Template:Ro:Map Features:highway:secondary:Ro:usage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

highway=secondary se folosește în exteriorul localităților pentru drumuri județene - numărul drumului este scris pe borne și indicatoare pe fundal albastru RO judetean587.png. Aceste drumuri sunt etichetate ca highway=secondary. Tagul ref=* va fi de forma DJnnnx (n=0-9, x=A-Z ). Ex. ref=DJ30, ref=DJ200F.