WikiProject Latvia/Latvijas pilsētas

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Template:Lv:HelpMenu

Latvijā apdzīvotas vietas saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu iedalās: republikas pilsētas (city) virs 25 000 iedzīvotājiem, pilsētas (town) virs 2000 iedzīvotāju, zem 2000 parasti ir ciemi (villages), kuru statusu piešķir novada dome. Viensētas apzīmē ar hamlet. Tā kā ar jauno iedalījumu valstī daudziem varētu būt neskaidrības, nedaudz informācijas par to.

Latvijas tradicionālie novadi

Republikas pilsētas (City)

Sekojošā tabula parāda kartografēšanas gaitu republikas pilsētās.

Pasta indekss Pilsētas nosaukums Iedzīvotāju skaits Ceļi Laukumi Robežas Piezīmes
LV-5401 - LV-5465 Daugavpils 108260 65% 20% Wiki Oklums zīmē šeit
LV-3001 - LV-3035 Jelgava 66034 70% Wiki apse35 zīmē šeit
LV-5201 - LV-5206 Jēkabpils 26010 20% Wiki
LV-2008 - LV-2017 Jūrmala 55400 95% 60% 95% Wiki Instigater, Raitisx zīmē šeit
LV-3401 - LV-3417 Liepāja 85132 70% 5% Wiki
LV-4601 - LV-4605 Rēzekne 35883 60% Wiki Abuls zīmē šeit
LV-1001 - LV-1084 Rīga 717371 80% 30% Wiki Gints zīmē un regulē šeit

Aleksejs, extropy, richlv, Eriks Zelenka, Instigater, UrSuS, Lafriks zīmē šeit

LV-4201 - LV-4204 Valmiera 27569 90% 55% Wiki Jancis, Gasha zīmē šeit
LV-3601 - LV-3606 Ventspils 43806 95% 75% Wiki UrSuS zīmē šeit

Novadi, pagasti, pilsētas (town)

Sekojošā tabula parāda kartografēšanas gaitu Latvijas novados, pagastos un pilsētās.

