Timrå kommun

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Timrå, Sweden

Latitud : 62.5, Longitud : 17.3
Se kartan över Timrå
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Timrå är en kommun i Sverige på latitud 62.5, longitud 17.3.

Här finns information om karteringsaktiviteten för Timrå kommun. Detta är en undergrupp till Västernorrlands län.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Kommun- och församlingsgränser

Område Status Anmärkningar
Hela kommunen relation 935568 -klar-
Timrå församling relation 1403903 -klar-
Hässjö församling relation 1404514 -klar-
Ljustorps församling relation 1404515 -klar-
Tynderö församling relation 1404557 -klar-

Tätorter

Tätort Folkmängd Status Anmärkningar
Bergeforsen 1 535 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Stavreviken 231 Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)
Söråker 2 271 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)
Timrå 10 199 Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (1/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4)

Vägar

Vägarna har bärighetsklass 1 (BK1) där inget annat anges.

Riks- och Europavägar

Nummer Relation highway= Sträckning Status Anmärkning
Europaväg 4
relation 1361230
trunk/motorway Kommungränsen mot Sundsvall - Kommungränsen mot Härnösand klar

Primära länsvägar

Nummer
Relation
Status Sträckning Anmärkning
Länsväg 330
1360519 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergeforsen - Indal i Sundsvalls kommun
Länsväg 331
1360520 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Timrå - Kommungränsen mot Härnösand

Sekundära länsvägar

Sekundära länsvägar sätts vanligen till "secondary".

Undantag är uppklassningen av Timmervägen mellan riksväg 86 i Bergsåker (med anslutning till E14) och E 4 i Birsta har satts till primary för sin funktion som huvudled förbi Sundsvall och som transportled för att leda timmertransporter runt stan istället för genom stan.

Sträckor på sekundära länsvägar med lägre bärighetsklass (BK2 och BK3) nedklassats till "tertiary", förutom Skolhusallén i Sundsvall som utgör en viktig länk mellan E14 Bergsgatan och Norrmalmsgatan respektive Köpmangatan. Har man inte prioriterat bärigheten kan man väl allmänt anse att de inte heller är så viktiga vägar.

Smågrenar med tilläggsnummer .01 eller .02 samt avstickare (omvägar) med egna nummer har också satts till tertiary även om de har bärighetsklass 1 (BK1). Undantag har gjorts då dessa ansluter till väg av högre klass (riksväg och/eller Europaväg). Dessa har då satts till secondary.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
602
1375133 (i J)
Road (3/4)Speed limits (2/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Hammal (622)-Laggarberg (627)-Horsta i Sundsvalls kommun (631) secondary
608
1376230 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skolhusallén i Sundsvalls kommun (E 14)-Hagavägen-Norra vägen-kommungränsen-Timrå k:a (648) secondary Skolhusallén-Norrmalmsgatan BK2 (tertiary)
627
1377300 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Väg genom Laggarberg Öråker-Hamstasjön (602,631) tertiary BK2
648
1377479 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Laggarberg (631)-Vävland (647)-Timrå K:a (650,608)-Östrand-Framnäs (653)-
Timrå indomr (650,648.01)-Sörberge (653)-Trafikplats Sörberge (331)
secondary
647
1377467 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Vävland (648)-Bandsjön-Knipan-Strömås i Sundsvalls kommun(86) secondary
648.01
1377487 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Timrå industriområde-Trafikplats Vivsta (E 4) secondary
650
1377500 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Timrå k:a (648)-Tpl Timrå (E4)-Frölandsrondellen (650.01)-Örnen-Timrå ind omr (648) secondary
650.01
1377499 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Frölandsrondellen (650)-Köpmangatan-Framnäs (648) secondary Förbud mot genomfartstrafik med lastbil vars bruttovikt överstiger 3,5 ton
653
1377527 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Framnäs (648)-Vivstavarv (653.01)-Sjösvedjan (655)-Sörberge (648) secondary Sjösvedjan-Sörberge BK2 (tertiary). Framnäs-Vivstavarv förbud mot genomfartstrafik med lastbil vars bruttovikt överstiger 3,5 ton
653.01
1377526 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Köpmangatan/S Fagerviksvägen (650)-Trafikplats Vivsta (E4) secondary
655
1377655 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sjösvedjan (653)-Fagervik (658)-Norrberge (660) secondary
658
1377660 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Sörberge (648)-Fagervik (655) tertiary BK2
660
1377664 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergeforsen (331)-Norrberge (661)-Skeppsholmen (660.01) secondary
660.01
1377663 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Midlanda flygplats-(660)-Trafikplats Midlanda secondary
661
1377815 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Norrberge (660)-Stordalen secondary
662
1377848 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Bergeforsen (331)-Stavreviken (684) tertiary BK2. Bro över Ljustorpsån vid Stavreviken BK3
662.01
1377858 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stavreviken (662)-(684) secondary
679
1378784 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Lögdö (681)-Ribodarna-Aspen tertiary BK2
680
1378789 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Borgberget (330)-Lögdö (681) tertiary BK2
681
1378795 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stavreviken (331)-Lögdö (680,679)-Skäljom (703)-Ljustorps K:a (704)-Björkom (705)-Lagfors (705)-Liden i Sundsvalls kommun (86)
684
1377859 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Stavreviken (331)-Gumböle (690)-Trafikplats Torsboda I (E4)-Söråker (688.01,688,690)-Strand (688)-Skäggsta (689)-Stångrid (691,691)-Tynderösundet-Skeppshamn secondary
685
1378855 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Torsboda (E4)-Hässjö-Svarvarböle (E4)
685.01
1378856 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Avstickare/omväg från 685 till Hässjö kyrka
686
1378866 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Söråker (690,695)-Västansjö (691)-Svarvarböle (E4) secondary Bro över Bölesjöns utlopp, Svartån, vid Svarvarböle BK2
688
1379830 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Centrumvägen i Söråker (684)-Söråkers brygga-Strand (684) secondary Söråkers brygga-Sörvik-Strand(684) BK3 (tertiary)
688.01
1378829 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Söråkersgatan (688)-Centrumvägen mot Torsboda (684) tertiary
689
1378832 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Skäggsta (684)-Rosböle (691) tertiary BK2
690
1378865 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Söråker (684,686)-Trafikplats Torsboda II (E4)-Gumböle (684) secondary
691
1378887 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västansjö (686)-Västansjö (695,692)-Backås (693)-Rosböle (689)-Stångrid (684,684)-Holmö secondary Backås-Holmö BK2 (tertiary)
692
1378902 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västansjö (691)-Strind tertiary BK2
693
1378908 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Backås (691)-Bron över Backåsån-Klappnäs (696)-Hösnäs i Härnösands kommun (E4) tertiary Bron över Backåsån BK1 sedan 2006
693.01
1378914 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kort länk mellan 693 och 691 i Backås tertiary
695
1378931 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Söråker (686)-Västansjö (691) tertiary BK2
696
1379865 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Klappnäs (693)-kommungränsen-Häggdångers K:a (698,697)-Tjärnsjö i Härnösands kommun(E4) secondary
703
1378827 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Åsäng (331)-Skäljom (681) secondary
704
1378840 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ljustorps K:a (681)-Björkom (705) tertiary BK2
705
1378842 (i J)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Björkom (681,704)-Lövberg-Lagfors (681) tertiary BK2

