User:FredrikLindseth/semi-manuell

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Semi-manuell import av N50 kartdata

Denne metoden er mer krevende men gjør det mulig å utføre større importer. Dette gir også større risiko, så det bør bare gjøres av erfarne brukere.

Oppsett

 1. Last ned verktøy fra https://github.com/tibnor/kartverket2osm
 2. Installer python
  • Installer pakkene lxml og requests (f.eks. pip install lxml og pip install requests)
 3. Installer UtilsPlugin2 i JOSM (det gir bedre muligheter for å "merge" nye og gamle data uten å miste historien).
 4. Installer kartverketimport plugin i JOSM (det bruker for halvautomatisk korreksjon av retning på elver og bekker).

Tips for opplasting av store changesets til OSM

For å unngå problemer med store changesets, som kan ha en tendens til å bli avbrutt i opplastingen dersom serveren har en dårlig dag, anbefales å bruke "Advanced configuration" og velge at changeset skal deles opp i flere mindre deler med 10.000 objekter eller mindre. Når opplastingen er fullført vil de bli slått sammen til ett changesett igjen.

Import av elver og vann

VIKTIG: import av data for kommuner med kyst bør gjøres etter at kysten er importert, for å unngå merarbeid. Import av kyst kan gjøres ved hjelp av sosi2osm (ferdigprosesserte filer ligger her), men er veldig krevende og kan skape store problemer. Hvis du ikke føler deg kompetent til dette; overlat det til noen andre og vent med elver/vann-import til kystlinja er importert. Eventuelt kan kystlinjen flyttes til elvemunningen oppgitt i N50, uten at nodene fra N50 blir flyttet. Da er det greit å vente med kystlinjeimport til etterpå.

 1. Velg kommune og oppdater tabellen for ansvar her
 2. Last ned data for den kommunen du vil importere data for fra denne mappen
 3. Unzip
 4. Filen innholder xxx_part_yy.y_zz.z.osm (pluss noen andre filer). Der xxx er kommunenummeret, yy.y er nedre breddegrad og zz.z er venstre lengdegrad.
 5. Behandle disse filene en etter en i JOSM i alfanumerisk rekkefølge.
 6. Søk etter "FIXME=*", du får da opp alle elver der retningen er usikker. Disse behandles halvautomatisk ved hjelp av tibnors JOSM-plugin (installasjon er beskrevet ovenfor under "Oppsett"). Gå til menyen "more tools" og velg "Check directions of streams". Pluginet vil da gå igjennom hver elv med "FIXME:Check direction of stream". For hver av disse får du opp en boks der du velger Correct/Wrong/Ignore/Stop. Endel bekker må manuelt splittes der retning skal endres (f.eks. hvis to bekker møtes men henger sammen som én linje). Trykk Ignore på disse og ta dem manuelt etterpå.
  • Søk også etter "Fixme=*", du får da opp evler/riverbanks med manglende midtlinje (Tag:waterway=riverbank). Legg til midtlinjer, koble på bekker/elver som kommer innpå, og fjern Fixme-taggen.
  • Lagre filen som del.osm
 7. Bytt ut referanser med referanser til eksisterende data i OSM ved å kjøre: python replaceWithOsm.py del.osm del2.osm --import:water
  • Hvis du har kartverket2osm liggende et annet sted på disken, bruker du her en fullstendig eller relativ path som peker til replaceWithOsm.py — f.eks. kan du legge kartverket2osm som en mappe under $HOME/bin og kjøre kommandoen slik: python $HOME/bin/kartverket2osm/replaceWithOsm.py del.osm del2.osm --import:water
 8. Åpne del2.osm i JOSM. Last ned OSM data for samme område (husk å fjern "Download as new layer")
 9. Søk etter "FIXME=Merge", dette er vann, bekker og elver som finnes i OSM fra før. Flett disse inn i dataen som skal importeres. Her bør du utnytte verktøyet "Replace Geometry" fra Utilsplugin2 (se Oppsett ovenfor) for å beholde historie.
 10. Trykk valider, og rett opp feil.
 11. Sjekk at alle elver og bekker som renner ut i havet faktisk er koblet til kystlinja.
 12. Last opp, med et en import brukerkonto (ditt_brukernavn_import)
 13. Repeter punkt 4 til 12 helt til alle filene er importert
 14. Oppdater tabellen for ansvar her

Import av arealdekke

VIKTIG: gjør først ferdig importen av vann før arealdekke importeres

Følg samme beskrivelse som over, og data finnes i de samme zip-filene her, men punkt 11 er unødvendig, og punkt 6 og 7 er litt annerledes:

 1. Under valideringen vil det ofte bli oppdaget at noen "inner" veier i multipoligoner er tagget som "outer" (dette skyldes sammenfletting av multipoligoner). Fiks dette problemet.
 2. Når replaceWithOsm.py kjøres skal flagget "--import:area" brukes i steden for "--import:water".

Ekstratips: Etter å ha lastet opp et stort changeset, vent helst en stund (f.eks. 15min) før du prosesserer neste fil med replaceWithOsm.py. Ellers risikerer du at den benytter gamle data, og at du får opp en haug med konflikter, duplicate nodes og duplicate ways...