User:PeeWee32/BGT

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Basisregistratie Grootschalige Topografie : Waarom een discussie?

BGT bevat data die door OSM community als interessant gezien zal worden en is licentie technisch ook in OSM op te nemen. Zonder discussie gaan we individuele “imports” krijgen die van elkaar gaan afwijken. Ieder vind het opnieuw wiel uit. Daarnaast lijkt de hoeveelheid en complexiteit van de materie dermate groot dat een grootschalige import niet voor de hand ligt. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Mogelijke aanpak (BOB)

We volgen de BOB

 1. Beeldvorming in OSM community (Wat is de BGT/IMGeo?)
 2. Oordeelvorming (wat zouden we wel/ niet willen doen met BGT data)
 3. Besluitvorming (Hoe gaan we wat regelen?)

Beeldvorming: Wat is de BGT?

BGT/IMGeo is een lastig onderwerp om een community in mee te nemen omdat:

 1. Het erg veel is
 2. Het niet voor iedereen duidelijk is wat wat is.
 3. De formaten waarin data beschikbaar is niet voor een ieder te begrijpen is (GML, PDOK plaatjes, uitgebreide handboeken )

Het zou mooi zijn als op het eind van de beeldvorming een OSM-BGT wiki klaar is die de BGT uitlegt voor OSM ingewijden. Naast de normale beschikbare documentatie over BGT kun je nog denken aan een uitleg van postgis tabellen/views, helder inzicht in verschillen tussen BGT en de plus data. Aantallen records van tabellen/views zodat we hoofd en bijzaken kunnen scheiden. Een aantal voorbeeld bestandjes (bv shape uit postgis db) die met JOSM zijn in te zien. Een aantal plaatjes Qgis/Opentopomap etc.

Oordeelvorming: (wat zouden we wel/ niet willen doen met BGT data)

Na de beeldvorming is het goed een discussie op te starten. We kunnen onszelf dan een aantal vragen stellen. Als we ons niet zouden laten beperken door de huidige stand van de techniek/OSM database etc. welke onderdelen van de BGT zijn dan zinvol om op te nemen in OSM? Wat is daarvan de toegevoegde waarde voor OSM. Aan welke criteria moet dat voldoen? Zijn die te mappen op bestaande OSM key/value? Zo niet kunnen/willen we daar dan een voorstel (proposal) voor maken en wie gaat dat doen? Zijn die gegevens na een (kleinschalige) import ook te onderhouden en wie gaat dat doen? Willen we BGT sleutels meegeven naar OSM voor evt. onderhoud? Etc. etc.

Besluitvorming: (Hoe gaan we wat regelen?)

Als we weten wat en hoe (welke key/values) van de BGT we in OSM opgenomen willen hebben dan kunnen we nadenken over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Onderwerpen die dan ter sprake komen zijn: Mapping BGT naar OSM (key/value) Distributie van panklare .osm files of willen we liever een plugin a la BAG of nog anders? Import pagina om DWG conflicten te vermijden. Etc..

Wat is de BGT/IMGeo

Verplicht en Optioneel

De BGT bestaat uit een verplicht deel (BGT) en optioneel deel (IMGeo) ook wel PLUS types genoemd. Niet iedere bronhouder heeft dus het zelfde detail niveau. De "plus" data kan bestaan uit een nadere detaillering van een verplicht gegeven. Zo mag een onbegroeidterreindeel bestaan uit een fysiek voorkomen "half verhard" maar kan een bronhouder daarnaast nog aangeven in het plus-type dat het bv "schelpen" of "gravel" is.

Een plus type kan ook bestaan uit gegevens die helemaal niet voorkomen in de verplichte BGT dataset. Voorbeeld:

De officiële beschikbaar gestelde documentatie

Er is veel informatie te vinden over de BGT: Hieronder volgt een aantal links naar bronnen die meer vertellen over BGT

 1. De officiele BGT pagina van Geonovum met diverse documenten
 2. De PDOK site (kies de laag Basisregistratie Grootschalige Topografie)
 3. De GML bestanden downloaden van PDOK.
 4. BGTweb

Aanvullende gegevens

 1. NL-Extract Postgis dump (eerste versie)
 2. Qgis Visualisatie


NL-Extract Postgis dump

Door NL-Extract wordt gewerkt aan een postgis dump van de momenteel beschikbare BGT data. Met postgis kunnen hier queries gemaakt worden die inzicht geven in de tabellen/inhoud. Daarnaast kan de combinatie postgis/qgis visualitaties opleveren die een beeld geven van de inhoud. Momenteel zijn er 41 tabellen aanwezig in de postgis dump. Hier een overzicht met de aantallen records per tabel. Op deze sub pagina is een beter overzicht van de tabellen beschikbaar.

