WikiProject Latvia/EEA data JOSM WMS

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

"European Environment Agency" WMS serviss piedāvā sekojošus slāņus:

  • 1 - WaterBodies (raster)
  • 2 - Waterbodies (raster)
  • 4 - Wetlands (vector)
  • 5 - Wetlands (raster)
  • 7 - Forest Semi Natural Areas (vector)
  • 8 - Forest Semi Natural Areas (raster)
  • 10 - Agricultural Areas (vector)
  • 11 - Agricultural Areas (raster)
  • 13 - Artificial Surfaces (vector)
  • 14 - Artificial Surfaces (raster)

URL ko lietot JOSM WMS plugin ir:

http://discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/services/Land/CLC2000_Cach_WGS84/MapServer/WMSServer?request=GetMap&layers=X&srs=EPSG:4326&styles=&format=image/jpeg&VERSION=1.1.1&

(kur X ir layer numurs augstāk) Var arī norādīt vairākus layer uzreiz, atdalot tos ar komatu. Piem: layer=4,7,10,13