Template:Cs:Iotw text/2011-26

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Animace zobrazuje vývoj Jaén_Mapping_Party [1] (více než 100 lidí, 3h průzkum. Organizováno Španělskými orgány veřejné správy: Diputación de Jaén, Ayuntamiento Baeza, IDEJaén, CNIG, Junta de Andalucía, Universidad de Jaén...)