija/ Релација/ Relation Progres/ Прогрес/ Progress
State (4/4)  Берковићи/ Berkovići relation 2528158 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Билећа/ Bileća relation 2528161 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босанска Градишка/ Градишка - Bosanska Gradiška/ Gradiška relation 2528162 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босанска Костајница/ Костајница - Bosanska Kostajnica/ Kostajnica relation 2528163 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босанска/ Козарска Дубица - Bosanska/ Kozarska Dubica relation 2528165 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босански Брод/ Брод - Bosanski Brod/ Brod relation 2528166 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босански Нови/ Нови - Bosanski Novi/ Novi relation 2528167 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Босански Шамац/ Шамац - Bosanski Šamac/ Šamac relation 2528169 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Братунац/ Bratunac relation 2530647 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Чајниче/ Čajniče relation 2528175 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Челинац/ Čelinac relation 2528179 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Дервента/ Derventa relation 2528182 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Донји Жабар/ Donji Žabar relation 2528189 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источни Дрвар/ Istočni Drvar relation 2528191 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источна Илиџа/ Istočna Ilidža relation 2528192 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источни Мостар/ Istočni Mostar relation 2528193 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источно Ново Сарајево/ Istočno Novo Sarajevo relation 2528194 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Источни Стари Град/ Istočni Stari Grad relation 2528195 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Фоча/ Foča relation 2528196 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Гацко/ Gacko relation 2528198 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Хан Пијесак/ Han Pijesak relation 2528206 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Језеро/ Jezero relation 2528212 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Калиновик/ Kalinovik relation 2528215 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Котор Варош/ Kotor Varoš relation 2528220 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Крупа на Уни/ Krupa na Uni relation 2528222 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Купрес (РС)/ Kupres (RS) relation 2528223 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Лакташи/ Laktaši relation 2528225 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Лопаре/ Lopare relation 2528229 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Љубиње/ Ljubinje relation 2528227 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Милићи/ Milići relation 2528232 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Модрича/ Modriča relation 2528233 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Мркоњић Град/ Mrkonjić Grad relation 2528235 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Невесиње/ Nevesinje relation 2528237 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Ново Горажде/ Novo Goražde relation 2528238 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Осмаци/ Osmaci relation 2528246 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Оштра Лука/ Oštra Luka relation 2528247 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Пале/ Pale relation 2528248 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Пелагићево/ Pelagićevo relation 2528250 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Петровац/ Petrovac relation 2528251 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Петрово/ Petrovo relation 2528252 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Прњавор/ Prnjavor relation 2528255 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Рибник/ Ribnik relation 2528258 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Рогатица/ Rogatica relation 2528259 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Рудо/ Rudo relation 2528260 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Скендер-Вакуф/ Кнежево - Skender-Vakuf/ Kneževo relation 2528266 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Соколац/ Sokolac relation 2528267 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Србац/ Srbac relation 2528268 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Сребреница/ Srebrenica relation 2528269 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Шековићи/ Šekovići relation 2528263 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Шипово/ Šipovo relation 2528264 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Теслић/ Teslić relation 2528274 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Трново (РС)/ Trnovo (RS) relation 2568824 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Угљевик/ Ugljevik relation 2528282 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Вишеград/ Višegrad relation 2528287 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Власеница/ Vlasenica relation 2528290 Završeno/ Завршено/ Done
State (4/4)  Вукосавље/ Vukosavlje relation 2531450 Završeno/ Завршено/ Done