Busslinjer

Huvudlinjer i Timrå kommun

Linje Relation Status Sträckning Kommentar
120 relation 3238994 Routing (2/4)Stops (2/4) Sörberge - Timrå - Sundsvall - Njurundabommen
607 relation 3238993 Routing (0/4)Stops (0/4) Arbetspendeln Skogsvägen - Industriområdet och v.v.
611 relation 3238995 Routing (2/4)Stops (2/4) Tynderösundet - Timrå - Sundsvall och v.v.
630 relation 1770183 Routing (0/4)Stops (0/4) Pluslinjen Timrå
631 Routing (0/4)Stops (0/4) Knipan - Timrå C och v.v.
633 relation 3238996 Routing (1/4)Stops (1/4) Lagfors - Ljustorp - Söråker och v.v. Påbörjad
634 relation 3238997 Routing (1/4)Stops (1/4) Tunbodarna - Stavreviken - Bergeforsen och v.v.
635 Routing (0/4)Stops (0/4) Västerå - Hässjö - Söråker och v.v.
636 relation 3226471 Routing (0/4)Stops (0/4) Sörberge - Fagervik - Skogsvägen och v.v.

Andra linjer som går genom Timrå

Linje Relation Status Sträckning Kommentar
10 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Örnsköldsvik - Umeå
10 Routing (0/4)Stops (0/4) Umeå - Örnsköldsvik - Sundsvall
50 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Örnsköldsvik
50 Routing (0/4)Stops (0/4) Örnsköldsvik - Sundsvall
95 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall (Stockholm) - Härnösand - Långsele
95 Routing (0/4)Stops (0/4) Långsele - Härnösand - Sundsvall (Stockholm)
98 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall-Umeå-Luleå/Haparanda
98 Routing (0/4)Stops (0/4) Sollefteå-Kramfors-Sundsvall-(Stockholm)
100 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall-Umeå-Luleå/Haparanda
100 Routing (0/4)Stops (0/4) Luleå/Haparanda-Umeå-Sundsvall
201 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Härnösand
201 Routing (0/4)Stops (0/4) Härnösand - Sundsvall
331 Routing (0/4)Stops (0/4) Sundsvall - Sollefteå
331 Routing (0/4)Stops (0/4) Sollefteå - Sundsvall