postgis_tabel aantal_records
pand_2d 1421295
wegdeel_2d 1013847
vegetatieobject_2d 921133
put_2d 862856
nummeraanduidingreeks 815062
begroeidterreindeel_2d 624766
paal_2d 573379
onbegroeidterreindeel_2d 502160
scheiding_2d 437952
ondersteunendwegdeel_2d 268659
waterdeel_2d 181137
weginrichtingselement_2d 169975
ondersteunendwaterdeel_2d 121528
straatmeubilair_2d 93077
bord_2d 78244
kunstwerkdeel_2d 67079
overigbouwwerk_2d 64576
openbareruimtelabel 62635
gebouwinstallatie_2d 42896
kast_2d 31708
bak_2d 23858
overbruggingsdeel_2d 21443
overigescheiding_2d 12086
spoor_2d 9196
waterinrichtingselement_2d 8224
mast_2d 4747
sensor_2d 3840
begroeidterreindeel_kruinlijn 2980
functioneelgebied_2d 2916
ongeclassificeerdobject_2d 2826
installatie_2d 1333
tunneldeel_2d 405
onbegroeidterreindeel_kruinlijn 389
ondersteunendwegdeel_kruinlijn 187
wegdeel_kruinlijn 128
buurt_2d 62
wijk_2d 15
waterschap_2d 0
stadsdeel_2d 0
openbareruimte_2d 0
plaatsbepalingspunt 0Hieronder een voorbeeld van de momenteel aanwezige aantallen in de tabel Begroeidterreindeel_2d.

tabel geometry bgt_fysiekvoorkomen plus_fysiekvoorkomen aantal
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening gras- en kruidachtigen 162921
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening 156223
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening heesters 109960
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening bodembedekkers 28187
begroeidterreindeel_2d polygon grasland overig 27055
begroeidterreindeel_2d polygon grasland agrarisch 22407
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening bosplantsoen 20297
begroeidterreindeel_2d polygon struiken 15296
begroeidterreindeel_2d polygon transitie 14378
begroeidterreindeel_2d polygon loofbos 14193
begroeidterreindeel_2d polygon gemengd bos 12463
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening planten 11062
begroeidterreindeel_2d polygon bouwland 9840
begroeidterreindeel_2d polygon groenvoorziening struikrozen 7352
begroeidterreindeel_2d polygon houtwal 4853
begroeidterreindeel_2d polygon naaldbos 1800
begroeidterreindeel_2d polygon rietland 1161
begroeidterreindeel_2d polygon bouwland akkerbouw 1018
begroeidterreindeel_2d polygon moeras 913
begroeidterreindeel_2d polygon boomteelt 705
begroeidterreindeel_2d polygon duin 575
begroeidterreindeel_2d polygon bouwland braakliggend 454
begroeidterreindeel_2d polygon heide 352
begroeidterreindeel_2d polygon fruitteelt 273
begroeidterreindeel_2d polygon loofbos griend en hakhout 245
begroeidterreindeel_2d polygon bouwland vollegrondsteelt 209
begroeidterreindeel_2d polygon duin gesloten duinvegetatie 31
begroeidterreindeel_2d polygon fruitteelt laagstam boomgaarden 15
begroeidterreindeel_2d polygon fruitteelt hoogstam boomgaarden 12
begroeidterreindeel_2d polygon duin open duinvegetatie 11
begroeidterreindeel_2d polygon fruitteelt klein fruit 8
begroeidterreindeel_2d polygon kwelder 4
begroeidterreindeel_2d polygon fruitteelt wijngaarden 2

Qgis Visualisatie

Met de postgis dump icm qgis kunnen plaatjes gemaakt worden van de momenteel beschikbare BGT/IMGeo data. Hieronder een paar voorbeelden


BegroeidTerreindeel met OSM Mapnik ondergrond (Den Haag)

BegroeidTerreindeel3.jpeg

Oordeelvorming (wat zouden we wel/ niet willen doen met BGT data)

Is het beeld van de BGT helder? Zo ja dan kunnen we hier verder.


Besluitvorming (Hoe gaan we wat regelen?)

Hebben we vastgesteld wat we met BGT/IMGeo willen doen?