User:Joost schouppe/Coprightbrieven

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

These are some letters to explain how to attribute OpenStreetMap I've sent over the years. They are posted here for inspiration, not accusation. It's also useful to know what you sent to organisations that don't post an e-mail address (and where you use some webform. Feel free to copy from these letters!

This page is an linked at the Belgium Websites using OSM list.


Touring mobilis, 7/4/2020

Beste Touring,

Als we jullie website zien, dan zijn we bij OpenStreetMap Belgium best trots. Enkele jaren geleden waren we nog een klein project dat je moeilijk uitgelegd kreeg. Nu zijn er steeds meer mensen die ons gebruiken - en is jullie landingspagina niet meer mogelijk zonder onze data. Inderdaad is de data van OpenStreetMap steeds meer de beste bron voor wie routes wil plannen.

De enige reden dat we zo ver geraakt zijn, is dat we vrijwilligers aantrekken die de data aanmaken, onderhouden en verbeteren. Heel veel van die vrijwilligers vinden de weg als bijdrager, nadat ze begonnen zijn als gebruiker. Meestal zijn dat diverse toepassingen, die we bij OpenStreetMap niet zelf in beheer houden. Het is natuurlijk in het voordeel van die toepassingen om OpenStreetMap te promoten - immers kunnen ze enkel hun eigen diensten blijven aanbieden als OpenStreetMap beter wordt. Daardoor is het niet zo vaak nodig om mensen erop te wijzen dat het ook verplicht is om OpenStreetMap te vermelden bij elk gebruik van onze data.

Helaas doet Touring Mobilis dit niet op zijn website. Ook in de app is de vermelding ver te zoeken. Dat verbaast ons, niet enkel omwille van bovengenoemde voordelen voor jullie. Maar jullie werken samen met BeMobile, die toch ook beter zouden moeten weten. Het brengt ook óns in verlegenheid - wij hergebruiken bestaande open datasets, die ons verplichten om hen te vermelden bij hergebruik. Daaraan voldoen we via de copyrightvermelding die jullie zouden moeten plaatsen.

We grijpen dit moment graag aan om een constructieve relatie te beginnen met jullie. We zien tal van manieren waarop we samen kunnen werken:

- open straatbeelden: wij hebben een grote nood aan foto's op straatniveau. Aangezien Google StreetView niet hergebruikt mag worden (en vaak verouderd is), werken we zelf aan een open alternatief via het platform Mapillary. Jullie zouden ons kunnen helpen met de aanschaf van betere camera's - of nog interessanter, door zelf camera's op jullie voertuigen te zetten. Dat kan héél eenvoudig zijn, het gaat om low cost camera's en iedereen kan er mee werken. Onze visie over open straatbeelden vind je hier terug: https://openstreetmap.be/nl/2019/09/27/streetview.html - in normale omstandigheden doen we vaak activiteiten. Daarbij kunnen we absoluut steun gebruiken in promotie, transport, locaties. Een hechtere community leidt tot betere data - dat bewijzen we met OpenStreetMap Belgium al een jaar of vijf. - het meest van al, willen we gewoon een zo goed mogelijke kaart maken. Jullie krijgen ongetwijfeld meldingen binnen die aan fouten in de kaart liggen. Wij lossen die problemen graag voor jullie op - dat is nu eenmaal onze hobby! Jullie genereren ongetwijfeld data die ons kan helpen fouten te vinden: mensen die onmogelijke verplaatsingen maken wijzen vaak op een fout; of het ontbreken van verkeer op een weg op langdurige werkzaamheden. - wellicht zien jullie (en BeMobile) probleemgebieden: in sommige regio's, op somige thema's kan het zijn dat de data minder goed is. Daar werken we graag samen aan. Een van onze ambitie is er voor zorgen dat élke weg die de overheid kent, ook bij ons gekend is. Om dat blijvend te verzekeren, werken we aan infrastructuur die dit volcontinue kan garanderen. Maar omdat dit bijna volledig op vrijwillige basis draait, gaat het traag. Via Open Summer of Code kan je zo'n projecten een geweldige duw in de rug geven. Meer info: https://openstreetmap.be/nl/projects/road-completion.html

Met OpenStreetMap Belgium werken we als officiële vertegenwoordiger van de OpenStreetMap Foundation en onder de paraplu van Open Knowledge Belgium voor steeds betere open geodata, die inzetbaar is voor iedereen. Uw website is maar mogelijk doordat we daar in slagen. We hopen dat u inziet dat het de moeite is om ons te helpen blijvend u de mogelijkheid te geven een kwalitatieve service aan te bieden.