Novads, Pasta indekss Pagasta nosaukums Iedzīvotāju skaits Ceļi Laukumi Robežas Piezīmes
Aglonas novads 4561 5% Wiki
LV-5304 Aglonas pagasts 5% Wiki
Grāveru pagasts
Kastuļinas pagasts
Šķeltovas pagasts
Aizkraukles novads 10080 5% Wiki
Aizkraukles pagasts 5%
LV-5101 - LV-5102 Aizkraukles pilsēta 8962 5% Wiki
Aizputes novads 10517 Wiki
Aizputes pagasts
LV-3456 Aizputes pilsēta 5346 5% Wiki
Cīravas pagasts
Kalvenes pagasts
Kazdangas pagasts
Lažas pagasts
Aknīstes novads 3303 Wiki
Aknīstes pagasts
LV-5208 Aknīstes pilsēta 1951 5% Wiki
Asares pagasts
Gārsenes pagasts
Alojas novads 6152 Wiki
Alojas pagasts
LV-4064 Alojas pilsēta 2600 5% Wiki
Braslavas pagasts
Brīvzemnieku pagasts
Staiceles pagasts
LV-4043 Staiceles pilsēta 1151 1% Wiki
Alsungas novads 1688 Wiki
Alūksnes novads 19558 Wiki
Alsviķu pagasts
LV-4301 - LV-4302 Alūksnes pilsēta 9435 40% Wiki
Annas pagasts
Ilzenes pagasts
Jaunalūksnes pagasts
Jaunnnas pagasts
Jaunlaicenes pagasts
Kalncempju pagasts
Liepnas pagasts
Malienas pagasts
Mālupes pagasts
Mārkalnes pagasts
Pededzes pagasts
Veclaicenes pagasts
Zeltiņu pagasts
Ziemera pagasts
Amatas novads 6369 Wiki
Amatas pagasts
Drabešu pagasts
Nītaures pagasts
Skujenes pagasts
Zaubes pagasts
Apes novads 4379 Wiki
Apes pagasts
LV-4337 Apes pilsēta 1941 0% Wiki
Gaujienas pagasts
Trapenes pagasts
Virešu pagasts
Auces novads 8772 Wiki
LV-3708 Auces pilsēta 4112 5% Wiki
Bēnes pagasts
Īles pagasts
Lielauces pagasts
Ukru pagasts
Vecauces pagasts
Vītiņu pagasts
Ādažu novads 9342 Wiki
Babītes novads 8865 Wiki
Babītes pagasts
Salas pagasts
Baldones novads 5502 Wiki
Baldones pagasts
LV-2125 Baldones pilsēta 2178 70% 5% Wiki pAnda71 zīmē šeit
Baltinavas novads 1387 Wiki
Balvu novads 15834 Wiki
Balvu pagasts
LV-4501 Balvu pilsēta 7969 15% 5% Wiki
Bērzkalnes pagasts
Bērzpils pagasts
Briežuciema pagasts
Krišjāņu pagasts
Kubuļu pagasts
Lazdulejas pagasts
Tilžas pagasts
Vectilžas pagasts
Vīksnas pagasts
Bauskas novads 28421 Wiki
LV-3901 Bauskas pilsēta 10218 98% 50% 80% Wiki uldics, andissimo zīmē šeit
Brunavas pagasts
LV-3908 Ceraukstes pagasts 30%
LV-3910 Codes pagasts 20%
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
LV-3914 Īslīces pagasts 30%
LV-3918 Mežotnes pagasts 15%
Vecsaules pagasts
Beverīnas novads 3567 Wiki
Brenguļu pagasts
Kauguru pagasts
Trikātas pagasts
Brocēnu novads 7215 Wiki
Blīdenes pagasts
LV-3851 Brocēnu pilsēta 3445 1% Wiki
Cieceres pagasts
Gaiķu pagasts
Remtes pagasts
Burtnieku novads 8657 Wiki
Burtnieku pagasts
Ēveles pagasts
Matīšu pagasts
Rencēnu pagasts
Valmieras pagasts
Vecates pagasts
Carnikavas novads 6261 40% 60% Wiki
Cēsu novads 19977 Wiki
LV-4101 - LV-4103 Cēsu pilsēta 18 065 98% 70% Wiki
Vaives pagasts
Cesvaines novads 3172 Wiki
Cesvaines pagasts
LV-4871 Cesvaines pilsēta 1827 7% Wiki
Ciblas novads 3410 Wiki
Blontu pagasts
Ciblas pagasts
Līdumnieku pagasts
Pušmucovas pagasts
Zvirgzdenes pagasts
Dagdas novads 9556 Wiki
Andrupenes pagasts
Andzeļu pagasts
Asūnes pagasts
Bērziņu pagasts
Dagdas pagasts
LV-5674 Dagdas pilsēta 2563 10% 10% Wiki
Ezernieku pagasts
Konstantinovas pagasts
Ķepovas pagasts
Svariņu pagasts
Šķaunes pagasts
Daugavpils novads 28733 Wiki
Ambeļu pagasts
Biķernieku pagasts
Demenes pagasts
Dubnas pagasts
Kalkūnes pagasts
Kallupes pagasts
Laucesas pagasts
Līksnas pagasts
Maļinovas pagasts
Medumu pagasts
Naujienes pagasts
Nīcgales pagasts
