User:Maatts

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nástřel označování chyb RUIANu

Cílem je otagovat objekty (AM/SO) importované z RUIANu, které vykazují jasné chyby nebo podezřelosti. Tak aby se mohly chyby hromadně reportovat ČÚZK, vizualizovat na mapě, apod. A po opravě takto nahlášených chyb v RUIANu zase zpětně upravit v OSM.

Navazuje na Cs:RUIAN/chyby.

Tagy

Hodnoty err/warn tagů

 • missing - objekt úplně chybí v RUIANu, viz taky níže
 • position - obecně nesouhlasí pozice
 • geometry - obecně nesouhlasí geometrie
 • duplicate - duplicitní AM/SO
 • missing-geo - chybějící geometrie u SO - lze vůbec tagovat pokud není co?
 • missing-so - chybějící SO k adrese - má smysl tagovat?
 • bisected - jeden fyzický SO překrojený na dva kusy např. hranicí parcely
 • incomplete - chybí část budovy, která je sice vidět v KM ale není zahrnuta v geometrii SO (chybějící přilehlý objekt, přístavba, garáž, věž u kostela...)
 • TODO - vytahat screenshoty/linky vzorových příkladů.
 • TODO - vymýšlet další speciální hodnoty, nebo naopak omezit na minimum? Záleží co bude očekávat ČÚZK za zpřesňující informace.

Evidence oprav

 • Evidovat v dalším tagu datum, ke kterému byla chyba otagována? Pomůže to v budoucnu automatizaci dohledávání oprav objektů ze strany ČÚZK, např. vůči rozdílovým XML souborům v čase?
 • Evidovat stav řešení chyby? Asi zbytečné teď vymýšlet, když není jasný finální proces.
 • Po vyřešení chyby všechny chybové tagy vymazat.
 • Můžou existovat objekty, které na první pohled vypadají jako chybné, ale už bylo ověřeno, že jsou takto v pořádku? Aby je někdo opakovaně neoznačoval jako chybné... Stačí označit tagem note=* (Marián).

Poznámky

 • Každý AM/SO naimportovaný z RUIANu by měl mít automaticky ref:ruian vazbu na RUIAN ID.
 • Pokud objekt v RUIANu úplně chybí, můžeme jen otagovat jako missing. POZOR, chybějící objekt nemusí být nutně chyba! RUAIN neobsahuje úplně všechny budovy. Pouze ty, které mají číslo popisné/evidenční nebo vybrané budovy bez cp/ce. (Marián)
 • Pro případy incomplete platí totéž co pro missing, chybějící objekt nemusí být nutně chyba! (Marián). Doplnění od Petra Součka, ČÚZK: To může být chyba, ale také nemusí. Někde to je způsobeno nadbytečnou vnitřní kresbou, která byla do katastrální mapy zakreslena dle předchozích právních předpisů. Je to vždycky na individuálním posouzení.
 • Nemá smysl tagovat SO v nezdigitalizovaných obcích (obce plné duchů).
 • Ze strany ČUZK je zájem i o podezřelé objekty, ne jen o jasné chyby -- Petr Souček, ČÚZK, 21.6.2014: záleží na tom, jak podezřelé jsou. V katastrální mapě (KM) jsou vedeny údaje dle platného právního stavu (nikoliv podle stavu v terénu), takže pokud dojde např. k nějaké nelegální přístavbě, tak ta v KM není. Zároveň tam např. přístavba nebude do doby než dojde stavebník na KÚ s geometrickým plánem. Já si myslím, že hlášení nás určitě zajímá - min. si uděláme obrázek o stavu a budeme jednat o možné nápravě.

Budovy bez geometrie (Petr Souček, ČÚZK)

 • Budova vedená v ISKN v území, kde není digitální mapa.
 • Stavební objekty, které se nezapisují do katastru nemovitostí, ale bylo jim přiděleno číslo popisné nebo evidenční (= budova, která není vedena v ISKN, ale je vedena v RÚIAN.)
 • Stavební objekty zapsané do ISÚI, které ještě nebyly zapsány do ISKN. Jedná se o dočasný stav, který nastává v době než doputuje listina s geometrickým plánem na KÚ. Většinou by to nemělo trvat déle než 30 dní.