Met vriendelijke groet, Joost Schouppe in naam van OpenStreetMap Belgium - www.openstreetmap.be Board member van OpenStreetMap Belgium, Open Knowledge Belgium en de OpenStreetMap Foundation


Natuurpunt Ledenblad, 29/9/2019

Beste mijnheer, mevrouw

Tot onze grote vreugde zien we Natuurpunt steeds meer gebruikmaken van OpenStreetMap. Op de kaartjes die bij natuurgebieden geplaatst worden, gebruiken jullie onze data. En sinds drie edities van het Natuur.blad is de centrale wandelkaart (deels) gebaseerd op OpenStreetMap. Voor ons is dit een maatstaf van succes: hoe meer onze kaarten gebruikt worden, hoe meer bijdragers we kunnen aantrekken, en hoe beter onze data kunnen worden. Bovendien zijn veel van onze "mappers" ook Natuurpunt-leden, dus enige trots hierop is ons niet vreemd.

Wat we wel jammer vinden, is dat in het Natuur.blad de verplichte attributie ontbreekt. Net zoals er bij de foto's een fotograaf vermeld wordt, zou de tekst "© OpenStreetMap-bijdragers" op of naast het kaartje moeten komen, met een verwijzing naar https://www.openstreetmap.org/copyright (of korter osm.org/copyright). Als vrijwilligersbeweging vinden we dat in de eerste plaats jammer, omdat we gebruikers natuurlijk maar naar bijdragers kunnen omzetten als ze überhaupt weten dat ze onze data gebruiken. Enkel op die manier kunnen we in de toekomst even kwalitatieve data blijven aanbieden. Bovendien brengt u ons als data-leverancier hiermee in verlegenheid. Wij hergebruiken immers zelf heel wat andere databronnen die een bronverwijzing eisen. Om het een beetje praktisch te houden, gebeuren die verwijzingen via de eerder vermelde pagina.De vermelding staat liefst zo dicht mogelijk bij het kaartmateriaal zelf.

Op de kaarten die we al aantroffen op het terrein is dit meestal in orde, op die in het nationale ledenblad niet. Voor de duidelijkheid: we zijn veel tevredener over het feit dat u onze data gebruikt, dan dat we ontevreden zijn over het niet vermelden van ons als bron. Maar als mede-vrijwilligersbeweging neem ik aan dat u onze zorg begrijpt.

We zien dit vooral als een kans om de banden aan te halen. We staan sowieso steeds te uwer beschikking. Enkele zaken waar we zo direct aan denken:   * Weten jullie al aan welke gebieden jullie in de komende edities een artikel en kaartje zullen wijden, laat het ons dan weten en dan moedigen we onze mappers aan om het gebied nog beter in kaart te brengen. Idem als er een fysieke kaart voor een natuurgebied gaat gemaakt worden, willen we graag extra aandacht aan het gebied schenken. Zo is al het materiaal zeker helemaal actueel en met een mooi detailniveau.   * We verzamelen ook de aangeduide wandelingen in OpenStreetMap. Die worden dan zichtbaar in apps als OsmAnd en websites als https://hiking.waymarkedtrails.org. Op die manier worden dus ook mensen die bijvoorbeeld Vlaanderen helemaal niet kennen blootgesteld aan jullie wandelingen. Nu worden deze af en toe, en op basis van terreinopname, in kaart gebracht. Als we samenwerken, dan kan dat veel sneller gaan.   * We kunnen ook samenwerken rond "open straatbeelden". Dit helpt ons om details te mappen zoals van welk type een bepaald toegangshek is of om vlonderpaden te identificeren, zonder per se zelf iemand ter plaatste te hebben. Ook kan de gewone natuurliefhebber op die manier een virtuele wandeling door het natuurgebied doen – op het open platform kan je immers ook foto's langs wandelpaden toevoegen. Alles van een smartphone tot een professionele 360°-camera is welkom. Bovendien kan iedereen deze op websites hergebruiken en mag je de foto's zelfs herverdelen onder CC-BY-SA 4.0. Wij focussen graag op gebieden die jullie belangrijk vinden, en zouden het geweldig vinden als jullie een fotoreeks maken op het moment dat er nieuwe paden ingewijd worden. Zelf doen we dit doorgaans via Mapillary (of OpenStreetCam), omdat daar gegarandeerd is dat we de foto's voor OpenStreetMap mogen gebruiken.


