Umeå

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Umeå, Västerbotten

Latitud : 63.814, Longitud : 20.280
Se kartan över Umeå
Redigera kartan
Externa länkar:
Mall för att skapa info om nya ställen

Umeå är större stad i Västerbotten på latitud 63.814, longitud 20.280.


Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Status

Orter, byar och förorter

Anm: Även om det inte verkar verkar finnas någon fast standard för husnumrering verkar ju Karlsruhe Schema vara på gång då det både används och stöds för rendering på kartor. Jag föreslår att vi kör på den även här i Umeå. -- Cohan

Ort Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Ansmark
Anumark Car (0/4)Restaurant (0/4)
Bjännsjö
Bodbyn
Botsmark
Bullmark
Brännland
Bösta
Degernäs Car (0/4)Labelled (0/4)
Degersjö
Djäkneböle
Flurkmark
Fällforsån Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)
Hissjön
Hjoggmark
Holmnäs
Holmsund Car (2/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4) Vissa cykelbanor markerade som bilvägar. Lövön har några grava felaktigheter.
Hörnefors
Hössjö
Innersjö
Innertavle
Kasamark
Kassjö
Klabböle
Kvarnfors
Norrbyn
Norrfors
Norrmjöle
Nyland
Obbola Car (0/4)Labelled (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)
Skeppsvik
Skravelsjö
Strängnäs
Stöcke
Stöcksjö Car (1/4)Labelled (0/4)
Sävar
Sörfors
Sörmjöle
Tavelsjö
Trehörningen
Tväråmark
Täfteböle
Täfteå
Yttersjö
Yttertavle Car (0/4)Labelled (0/4)
Överboda

Umeå

Ort Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Umeå Backen Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (0/4)Fuel (X/4)
Umeå Berghem Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (1/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (2/4) Cohan
Umeå Böleäng Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Transport (0/4)
Umeå Carlshem Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (3/4)Fuel (3/4) Cohan
Umeå Carlshöjd Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Transport (3/4)Public (3/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4)Tourist (X/4) Cohan
Umeå Carlslid Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (1/4)Fuel (3/4)Tourist (X/4) Cohan
Umeå Centrum Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Transport (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (2/4)Tourist (1/4) Cohan
Umeå Ersboda, Västra Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (0/4) Cohan
Umeå Ersboda, Östra Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (0/4) Cohan
Umeå Ersmark Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)
Umeå Gimonäs Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (3/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Transport (3/4)Fuel (X/4) Cohan, MMN-o
Umeå Gimonäs industriområde Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Transport (3/4)Tourist (2/4) Cohan, MMN-o
Umeå Grisbacka Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Transport (1/4)
Umeå Grubbe Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Transport (1/4)
Umeå Haga Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)
Umeå Klockarbäcken Housenumbers (0/4)Transport (0/4)
Umeå Liljansberget Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (2/4)Public (X/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4)Tourist (X/4)
Umeå Marieberg Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (2/4)
Umeå Mariedal Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (2/4) Saknar Harspåret
Umeå Mariehem Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (1/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (2/4)Public (2/4)Fuel (X/4)Restaurant (2/4)Tourist (2/4) En hel del cykelvägar saknas. Även skolor, kyrkor. Flera stigar vid Nydalasjön saknas.
Umeå Nydalahöjd Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (2/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Transport (2/4)Fuel (X/4)Restaurant (3/4)Tourist (X/4) Cohan
Umeå Röbäck Car (1/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (0/4)
Umeå Rödäng Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Fuel (X/4)
Umeå Sandahöjd Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Fuel (X/4)
Umeå Sandbacka Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)
Umeå Sofiehem Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (3/4)Public (3/4)Fuel (X/4)Restaurant (1/4)Tourist (X/4)Nature (X/4)
Umeå Tavleliden Car (3/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (X/4)Public (0/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4)Tourist (X/4)Nature (0/4) Stadsdelen under uppbyggnad (2010) och behöver förmodligen kompletteras Stok
Umeå Teg Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (0/4)Public (1/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)
Umeå Tomtebo Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (X/4)Restaurant (2/4)
Umeå Tunnelbacken Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (3/4)Fuel (X/4)Restaurant (0/4)Tourist (X/4)
Umeå Umedalen Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (X/4)Restaurant (0/4) Saknar de nya kvarter som håller på att byggas.
Umeå Umestan Car (2/4)Housenumbers (0/4)Transport (0/4)Fuel (X/4)
Umeå Universitetsområdet Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (1/4)Public (1/4)Fuel (X/4)
Umeå Väst på stan Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (1/4)Public (0/4)Fuel (X/4)Restaurant (0/4)
Umeå Västerslätt Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)
Umeå Ålidhem Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (3/4)Foot (3/4)Transport (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (1/4)
Umeå Ålidhöjd Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (0/4)Fuel (X/4)
Umeå Öbacka Car (2/4)Labelled (2/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (2/4)Public (X/4)Fuel (X/4)
Umeå Ön Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (0/4)Fuel (X/4)
Umeå Öst på stan Car (3/4)Labelled (3/4)Housenumbers (0/4)Bike (2/4)Foot (2/4)Transport (2/4)Public (2/4)Fuel (3/4)Restaurant (0/4)

