User:FredrikLindseth/elveg2osm

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Hva er problemet Hva kan gjøres Notat
highway=residental uten navn er kanskje ikke residental. Enten finne navn på veien eller kanskje dette skulle vært service, eller noe helt annet
veldig lange highway=service er mistenkelige. ( over 1 km (arbitær verdi)) Kanskje endre til unclassified, track eller tertiary
LBVKLASSE=7 eller 8 kunne vært track Endre til highway=track (de er service nå)
"Traktorvei" kunne vært track Endre til highway=track og se på om lett/tung traktorvei kan brukes til å bestemme tracktype=
Sett en fixme på veier med dårlig "KVALITET". Finn ut hva som er dårlig nok til å fortjene en fixme. De er på formatet "20; 200" der første er målemetode [1] og andre er nøyaktighet. se [2] for mer

Se No:Map Features#Strekning.2Fway for mer inspirasjon

Konverteringen: https://github.com/gomyhr/elveg2osm/blob/master/elveg2osm.py#L140

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB – Vegnett