Met vriendelijke groet Joost Schouppe voor OpenStreetMap Belgium www.OpenStreetMap.be

MIVB app

Beste,

Uw Android en iOS apps gebruiken OpenStreetMap als achtergondkaart, via dienstenprovidor Mapbox. Als vertegenwoordigers van de vrijwilligers die deze kaart maken, doet het ons steeds plezier dat te zien. We zijn een open project dat dit soort gebruik expliciet aanmoedigt.

Het gebruik van de kaartdata is op zich kosteloos, al kan het natuurlijk zijn dat diensten die op deze data gebaseerd zijn betalend zijn. Wat wel wettelijk vereist is, is dat u een eenvoudige verwijzing naar ons project opneemt, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden. Idealiter is dit steeds zichtbaar bij de kaart zelf. In apps wordt vaak eenvoudig "© OpenStreetMap" weergegeven, wat dan linkt naar de copyright-pagina.

Dit is niet alleen nodig ten opzichte van onze vrijwilligers; wij zijn het ook verplicht aan onze data-leveranciers. Immers vragen zij vermelding van gebruik van hún data, waar wij aan voldoen via onze copyright-pagina.

In het geval van de iOS app lijkt de vermelding volledig te ontbreken. Op Android is wel Mapbox te zien, maar niet de verwijzing naar OpenStreetMap zelf. Deze zit achter het informatie-icoontje. We beschouwen het als een kwestie van beleefdheid om ofwel beide direct te tonen, ofwel beide achter de I te steken. Screenshots van wat wij zagen via deze link: https://imgur.com/a/vNLsVUp

We moedigen het gebruik van onze kaartdata graag aan en vragen enkel deze vermeldingen op te nemen op uw apps.

Alvast hartelijk bedankt, Joost Schouppe, Board Member OpenStreetMap Belgium www.osm.be

(verzonden via web-formulier)

Opendata Vlaanderen

Beste,

Op opendata.vlaanderen.be gebruikt u OpenStreetMap als achtergondkaart. Als vertegenwoordigers van de vrijwilligers die deze kaart maken, doet het ons steeds plezier dat te zien. We zijn een open project dat dit soort gebruik expliciet aanmoedigt.

Het gebruik van de kaartdata is op zich kosteloos, maar de kaartweergave die u gebruikt wordt betaald door donaties en is niet bedoeld voor grotere websites. Zie https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ . Een detail nog: u verwijst nog steeds naar uw vroegere partner Stamen, terwijl u al een tijdje de tiles op openstreetmap.org gebruikt. We zijn natuurlijk wel heel blij dat u de copyrightvermelding zoals het hoort laat zien!

