Template:Pl:Map status

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Znaczenie symboli i kolorów

Status dla każdego z rejonów może być określany przez symbol opisujący daną cechę, oraz kolor oznaczający jej kompletność na mapie.

Symbole

 • State Labelled.svg - Nazewnictwo ulic. Oznacza to że mapa może być użyta do wyszukiwania adresów. - Klucz: l
 • State Housenumbers.svg - Numeracja budynków jest dostępna - Klucz: h
 • State Foot.svg - Wszystkie ścieżki dla pieszych są dostępne. - Klucz: fo
 • State Wheelchair.svg - Pełny akces dla niepełnosprawnych jest dostępny - Klucz: d
 • State Bike.svg - Wszystkie drogi rowerowe, polne i ścieżki leśne po których możliwe jest poruszanie się na rowerze są obecne. - Klucz: b
 • State Car.svg - Drogi przeznaczone do ruchu pojazdów są dostępne. Drogi jednokierunkowe i ciągi dla pieszych są dostępne. Oznacza to że mapa może być używana do nawigacji samochodowej. - Klucz: c
 • State Transport.svg - Wszelkie linie i przystanki środków publicznego transportu są dostępne (włączając nazwy linii i numery przystanków). - Klucz: tr
  • State Stop.svg - Wszystkie nazwy zatrzymania/stacje/porty są obecne. - Klucz: ha
  • State Bus.svg - Linie autobusowe (w tym nazwy Zatrzymań) są obecne. - Klucz: bu
  • State Trolleybus.svg - Linie trolejbusowe (w tym nazwy Zatrzymań) są obecne. - Klucz: ty
  • State Tram.svg - Linie tramwajowe (w tym nazwy Zatrzymań) są obecne. - Klucz: tm
  • State Train.svg - Transport kolejowy nie parowy jest obecny (w tym nazwy stacji/przystanków kolejowych). - Klucz: tm
   • State U-Bahn.svg - Tylko w Niemczech. - Klucz: u
   • State S-Bahn.svg - Tylko w Niemczech. - Klucz: s
   • State Steamtrain.svg - Linie kolejowe parowe są obecny (w tym nazwy stacji/przystanków kolejowych). - Klucz: st
  • State Ship.svg - Wszystkie linie okrętowe są obecne (w tym nazwy stacji nadmorskich). - Klucz: sh
 • State Public.svg - Wszystkie instytucje publiczne (kościoły, obiekty sportowe, szkoły, szpitale, obiekty administracyjne) są dostępne. - Klucz: p
  • State emergency.svg - Służby ratownicze są dostępne. - Klucz: em
 • State Fuel.svg - Wszystkie stacje benzynowe są dostępne. - Klucz: fu
 • State Restaurant.svg - Wszystkie restauracje i hotele są dostępne. - Klucz: r
 • State Tourist.svg - Wszystkie atrakcje turystyczne są dostępne. - Klucz: t
 • State Nature.svg - Wszystkie zasoby naturalne (np. jeziora, stawy, parki i lasy) są uwidocznione. - Klucz: n

Znaczenie kolorów

Stan zaawansowania wyświetlany jest przy użyciu szablonu Template:State

{{State|Klucz=postęp}}
gdzie postęp - 1/2/3/4/NA
Kolor tła Znaczenie Przydatność w nawigacji Do wykonania wartość
postęp
State .svg Mapa wymaga weryfikacji, dokładny status nie jest znany Przydatność nie jest określona Proszę sprawdzić (brak)
State 0.svg Mapa nie zawiera, lub zawiera znikomą ilość danych Nie nadaje się Proszę uzupełnić 0
State 1.svg Mapa zawiera tylko częściowe dane Ograniczona przydatność Proszę uzupełnić 1
State 2.svg Mapa jest w znacznej części kompletna (proszę dokładnie opisać braki) Przydatna, ale z ograniczeniami Proszę uzupełnić (brakujące dane, ulice itp.) 2
State 3.svg Ta mapa jest kompletna (w opinii twórcy) Przydatna do użycia Proszę zweryfikować i poprawić ew. błędy 3
State 4.svg Ta mapa jest kompletna (została zweryfikowana przez dwóch użytkowników) - proszę zaznaczyć datę kiedy nastąpiła weryfikacja Przydatna do użycia Proszę aktualizować w razie potrzeby 4
State X.svg Ta cecha nie występuje na mapie w danym obszarze (np. w okolicy nie ma stacji paliw) Przydatna do użycia Proszę aktualizować w razie potrzeby X
Polskie tłumaczenie dostępne na tej stronie.

Użycie

 • {{Map status}} - Wyświetla domyślny język, określony przez {{Langcode}}.
 • {{Map status|lang=code}} - Wyświetla się używając języka określonego jego narodowym kodem (pl).
 • {{Map status collapsible|lang=pl}}
[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Template for map status explanation. Use the default German text or use the template arguments for your translations

Usage

 • {{Map status}}
Displays using the default language as determined by {{Langcode}}.

The status is displayed using a template Template:State

{{State|Key=progress}}
progress - 1/2/3/4/NA
{{Map status/i18n|collapsible={{{collapsible|}}}
|editable=?
|name=?
|description=?
|symbols=?|Labelled=?|car=?|bike=?|foot=?|disabilities=?|transport=?|bus=?|tram=?|public=?|fuel=?|restaurant=?|tourist=?|nature=?|housenumbers=?
|colors=?|icon=?|desc=?|navi=?|call=?|key=?
|white:desc=?|white:navi=?|white:call=?|white:key=?
|red:desc=?|red:navi=?|red:call=?|red:key=?
|orange:desc=?|orange:navi=?|orange:call=?|orange:key=?
|yellow:desc=?|yellow:navi=?|yellow:call=?|yellow:key=?
|lgreen:desc=?|lgreen:navi=?|lgreen:call=?|lgreen:key=?
|dgreen:desc=?|dgreen:navi=?|dgreen:call=?|dgreen:key=?
|none:desc=?|none:navi=?|none:call=?|none:key=?
}}

See also