User:Gilbert54/Template:NL:How to map a:G

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

G

#index - #top

Galerie

Zie Kunstgalerie
#index - #top

Garage

CarService.JPG node closed way

shop=car_repair      TagInfoIcon.png
name=*
brand=*   automerk

Opmerkingen:
#index - #top

Gastank

Gasometer in East London.jpg node closed way

man_made=gasometer      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
#index - #top

Gebouw

Emptyhouse.jpg closed way

building=*      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • een gedetailleerde handleiding om gebouwen te mappen vind je hier: Gebouw
 • zie ook Huisnummers
#index - #top

Gedenkteken

CIMG4191.JPG node closed way

historic=memorial      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:
 • moet eigenlijk alleen gebruikt worden voor echte gedenktekens
  • vele standbeelden worden nog steeds als een gedenkteken aangeduid, de correcte tagging is tourism=artwork
 • zie ook: Monument
#index - #top

Geldautomaat

Bankomat 050421.jpg node closed way

amenity=atm      TagInfoIcon.png
operator=*
opening_hours=*

Opmerkingen:
 • Enkel voor geldautomaten die buiten staan. Geldautomaten in een bank, postkantoor, hotel, enz. worden toegevoegd met atm=yes, tenzij dat je aan "indoor mapping" doet.
 • zie ook: Bank
#index - #top

Geldwisselkantoor

Bureau de change electronic sign.jpg node closed way

amenity=bureau_de_change      TagInfoIcon.png
opening_hours=*

Opmerkingen:
 • Als alleen Travelers Cheques kunnen worden ingeleverd, wordt (de facto) amenity=check_cashing gebruikt.
#index - #top

Gemeentehuis

zie Stadhuis (of Gemeentehuis)
#index - #top

Gemeentegrens

Belgium-trafficsign-f43.jpg node

traffic_sign=city_limit      TagInfoIcon.png
name=*
alt_name=*

Opmerkingen:
#index - #top

Gerechtsgebouw

Justitiepaleis1.jpg node closed way

amenity=courthouse      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:
 • Je kan de tag als punt op de kaart zetten, als punt toevoegen aan het gebouw (op de lijn die de omtrek van het gebouw weergeeft) of gewoon als bijkomende tag op het gebouw zelf: building=yes of building=government + amenity=courthouse.
#index - #top

Gevangenis

Prison de Saint-Gilles (Brussels) - 3.JPG node closed way

amenity=prison      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
#index - #top

Gewichtsbeperking

Belgium-trafficsign-c21.svg
signalisatiebord C21
Mf way.png

maxweight=3.5      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
 • Verboden toegang voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan aangegeven.
 • Deze tag wordt toegevoegd aan alle segmenten van de weg waarop de beperking van toepassing is.
 • Uitzonderingen (bv. plaatselijk verkeer) worden aangegeven met de :conditional suffix. TagInfoIcon.png
 • Deze tag wordt niet gebruikt om het signalisatiebord zélf te markeren; daarvoor gebruik je traffic_sign=BE:. Zie ook Verkeersbord.

Zie ook Road signs in Belgium.

#index - #top

Glasbol

Zie Glascontainer en ook Recycling
#index - #top

Glascontainer

Altglas.jpg

[[
node

amenity=recycling      TagInfoIcon.png
recycling_type=container
recycling:glass_bottles=yes

Opmerkingen:
 • In plaats van bovengrondse glascontainers of "glasbollen" kan je ook ondergrondse exemplaren aantreffen, meestal in grotere steden. In dat geval gebruik je recycling_type=underground.
 • Zie ook: Recycling.
#index - #top

Goederenlift (kabelbaan)

Materialseilbahn.jpg way
Zie: Kabelbaan
#index - #top

Golf

Golf course.jpg node closed way

leisure=golf_course      TagInfoIcon.png
+ name=*

Opmerkingen:
 • Er staat een uitgebreide uitleg op Tag:leisure=golf_course. Je kan de individuele holes en bijbehorende attributen mappen.

