Template:Sv:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Template to provide consistent translation into Swedish of the column headers in the various Map Feature templates. Depends on the column headers in these templates having been changed to parameters like:

Mall för att ge enhetlig översättning av kolumnrubrikerna för de olika Map Feature-mallarna. Är beroende av att kolumnrubrikerna i dessa mallar har ändrats till parametrar av typ: (fungerar än så länge enbart om denna mall subst:as in i anropet...


! style="width:70px" | {{{key_header|Key}}}
! style="width:100px" |{{{value_header|Value}}}
! style="width:70px" | {{{element_header|Element}}}
! | {{{comment_header|Comment}}}
! style="width:100px" | {{{rendering_header|Rendering}}}
! style="width:100px" | {{{photo_header|Photo}}}

|key_header=Nyckel (key) |value_header=Värde (value) |comment_header=Kommentar |photo_header=Foto