Salienas pagasts
Skrudalienas pagasts
Sventes pagasts
Tabores pagasts
Vaboles pagasts
Vecsalienes pagasts
Višķu pagasts
Dobeles novads 24521 Wiki
Annenieku pagasts
Auru pagasts
Bērzes pagasts
Bikstu pagasts
Dobeles pagasts
LV-3701 - LV-3702 Dobeles pilsēta 11204 15% Wiki
Jaunbērzes pagasts
Krimūnu pagasts
Naudītes pagasts
Penkules pagasts
Zebrenes pagasts
Dundagas novads 4878 Wiki
LV-3270 Dundagas pagasts 2240 60% Wiki allefm zīmē šeit
Kolkas pagasts
Durbes novads 3484 Wiki
Dunalkas pagasts
Durbes pagasts
LV-3440 Durbes pilsēta 424 5% Wiki
Tadaiķu pagasts
Vecpils pagasts
Engures novads 8058 Wiki
Engures pagasts
Lapmežciema pagasts
Smārdes pagasts
Ērgļu novads 3570 Wiki
Ērgļu pagasts 30% Ērgļi 80%, pagastā tikai P ceļi
Jumurdas pagasts
Sausnējas pagasts
Garkalnes novads 6722 Wiki
Grobiņas novads 10154 Wiki
Bārtas pagasts
Gaviezes pagasts
Grobiņas pagasts
LV-3430 Grobiņas pilsēta 4246 5% Wiki
Medzes pagasts
Gulbenes novads 28998 Wiki
Beļavas pagasts
Daukstu pagasts
Druvienas pagasts
Galgauskas pagasts
LV-4401 Gulbenes pilsēta 9347 90% Wiki Lafriks zīmē šeit
Jaungulbenes pagasts
Lejasciema pagasts
Litenes pagasts
Lizuma pagasts
Līgo pagasts
Rankas pagasts
Stāmerienas pagasts
Strazdu pagasts
Tirzas pagasts
Iecavas novads 9845 20% Wiki
Ikšķiles novads 7467 Wiki
LV-5052 Ikšķiles pilsēta 4146 70% Wiki
Tīnūžu pagasts
Ilūkstes novads 9231 Wiki
Bebrenes pagasts
Dvietes pagasts
Eglaines pagasts
LV-5447 Ilūkstes pilsēta 2940 5% Wiki
Pilskalnes pagasts
Prodes pagasts
LV-5471 Subates pilsēta 1222 5% Wiki
Šēderes pagasts
Inčukalna novads Wiki
LV-2141 Inčukalna pagasts 4468 60% Wiki richlv zīmē šeit
LV-2136 Vangažu pilsēta 4290 40% Wiki richlv zīmē šeit
Jaunjelgavas novads Wiki
Daudzeses pagasts
Jaunjelgavas pagasts
LV-5134 Jaunjelgavas pilsēta 2401 10% Wiki
Seces pagasts
Sērenes pagasts
Staburaga pagasts
Sunākstes pagasts
Jaunpiebalgas novads Wiki
Jaunpiebalgas pagasts
Zosēnu pagasts
Jaunpils novads Wiki
Jaunpils pagasts
Viesatu pagasts
Jēkabpils novads Wiki
Ābeļu pagasts
Dignājas pagasts
Dunavas pagasts
Kalna pagasts
Leimaņu pagasts
Rubenes pagasts
Zasas pagasts
Jelgavas novads Wiki
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
LV-3016 Kalnciema pagasts 2555 1% Wiki
Lielplatones pagasts
Līvbērzes pagasts
Platones pagasts
Sesavas pagasts
Svētes pagasts
Valgundes pagasts
Vilces pagasts
Vircavas pagasts
Zaļenieku pagasts
Kandavas novads Wiki
Cēres pagasts
Kandavas pagasts
LV-3120 Kandavas pilsēta 3816 10% Wiki
Matkules pagasts
Vānes pagasts
Zantes pagasts
Zemītes pagasts
Kārsavas novads Wiki
Goliševas pagasts
LV-5717 Kārsavas pilsēta 2452 15% Wiki
Malnavas pagasts
Mērdzenes pagasts
Mežvidu pagasts
Salnavas pagasts
Kocēnu novads Wiki
Bērzaines pagasts
Dikļu pagasts
Kocēnu pagasts
Vaidavas pagasts
Zilākalna pagasts
Kokneses novads Wiki
Bebru pagasts
Iršu pagasts
Kokneses pagasts
Krāslavas novads Wiki
Aulejas pagasts
Indras pagasts
Izvaltas pagasts
Kalniešu pagasts
Kaplavas pagasts
Krāslavas pagasts
LV-5601 - LV-5603 Krāslavas pilsēta 10958 95% 50% Wiki Oklums zīmē šeit
Kombuļu pagasts
Piedrujas pagasts
Robežnieku pagasts
Skaistas pagasts
Ūdrīšu pagasts
Krimuldas novads Wiki
Krimuldas pagasts
Lēdurgas pagasts
Krustpils novads Wiki
Atašienes pagasts
Krustpils pagasts
Kūku pagasts
Mežāres pagasts
Variešu pagasts
Vīpes pagasts
Kuldīgas novads Wiki
Ēdoles pagasts
Gudenieku pagasts
Īvandes pagasts
