User talk:K2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
  • Би ли казал как си успял да направиш толкова подробна карта на Трън? Би било полезно да споделиш опита, така ще може и други хора да направят повече. --Groupsky 08:51, 5 December 2007 (UTC)

user name

hi what is your user name?