Template talk:Sv:Map status

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Mer editieringsnära info

Hej, jag har lite problem när jag skall editera sidor som användertemplate:State_Place, jag har lite svårt att komma ihåg vad bokstäverna står för när jag väl är i editeringsläge och den här förklaringsmallen hjälper inte riktigt till.

Skulle man kunna lägga in detta (översätt till svenska) i den här mallen?

State Place| l=Labbelled | c=Car | b=Bike | fo=Foot | tr=Transport | p=Public | fu=Fuel | r=Restaurant | t=Tourist | n=Nature | h=Housenumbers | ru=Routing}}

/Johan Jönsson 17:27, 6 November 2011 (UTC)