Zie ook: Minigolf

#index - #top

Gondellift

Expo2000 seilbahn1.jpg way
Zie: Kabelbaan
#index - #top

Graanschuur

Klement Schuettkasten.JPG node closed way

building=granary      TagInfoIcon.png
name=*
optioneel:
historic=yes

Opmerkingen:
#index - #top

Gracht

Een gracht kan verschillende betekenissen hebben en bijgevolg zijn er ook verschillende manieren om ze in kaart te brengen.
Zie ook Beek, Rivier, Kanaal.

Forest ditch.JPG way

barrier=ditch      TagInfoIcon.png
of
waterway=ditch      TagInfoIcon.png
of
waterway=drain      TagInfoIcon.png

Een sloot of greppel langs een weg of veld is doorgaans enkel bedoeld voor drainage of om water aan te voeren voor irrigatie. Normalerwijze komt een gracht niet uit in een andere waterloop. Grachten zijn altijd kunstmatig aangelegd.

Als de gracht meestal droog staat wordt zij beschouwd als hindernis en gemarkeerd als barrier=ditch.
Als er meestal water in staat, dan is het een waterloop en wordt zij gemarkeerd als waterway=ditch.
Als de greppel bedoeld is om (afval-)water af te voeren naar een waterloop, dan gebruik je waterway=drain.

Bruggewasser.jpg way area

waterway=canal      TagInfoIcon.png
name=*
eventueel gecombineerd met
natural=water
water=canal

Een gegraven kanaal of netwerk van kanalen door een stad of gemeente, meestal bevaarbaar. In Vlaanderen wordt hiervoor dikwijls de term rij, vest of lei gebruikt. In Nederland spreekt men meestal van een gracht of singel. Dit soort grachten markeer je best als waterway=canal. Grachten en kanalen moet je niet als river of stream taggen, wat die tags zijn bedoeld voor natuurlijke waterlopen.

Als je de gracht met haar ware breedte wil voorstellen kan je waterway=canal combineren met natural=water en water=canal. Zie Waterway=Riverbank voor meer details. Gebruik het nieuwe tagging schema.

Gravensteengent22042008.JPG way area

barrier=ditch      TagInfoIcon.png
of
waterway=ditch      TagInfoIcon.png
of
waterway=canal      TagInfoIcon.png

name=*
eventueel gecombineerd met
natural=water
water=canal

Een gracht rond een kasteel, burcht of stad oorspronkelijk aangelegd als verdediging tegen vijanden. Al naargelang de breedte en bevaarbaarheid van de kasteelgracht kan je ze mappen als hindernis (barrier) of waterloop (waterway). Als ze verbonden is met andere kanalen kan je ze toevoegen aan een relatie.

AmsterdamLuchtfotoBmz.jpg relation

type=waterway      TagInfoIcon.png
waterway=*
name=*

Meerdere waterlopen die met elkaar verbonden zijn kan je bij elkaar brengen in een relatie. Voor details kan je terecht op de pagina Relation:waterway. In deze lijst vindt je een paar voorbeelden van waterlopen in België.
#index - #top

Grafheuvel

Drie Tommen.jpg node area

historic=archaeological_site      TagInfoIcon.png
name=*
site_type=tumulus      TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
#index - #top

Grasland

Voor grond die gebruikt wordt voor opbrengst: landuse=* TagInfoIcon.png.
Voor natuurlijke, onbewerkte gebieden , gebruik de tag natural=* TagInfoIcon.png.
Er loopt een voorstel om een nieuwe tag in te voeren: landcover=*. Stemming hierover moet nog gebeuren, maar de facto wordt deze toch al vrij dikwijls gebruikt: TagInfoIcon.png.

Traffic Island, Coulby Newham - geograph.org.uk - 91699.jpg area

landcover=grass      TagInfoIcon.png

Grasveld: zonder verder detail. Kan gebruikt worden voor kleine (onderhouden) grasveldjes in woongebieden, langs de weg, op een rond punt, een pleintje, etc. Indien mogelijk liefst een specifieke sub-tag toevoegen of een meer specifieke tag gebruiken.