Met OpenStreetMap Belgium hebben we in samenwerking met een sponsor een tile-server optgezet die wel expliciet bedoeld is om te gebruiken in uw situatie. Bijkomend voordeel is dat u hier kunt kiezen voor een ééntalig-Nederlandse kaart (waar de data beschikbaar is). Met name in Brussel maakt dit alles veel leesbaarder. U kunt de drie versies hier zien: https://tile.openstreetmap.be/. Gebruiksvoorwaarden staan hier: https://github.com/jbelien/openstreetmap-carto-be/wiki/Tile-Usage-Policy

Alvast hartelijk bedankt,

Joost Schouppe, Board Member, OpenStreetMap Belgium www.osm.be

-- sent 26/7/2018


VisuRIS app

Beste,

Uw nieuwe app VisuRIS gebruikt OpenStreetMap als achtergondkaart, naar wij vermoeden via dienstenprovidor Mapbox. Als vertegenwoordigers van de vrijwilligers die deze kaart maken, doet het ons steeds plezier dat te zien. We zijn een open project dat dit soort gebruik expliciet aanmoedigt.

Het gebruik van de kaartdata is op zich kosteloos, al kan het natuurlijk zijn dat diensten die op deze data gebaseerd zijn betalend zijn. Wat wel wettelijk vereist is, is dat u een eenvoudige verwijzing naar ons project opneemt, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden. Idealiter is dit steeds zichtbaar bij de kaart zelf, maar in apps wordt dat wel eens meegegeven in een "About this app" pagina. Ik geloof dat ook Mapbox iets gelijkaardigs vraagt bij het gebruik van hun diensten.

We moedigen het gebruik van onze kaartdata graag aan en vragen enkel deze vermelding op te nemen op uw app.

Alvast hartelijk bedankt, Joost Schouppe, Board Member, OpenStreetMap Belgium www.osm.be

-- July 2018

Wandelen in limburg

Beste,

Als wandelaar en lid van OpenStreetMap Belgium ben ik grote fan van hoe jullie de wandelingen via kaart promoten. Bij OpenStreetMap willen we heel graag dat onze kaarten op zo veel mogelijk plaatsen zichtbaar zijn.

Onze kaarten gebruiken is kosteloos, we vragen alleen een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden.

De reden hiervoor is zeer eenvoudig: we kunnen alleen maar dergelijk kwalitatief kaartmateriaal aanbieden doordat we vrijwilligers recruteren. De meeste bijdragers kennen ons door eerst onze kaarten te gebruiken.

Weet daarnaast dat we steeds tot uw beschikking om de kaart verder te verbeteren op basis van uw opmerkingen.

De kaartlaag die u gebruikt is niet bedoeld voor grote websites. Ik vermoed dat u onze internationale door-vrijwillige-bijdragen gefinancieerde servers niet al te zwaar zult belasten. Maar weet dat u ook de Belgische tiles kunt gebruiken. De server hiervoor wordt gedoneerd door Geo-6, en is expliciet bedoeld om gratis te gebruiken op uw websites. Rendering is bijzonder snel en de kaart is beschikbaar in ééntalig Nederlands en Frans. Voor meer info: http://www.osm.be/2017/01/06/en-project-belgium-baselayer.html

Alvast hartelijk bedankt. Joost Schouppe, OpenStreetMap Belgium board member

--- June 2018

Pajot-Zenne, Magazine

Beste,

Tot mijn groot genoeg zag ik in het Pajot Zenne Magazine een kaartje opduiken dat op OpenStreetMap is gebaseerd (pagina 29, zomer 2017) Dat vinden we bij OpenStreetMap Belgium geweldig, want we zijn een open project dat dit expliciet aanmoedigt.

Onze kaarten gebruik is kosteloos, we vragen alleen een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden.

De reden hiervoor is zeer eenvoudig: we kunnen alleen maar dergelijk kwalitatief kaartmateriaal aanbieden doordat we vrijwilligers recruteren. De meeste bijdragers kennen ons door eerst onze kaarten te gebruiken.

Uiteraard gaan we verder geen stappen ondernemen, maar het zou fijn zijn als u hier bij een verdere uitgave aan denkt. Ik vermoed dat het enkel in deze advertentie is dat de vermelding ontbreekt. Op de website van Toerisme Vlaams-Brabant waar deze naar verwijst, zijn een heel aantal papieren kaarten te bestellen. Ik ga ervan uit dat die ook OpenStreetMap gebaseerd zijn, en zou daarom graag gerust gesteld worden dat daar effectief een vermelding van ons project op terug te vinden is. Helaas zijn de kaartjes daar niet gewoon te downloaden.

