User:EnturJohanWiklund

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hi

I work for Entur AS. We are charged by the government with making public transport more accessible in Norway. For this reason we are very interested in making sure the road network, and foot routing network is complete. We are also interested in the public_transport tagging scheme, and any related facilities that might assist a person underway in a public transport journey.

We have offices in Oslo and customer centers in the 5 largest train stations in Norway. Please contact us if you have any questions about Norwegian public transport. You can send such questions to my OSM profile.

My OSM profile: "Entur AS |Johan Wiklund".

Also see: http://www.entur.org/osm/

Randomly ordererd list of things that bug me (related to Norway - please only Norwegian mappers)

Søker etter Utelatt Overpass link Begrunnelse
Barnehager ikke tagget som amenity=kindergarten. https://overpass-turbo.eu/s/tmr Det er veldig få tilfeller en plass skal ha "barnehage" i navnet uten å være en barnehage. Må legge til "amenity=kindergarten" på egnet objekt.
Kirker ikke tagget med amenity=place_of_worship. Andre type navn som kan inneholde "kirke/kyrkje" utelatt. http://overpass-turbo.eu/s/xGn I de fleste tilfeller skal plasser med kirke/kyrkje i navnet eller bygningen tagget som kirke også være tagget som place of worship.

Dette er ikke sant i alle tilfeller da noen kirker ikke lenger brukes for religiøse formål.

Bygninger tagget som kirke men ikke tagget med amenity=place_of_worship https://overpass-turbo.eu/s/tmy
Navn som inneholder "yoga" men ikke er tagget som yoga studio. https://overpass-turbo.eu/s/y2F Tagges ofte som sports_centre. Skal være "leisure=fitness_centre" "sport=yoga".
Navn som inneholder aldershjem men ikke er tagget som nursing_home Bussholdeplasser og ladestasjoner. https://overpass-turbo.eu/s/y2L Amenity-taggen mangler av og til på disse.
Alle motorways & trunks uten ref (vegnummer). Junctions og links. https://overpass-turbo.eu/s/xGO Med få unntak har store veier et nummer. Oftest er det små deler av veiene der ref er glemt bort.

Finn riktig veinummer fra nærliggende deler av samme vei, eller bruk vegkart.no for å avgjøre riktig tagging.

Alle primaries uten ref (vegnummer). http://overpass-turbo.eu/s/xGz
Alle secondaries uten ref (vegnummer). http://overpass-turbo.eu/s/xGB
Veier med navn som inneholder "Riksv", "Fylkesv", "RV" eller "FV". http://overpass-turbo.eu/s/xH4 Veinummeret skal stå i "ref", ikke i "name".
Veier med ref som inneholder bokstaver E som brukes i Europaveinummer er unntatt. Også gang, og sykkelveier. http://overpass-turbo.eu/s/xHa Ref skal kun være veiens "ID", ikke tekstlig beskrivelse av veiklasse.
Veier med navn som inneholder siffer Sykkel og gangvier/stier http://overpass-turbo.eu/s/xHy Alle her er ikke nødvendigvis feil men mange tilfeller står ref-informasjon i name.
Skolebygninger tagget med navn, men ikke amenity=<skoletype> https://overpass-turbo.eu/s/BH2 Navn bør flyttes til amenity=<skoletype> eller amenity=<skoletype> legges til på bygningen.
Skoler uten navn https://overpass-turbo.eu/s/BH1 Alle skoler bør ha et navn. Evt. mangler fletting, eller at name-taggen ligger på feil objekt.