User:Trinandariadi

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

IMG 2509 - Copy.JPG

Life Is An Adventure

Gunung teu meunang digempur

Lebak teu meunang dirakrak

Mipit kudu amit

Ngala kudu menta

Ulah jinah papacangan

Nu meunang kudu dimeunangkeun

Nu ulah kudu diulahkeun

Lamun Ngalanggar

Matak Burung Jadi Ruksak

Matak Ruksak Jadi Menak

Matak Pupul Pangaruh

Matak Hambar Komara

Nama: Tri Nanda Riadi
Alamat: Jl. Pasir Hegar Rt04/04 Desa Citatah Kec Cipatat Kab Barat
Email:trinandariadi@gmail.com

Riwayat pendidikan

  • SD Citatah
  • SMPN 1 Padalarang
  • STM Stekmal
  • IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Riwayat kerja

  1. Telkom Bekasi 1999
  2. Kawani Sarana Petualang 2006

Map Features
Sanggeus Halimun Peuray