Vzory problémů s budovami

problém popis tagování RUIAN obrázek
Přepůlený SO Budova rozdělená na dvě hranicemi parcel. ruian:err:building=bisected http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/1980815
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/30315981
Ruian-bisected-01.png
Přepůlený SO Budova rozdělená na tři kusy hranicemi parcel. ruian:err:building=bisected http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/44078463
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/38305267
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/44078455
Ruian-bisected-02.png
Geometrie SO Obkreslená parcela místo budovy, chybějící nádvoří a vnitřní objekt. ruian:err:building=geometry http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7841906
Ruian-geometry-01.png
Geometrie SO "Ocásek" o šířce 60cm podél hranice parcely, podle ortofoto chybí budova vlevo, celkově podezřelé ruian:err:building=geometry http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7841213
Ruian-geometry-02.png
Geometrie SO Budova v severní části protažena až na hranici pozemku, podle ortofoto je tam bazén a zahrada. ruian:err:building=geometry http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7841183
Ruian-geometry-03.png
Geometrie SO Chybí vnitřní nádvoří budovy. ruian:err:building=geometry http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7841353
Ruian-geometry-04.png
Nekompletní SO Chybí věž kostela, je zakreslena v KM ale není součástí SO. ruian:err:building=incomplete http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/41586867
Ruian-incomplete-01.png
Nekompletní SO Chybí levá část budovy, odříznutá hranicí parcely. ruian:err:building=incomplete http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7798652
Ruian-incomplete-02.png
SO bez geometrie Budova uprostřed již zpracované zástavby, které chybí geometrie. ruian:err:building=missing-geo http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7799152
Ruian-missing-geo-01.png
Chybějící SO Budova není v RUIANu, je vidět v KM, Bingu i ortofoto, typ pozemku je "zastavěná plocha a nádvoří". ruian:err:building=missing http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7798679 (sousední SO)
Ruian-missing-01.png
Chybějící SO Budova není v RUIANu, je vidět v KM, Bingu i ortofoto, typ pozemku je "zastavěná plocha a nádvoří". ruian:err:building=missing http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7799403 (sousední SO)
Ruian-missing-02.png
Chyby všeho druhu I takto to může vypadat :-)

Zleva doprava: Budova na parcele 8 nekompletní, chybějící pravá část v KM hodně podezřele zakreslená. Budova na parcele 10 ořezaná tak, že z obdélníkového dvorce moc nezbylo. Budova na parcele 23 asi neexistuje, budova na parcele 24 asi nekompletní. Budova na parcele 11 ořezaná. budova na parcele 21 má podezřelý úhel proti realitě a sousedním budovám. Atd. atd. Vups...

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/15077152
Ruian-multiple-errors-01.png

Tracing LPIS polygonů

Restrikce

 • Nikdy neposouvat ani nemazat otagovaný uzel
 • Neupravovat ani nemazat otagovanou cestu (s výjimkami pro tagy definující vlastnosti landuse plochy apod.)
 • Původní polygon by neměl po ořezu nikdy úplně zmizet.
 • Otázka: má smysl restrikce aplikovat jen lokálně kde se vyskytnou nebo zahodit úplně celý clipping?

Příprava polygonu

 • Odstranit duplicitní po sobě jdoucí uzly, důsledek zaokrouhlování
 • Namapovat uzly LPIS na existující uzly, vyfiltrovat jen na uzly daných vlastností (patřící jiným landuse polygonům apod., přesně specifikovat)

Diference polygonů

 • LPIS polygon = clip, ořezávaný polygon = subject (terminologie GPCJ)
 • Clip polygon může být jednoduchý polygon i multipolygon, tam problém není. Pozor, je třeba ošetřit multipolygon s více neuzavřenými outer cestami, které jsou společně zakruhované.
 • Jediné uzly které diference přidává jsou průsečíky, všechny ostatní uzly výsledku musí být 1:1 namapovatelné na původní uzly clipu a/nebo subjectu.
 • Je nutné přidat vzniklé průsečíky do cest clip polygonu.
 • Clip má smysl provádět:
  • Pokud existují libovolné průsečíky cest clipu a subjectu -- zcela určitě.
  • Pokud výsledek diference je neprázdný -- obecnější ale může vést k hůř předvídatelným situacím = promyslet.

Subject je jednoduchá uzavřená cesta

 • Pokud mají clip a subject neprázdný průnik, vždy dojde k nějaké editaci cesty subjectu.
 • Po ořezu vznikne jediný polygon = nejjednodušší situace, editují se pouze uzly cesty subjectu, tagy apod. zůstávají.
 • Po ořezu vznikne několik kousků = výsledkem je multipolygon:
  • Pokud clip byla jednoduchá cesta, všechny kousky mají roli outer.
  • Pokud clip byl multipolygon, výsledek může obsahovat inner i outer kousky, informaci o dírách vrací GPCJ.
 • Pro jednu z cest výsledku se použije v editaci subject, musí to být outer(!) cesta s nejvyšším počtem zachovaných uzlů z původního subjectu. (Nebo s nejdelším součtem délek hran z původního subjectu? Nebo s největší plochou?)
 • Pro ostatní cesty multipolygonu se vytvoří nové cesty.
 • Část/všechny tagy se přesunou ze subjectu na relaci multipolygonu - promyslet jak a co, inspirovat se v kódu JOSM co vytváří multipolygon.

Subject je multipolygon

 • ...potíže všeho druhu, mj. např. s otagovanými inner polygony (rybník, křoviny) atd.
 • Speciální případ: subject neměl žádné inner polygony.
 • Speciální případ: nedošlo k modifikaci inner polygonů.
 • Speciální případ: modifikované inner polygony neměly žádné tagy.
 • ...extra potíže, pokud obrysy jsou tvořené více neuzavřenými cestami, které jsou společně zakruhované. Pro ořez je nutné je spojit, následně pak hledat ve výsledku co kde a jak z nich asi zbylo.