Sjöar och vattendrag

Vatten Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Bjännsjön
Bäcksjön
Grössjön
Hörneån
Norrmjöleån
Nydalasjön Bike (1/4)Foot (1/4)Nature (3/4)
Stöcksjön
Sävarån
Sörmjöleån
Tavelsjön
Tavelån
Trehörningen
Täfteån
Ume älv Nature (3/4)
Åhedån

Cykelleder

Amn: Bike - vägen finns utmarkerad. Labelled - Cykelleden är markerad som led, helst i form av en relation, i enlighet med Cycle_routes och i de fall cykelleden samsas med namngiven bilväg finns dessutom korrekt vägnamn inskrivet.

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
relation Backenstråket lcn Labelled (2/4)Bike (2/4)
relation Carlsstråket lcn Labelled (3/4)Bike (3/4) Cohan
relation Cykelspåret ncn Labelled (1/4)Bike (2/4)
relation Ersstråket lcn Labelled (2/4)Bike (2/4) Sista sträckningen upp till Ersmark saknas. Cohan
relation Flygstråket lcn Labelled (0/4)Bike (1/4) Umeå kommuns byggnadsordning nämner flygstråket, men inte Tegsstråket. Längs vägen har jag dock bara sett skyltning för Tegsstråket, men aldrig för flygstråket. Olika namn på samma cykelstråk? --Cohan 09:21, 12 September 2008 (UTC)
relation Kolbäcksstråket lcn Labelled (3/4)Bike (3/4) Sannolikt inte underhållen (relationen raderades vid nybygge av Kolbäcksvägen) men klistermärken sitter kvar. Har kartlagt efter nybyggd cykelväg nära en ny väg samt rondell. --MMN-o (talk) 19:33, 5 August 2017 (UTC)
relation Mariestråket lcn Labelled (0/4)
relation Nydalastråket lcn Labelled (3/4)Bike (3/4) Med reservation för hur högt upp på Nydala leden sträcker sig. Cohan
relation Röbäcksstråket lcn Labelled (2/4)Bike (2/4)
relation Slí - Hälsans stig lcn Labelled (3/4)Bike (3/4) Egentligen ett promenadstråk, snarare än cykelled.
relation Sverigeleden ncn Labelled (3/4)Bike (3/4) Separat projektsida för Sverigeleden
relation Umedalsstråket lcn Labelled (2/4)Bike (2/4)
relation Umeleden lcn Labelled (0/4)Bike (1/4)

En karta (PDF) över cykellederna i Umeå finns på Umeå kommuns hemsida.

Se även Sweden/Cycle_networks

Vägar till angränsande kommuner

 • E4 södergående Nordmaling - Sträckning verkar OK. Information om mötesfrihet saknas.
 • E4 norrgående Robertsfors - Sträckning verkar OK. Information om mötesfrihet saknas.
 • E12 Vännäs - Komplett med information om mötesfrihet och hastighetsgränser.
 • 363 Vindeln - Verkar OK vid en snabbtitt. Kan någon bekräfta?

Mapper meetings

 • Inga planerade för tillfället

Bra-att-ha-länkar