WikiProject Sweden/Vallentuna

From OpenStreetMap Wiki
< WikiProject Sweden(Redirected from Vallentuna)
Jump to: navigation, search
Vallentuna, Stockholms län

Latitud : 59.533333, Longitud : 18.083333
Se kartan över Vallentuna
Redigera kartan
Externa länkar:
Använd denna mall för din stad

Vallentuna är en större stad i Stockholms län på latitud 59.533333, longitud 18.083333.

Färg- och teckenförklaring

Statusen för varje region indikeras av en symbol som beskriver typen av data, samt en färg som står för hur komplett den informationen är för regionen.

Teckenförklaring

 • State Labelled.svg - Gatunamn finns utmarkerade. (l=Labbelled)
 • State Housenumbers.svg - Husnummer (h=Housenumbers )
 • State Foot.svg - Gågator och gångvägar (fo=Foot)
 • State Wheelchair.svg - Handikappanpassning
 • State Bike.svg - Cykelbanor, leder och skogsvägar lämpade för cykel (b=Bike)
 • State Car.svg - Vägar för biltrafik är utmarkerade. För att räknas som komplett skall exempelvis enkelriktade gator och gågator vara utmarkerade så att kartan kan användas för bilnavigering. (c=Car)
 • State Transport.svg - Kollektivtrafik såsom busshållplatser, spårvägar etc.
  • State Stop.svg - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
  • State Bus.svg - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
  • State Trolleybus.svg - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
  • State Tram.svg - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
  • State Train.svg - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
   • State U-Bahn.svg - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
   • State S-Bahn.svg - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
   • State Steamtrain.svg - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
  • State Ship.svg - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
 • State Public.svg - Offentliga inrättningar (ex. kyrkor, sportanläggningar, skolor, sjukhus, stadshus) (p=Public)
  • State emergency.svg - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
 • State Fuel.svg - Bensinstationer (fu=Fuel)
 • State Restaurant.svg - Restauranger (r=Restaurant)
 • State Tourist.svg - Turistattraktioner (t=Tourist)
 • State Nature.svg - Natur, såsom älvar, sjöar och större skogar (n=Nature)

Färgernas betydelse

Bakgrundsfärg Betydelse Användbarhet för navigation Att göra Värde
State .svg Kartan behöver kollas; okänd status Okänd tillgänglighet Kolla upp (inget)
State 0.svg Kartan innehåller ingen eller högst begränsad data Bör inte användas Vänligen komplettera 0
State 1.svg Kartan är ofullständig Begränsad användbarhet Vänligen komplettera 1
State 2.svg Kartan är till största delen komplett. (Beskriv gärna vad som fortfarande saknas.) Använd med förbehåll Vänligen komplettera 2
State 3.svg Kartan är fullständig (enligt en kartograf) Användbar Kontrollera och korrigera eventuella felaktigheter 3
State 4.svg Kartan är fullständig (verifierad av 2 kartografer) Användbar Uppdatera vid behov 4
State X.svg Inga sådana finns inom området Användbar Uppdatera vid behov X (stora x)
The Swedish translation is Editable here.

Status

Orter, byar och förorter

Ort Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Vallentuna Car (2/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (1/4)Public (1/4)Fuel (1/4)Restaurant (1/4)Tourist (0/4) : awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa

Vallentuna

Ort Område Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av
Vallentuna Byle Car (1/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (1/4)Public (1/4) : awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa
Vallentuna Bällsta Car (1/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (2/4)Public (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (X/4)Nature (1/4) : awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa
Vallentuna Bällstaberg Car (1/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (2/4)Public (1/4)Fuel (2/4)Restaurant (2/4)Tourist (1/4) : awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa
Vallentuna Bällstalund Car (1/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (2/4)Public (1/4)Fuel (2/4)Restaurant (2/4)Tourist (1/4) : awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa
Vallentuna Centrum
Vallentuna Dragonvreten
Vallentuna Ekeby
Vallentuna Gröndal
Vallentuna Hammarbacken
Vallentuna Karlberg
Vallentuna Kragstalund Car (1/4)Labelled (2/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (2/4)Public (1/4)Fuel (X/4)Restaurant (2/4)Tourist (1/4) : awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa: awa
Vallentuna Lovisedal
Vallentuna Lugnet
Vallentuna Nyby
Vallentuna Ormsta
Vallentuna Rickeby
Vallentuna Rosendal
Vallentuna Rosengården
Vallentuna Snabbtuna
Vallentuna Stängselboda
Vallentuna Södra Haga
Vallentuna Sörgården och Norrgården
Vallentuna Uthamra
Vallentuna Västanberga
Vallentuna Åby
Vallentuna Åbyholm

Sjöar och vattendrag

Vatten Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av

Cykelleder

Amn: Bike - vägen finns utmarkerad. Labelled - Cykelleden är markerad som led, helst i form av en relation, i enlighet med Cycle_routes och i de fall cykelleden samsas med namngiven bilväg finns dessutom korrekt vägnamn inskrivet.

Led Klass Status Anmärkningar Kartlagd av / Kontrollerad av

Se även WikiProject_Sweden/Cycle_networks

Mapper meeetings

 • Inga planerade för tillfället