Wikpedia: Grasland, Gras (Categorie).

Koeien in weide.JPG area

landcover=grass
landuse=meadow      TagInfoIcon.png

Weiland, hooiland: meestal omheind, bedoeld als hooiland of voor grazend vee, paarden, schapen, etc. Kan soms ook gewoon ongebruikte landbouwgrond zijn.

Wikipedia: Weiland, Hooiland.

Stadsparkmaastricht.jpg area

leisure=park      TagInfoIcon.png
+ optioneel

landcover=grass
landcover=trees

etc.

Park: wordt verondersteld om een deel gras, bomen en struiken te omvatten. Het is niet nodig (maar wel toegelaten) om deze gebieden nog eens afzonderlijk te taggen in een park.

Wikipedia: Park.

The large green village of Zuidlaren.JPG area

landuse=village_green      TagInfoIcon.png

Groen dorpsplein vindt je meestal in landelijke gemeenten. In feite een klein parkje, doorgaans met zitbanken, eventueel een vijvertje, etc.

Wikipedia: Brink (dorpsplein).

Bath Rec, cricket pavilion, from east.jpg area

landuse=recreation_ground      TagInfoIcon.png

Ontspanning: groen terrein voor ontspanning. Komt meestal voor in Engeland en Australië. Kan gebruikt worden voor publiek terrein dat voor allerhande on-specifieke speel- en sportdoeleinden ter beschikking staat.
area

landuse=greenfield      TagInfoIcon.png
+ optioneel

greenfield=*     TagInfoIcon.png
Bouwgrond, bouwkavel: onbebouwde percelen, voorgesteld voor landontwikkeling (geen vorige ontwikkeling). Doorgaans begroeid met gras, struikgewas of bomen. Met greenfield=* geef je de bestemming van het perceel aan: residential / commercial / industrial / retail / ...

Tegenhangers van greenfield zijn:

 • Brownfield: een voormalig industrieel of commercieel perceel dat moet gedecontamineerd worden om weer bruikbaar te zijn  TagInfoIcon.png.
 • Greyfield: in onbruik geraakt industrieel of commercieel perceel dat nog infrastructuur heeft (water, elektra, afvoer), maar niet gecontamineerd is en met beperkte middelen weer ingebruik kan genomen worden. Deze term wordt hoofdzakelijk in Noord-Amerika gebruikt en komt (nog) niet voor in taginfo.

Wikipedia: Bouwkavel, Perceel.
Wikipedia (Engels): Greenfield land, Brownfield land, Greyfield land

Billiken soccer.jpg area

leisure=pitch      TagInfoIcon.png
sport=soccer      TagInfoIcon.png
surface=grass

Voetbalveld: grasveld voor voetbal, gewoonlijk voor amateur clubs. Meestal eigendom van de gemeente. Let op dat je voor voetbal "soccer" gebruikt en niet "football".
#index - #top

Grenscontrole

EU Swiss border post.jpg node

barrier=border_control      TagInfoIcon.png
name=*

Opmerkingen:
 • barrier=border_control is de correcte markering; de vroegere tag amenity=border_control is in onbruik geraakt.
 • Grensovergangen tussen delen van een land worden niet in kaart gebracht, tenzij er effectief ook een grenscontrolepost is..
 • Denk eraan dat een Grens, een Grensovergang, grenscontrole en Douane niet hetzelfde zijn. Deze kunnen/moeten allemaal afzonderlijk getagd worden.
 • Bij de grensovergangen tussen Schengen-landen vindt je meestal nog de grenspost, maar is er geen grenscontrole meer. Deze grenscontroles kunnen echter bij verhoogd veiligheidsrisico weer geactiveerd worden.
#index - #top

Grenssteen, grenspaal

Grenssteen Drielandenpunt (1).JPG node

boundary=marker     TagInfoIcon.png
marker=stone
optioneel (meestal)
historic=yes

ofwel
historic=boundary_stone     TagInfoIcon.png

Opmerkingen:
#index - #top

GSM-mast

Zie Basisstation
#index - #top