Weet daarnaast dat we steeds tot uw beschikking om de kaart verder te verbeteren op basis van uw opmerkingen. En we zijn steeds op zoek naar projecten om bepaalde thema's verder uit te diepen. Persoonlijk zou ik graag de waardevolle hagen en knotwilgen in de streek op onze kaart zien verschijnen. We kunnen u ook in contact brengen met mensen die (professioneel of als hobby) OpenStreetMap-gebaseerde kaarten maken of de data verbeteren.

Alvast hartelijk bedankt.

--- Oct 2017 Result: positive response


Mijn Energiekompas

Beste,

Uw webtoepassing "Mijn Energiekompas" gebruikt OpenStreetMap als achtergondkaart. Het deed ons plezier dat te zien, aangezien we een open project zijn dat dit expliciet aanmoedigt.

Dit gebruik is op zich kosteloos, we vragen alleen een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden.

In dit soort kaartje is het eenvoudig om de vereiste copyrightvermelding in de rechteronderhoek aan te brengen, waar nu enkel Leaflet vermeld wordt.

We moedigen het gebruik van onze kaartdata graag aan en vragen enkel deze vermelding op te nemen op uw websites.

Alvast hartelijk bedankt.

--- March 2017 Result: positive & fixed


Stad Antwerpen: Slim naar Antwerpen

Van: joost schouppe <joost.schouppe@gmail.com> Datum: 5 oktober 2016 om 11:30 Onderwerp: verplichte copyrightvermelding op websites van de stad ontbreekt Aan: info@stad.antwerpen.be


Beste,

De stad Antwerpen gebruikt op twee websites OpenStreetMap data. Het deed ons plezier dat te zien, aangezien we een open project zijn dat dit expliciet aanmoedigt.

Dit gebruik is op zich kosteloos, we vragen alleen een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden.

Het gaat om de achtergrondkaart op deze site: http://www.ondernemeninantwerpen.be/startups In dit soort kaartje is het eenvoudige de vereiste copyrightvermelding in de rechteronderhoek aan te brengen.

Een twee website is Slim naar Antwerpen, waar OpenStreetMap data gebruikt wordt om de verkeersstromen te visualiseren. https://www.slimnaarantwerpen.be/nl

We moedigen het gebruik van onze kaartdata graag aan en vragen enkel deze vermelding op te nemen op uw websites.

Alvast hartelijk bedankt. Namens OpenStreetMap België, Joost Schouppe

--- Result: positive, after a few reminders. Fixed in January 2018


Gouden Gids

Beste,

Op uw website GoudenGids.be maakt u gebruik van OpenStreetMap als achtergrondkaart. Het deed ons plezier dat te zien, aangezien we een open project zijn dat gebruik van onze data expliciet aanmoedigt.

Er zijn echter twee regels bij dit hergebruik:

- We vragen alleen een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden. In dit soort kaartje is het eenvoudig om de vereiste copyrightvermelding in de rechteronderhoek aan te brengen, waar nu enkel Leaflet vermeld wordt.

- U maakt gebruik van de tiles aangeboden via OpenStreetMap.org. Dit is niet toegestaan voor grote websites. Immers worden deze tiles aangeleverd vanop een server die volledig door vrijwillige bijdragen worden gefinancierd. Meer info: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

We vragen u met spoed onze copyrightvermelding in orde te brengen. Immers voldoen wij zélf ook niet aan onze copyrightverplichtingen ten opzichte van onze dataleveranciers zolang u dit niet aanpast.

Als alternatief voor het gebruik van onze eigen tiles, kunt u heel eenvoudig de achtergrondkaart vervangen door een aangeboden door een commerciële partner. Voor een overzicht kunt u deze lijst raadplegen: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Commercial_OSM_Software_and_Services

We hebben ook een eigen Belgische tileserver aangeboden door Geo6.be, maar voor een groter project als het uwe kunt u best ook rechtstreeks met hen contact opnemen.

