Template:Serbian/Serbia/MappingSerbia:bridge table row

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

|bridge

|| || yes, no || Ако је деоница пута мост онда се подешава bridge=yes. У том случају се уписује и таг layer тако да има вредност за један већу од суседних деоница истог пута.