User talk:Gustavf/Kosmos-rules

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Rendre skiløyper og blåmerkede DNT-stier?

Flotte regler. Jeg har basert meg på disse til min egen variant som rendrer highway=footway,marked_trail=blue som stiplet blått og route=ski som rødt slik som på turkart.

Vibrog 11:25, 14 August 2008 (UTC)