Alvast hartelijk bedankt, Joost Schouppe, Board Member bij OpenStreetMap Belgium www.OpenStreetMap.be

Hasselt Stadsplan

Als werknemer van de provincie Limburg en lid van OpenStreetMap Belgium ben ik grote fan van jullie stadsplan, waar OpenStreetMap als achtergrond wirdt gebruikt. Bij OpenStreetMap willen we heel graag dat onze kaarten op zo veel mogelijk plaatsen zichtbaar zijn.

Onze kaarten gebruiken is kosteloos, we vragen alleen een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden.

De reden hiervoor is zeer eenvoudig: we kunnen alleen maar dergelijk kwalitatief kaartmateriaal aanbieden doordat we vrijwilligers rekruteren. De meeste bijdragers kennen ons door eerst onze kaarten te gebruiken.

Weet daarnaast dat we steeds tot uw beschikking om de kaart verder te verbeteren op basis van uw opmerkingen.

De kaartlaag die u gebruikt is niet bedoeld voor grotere websites. Ik vermoed dat u onze internationale door-vrijwillige-bijdragen gefinancieerde servers niet al te zwaar zult belasten. Maar we zien u liever onze Belgische tiles gebruiker. De server hiervoor wordt gedoneerd door Geo-6, en is expliciet bedoeld om gratis te gebruiken op websites. Rendering is bijzonder snel en de kaart is beschikbaar in ééntalig Nederlands en Frans. Voor meer info: http://www.osm.be/2017/01/06/en-project-belgium-baselayer.html Deze service is echter zonder garantie. Als u garanties wilt, dan kunt u best met een commerciële partner in zee gaan of zelf een tileserver opzetten. Met beide zaken kunnen we u zeker ondersteunen.

Ik had deze mail al eens gestuurd in juni van dit jaar, via het contactformulier. Daar heb ik echter nooit reactie op gehad.

Alvast hartelijk bedankt.

Joost Schouppe, OpenStreetMap Belgium board member


Engie, 13/8/2019

Op uw pagina https://corporate.engie.be/nl/energietransitie/windenergie/aalter-lakeland/ gebruikt u een screenshot van OpenStreetMap als illustratie. Dat vinden we als vrijwillige kaartenmakers geweldig. Het gebruik van onze kaarten is kosteloos, maar we vragen wel een eenvoudige verwijzing naar ons project op te nemen, bijvoorbeeld: "© OpenStreetMap-bijdragers. Zie openstreetmap.org/copyright." Meer informatie hierover kunt u zelf ook op https://openstreetmap.org/copyright vinden.

De reden hiervoor is zeer eenvoudig: we kunnen alleen maar kwalitatief kaartmateriaal aanbieden doordat we vrijwilligers rekruteren. De meeste bijdragers kennen ons door eerst onze kaarten te gebruiken.

Daarnaast hergebruiken we zelf vaak andere data die ons verplichten om hún copyright te respecteren. Dit kunnen we alleen doen als u dat vervolgens ook doet.

Weet daarnaast dat we steeds tot uw beschikking zijn om de kaart verder te verbeteren op basis van uw opmerkingen.

ONE, 19/9/2023

Madame, Monsieur,


Votre application web « My Energy Compass » utilise OpenStreetMap comme carte de fond. Nous en sommes ravis, car nous sommes un projet ouvert qui encourage explicitement cela.


Cette utilisation en elle-même est gratuite, nous vous demandons simplement d'inclure une simple référence à notre projet, par exemple : "© OpenStreetMap Contributors.

Vous pouvez également trouver plus d'informations à ce sujet sur https://openstreetmap.org/copyright.


Dans ce type de carte, le plus simple est d'ajouter la mention de droit d'auteur requise dans le coin inférieur droit .

Nous encourageons l'utilisation de nos données cartographiques et vous demandons simplement d'inclure cette référence sur vos sites Web.


Merci d'avance.

Bruno Peten, membre de la communauté OpenStreetMap

Sent 19/09/2023