Kabiles pagasts
LV-3301 - LV-3302 Kuldīgas pilsēta 12981 50% Wiki
Kurmāles pagasts
Laidu pagasts
Padures pagasts
Pelču pagasts
Rendas pagasts
Rumbas pagasts
Snēpeles pagasts
Turlavas pagasts
Vārmes pagasts
Ķeguma novads Wiki
Birzgales pagasts
Rembates pagasts
LV-5020 Ķeguma pilsēta 2474 7% Wiki
Tomes pagasts
Ķekavas novads Wiki
LV-2112 Baložu pilsēta 5201 75% Wiki
Daugmales pagasts
Ķekavas pagasts
Lielvārdes novads Wiki
Jumpravas pagasts
Lēdmanes pagasts
Lielvārdes pagasts
LV-5070 - LV-5071 Lielvārdes pilsēta 6704 20% Wiki
Limbažu novads Wiki
Katvaru pagasts
Limbažu pagasts
LV-4001 Limbažu pilsēta 8923 15% Wiki
Pāles pagasts
Skultes pagasts
Umurgas pagasts
Vidrižu pagasts
Viļķenes pagasts
Līgatnes novads Wiki
Līgatnes pagasts
LV-4108 Līgatnes pilsēta 1364 80% Wiki
Līvānu novads Wiki
Jersikas pagasts
LV-5316 Līvānu pilsēta 9587 5% Wiki
Rožupes pagasts
Rudzātu pagasts
Sutru pagasts
Turku pagasts
Lubānas novads Wiki
Indrānu pagasts
LV-4830 Lubānas pilsēta 1974 3% Wiki
Ludzas novads Wiki
Briģu pagasts
Cirmas pagasts
Isnaudas pagasts
Istras pagasts
LV-5701 - LV-5702 Ludzas pilsēta 9734 10% 5% Wiki
Nirzas pagasts
Ņukšu pagasts
Pildas pagasts
Pureņu pagasts
Rundēnu pagasts
Madonas novads Wiki
Aronas pagasts
Barkavas pagasts
Bērzaunes pagasts
Dzelzavas pagasts
Kalsnavas pagasts
Lazdonas pagasts
Liezēres pagasts
Ļaudonas pagasts
LV-4801 Madonas pilsēta 8940 70% Wiki miegs74 zīmē šeit
Mārcienas pagasts
Mētrienas pagasts
Ošupes pagasts
Praulienas pagasts
Sarkaņu pagasts
Vestienas pagasts
Mālpils novads Wiki
Mārupes novads Wiki
Mazsalacas novads Wiki
Mazsalacas pagasts
LV-4215 Mazsalacas pilsēta 2242 10% Wiki
Ramatas pagasts
Sēļu pagasts
Skaņkalnes pagasts
Naukšēnu novads Wiki
Koņu pagasts
Naukšēnu pagasts
Neretas novads Wiki
Mazzalves pagasts
Neretas pagasts
Pilskalnes pagasts
Zalves pagasts
Nīcas novads Wiki
Nīcas pagasts
Otaņķu pagasts
Ogres novads Wiki
Krapes pagasts
Ķeipenes pagasts
Lauberes pagasts
Madlienas pagasts
Mazozolu pagasts
Meņģeles pagasts
LV-5001 - LV-5003 Ogres pilsēta 26238 98% 90% Wiki
Ogresgala pagasts
Suntažu pagasts
Taurupes pagasts
Olaines novads Wiki
Olaines pagasts
LV-2114 Olaines pilsēta 12719 70% 30% Wiki
Ozolnieku novads Wiki
Cenu pagasts
Ozolnieku pagasts
Sidrabenes pagasts
Pārgaujas novads Wiki
Raiskuma pagasts
Stalbes pagasts
Straupes pagasts
Pāvilostas novads Wiki
LV-3466 Pāvilostas pilsēta 1271 1% 20% Wiki
Sakas pagasts
Vērgales pagasts
Pļaviņu novads Wiki
Aiviekstes pagasts
Klintaines pagasts
LV-5120 - LV-5121 Pļaviņas pilsēta 3811 7% Wiki
Vietalvas pagasts
Preiļu novads Wiki
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Preiļu pagasts
LV-5301 Preiļu pilsēta 8605 5% Wiki
Saunas pagasts
Priekules novads Wiki
Bunkas pagasts
Gramzdas pagasts
Kalētu pagasts
Priekules pagasts
LV-3434 Priekules pilsēta 2462 0% Wiki
Virgas pagasts
Priekuļu novads Wiki
Liepas pagasts
Mārsēnu pagasts
Priekuļu pagasts
Veselavas pagasts
Raunas novads Wiki
Drustu pagasts
Raunas pagasts
Rēzeknes novads Wiki
Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kantinieku pagasts
Kaunatas pagasts
Lendžu pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Ozolmuižas pagasts
Pušas pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas pagasts
Stružānu pagasts
Vērēmu pagasts
Riebiņu novads Wiki
Galēnu pagasts
Riebiņu pagasts
Rušonas pagasts
Silajāņu pagasts
Sīļukalna pagasts
Stabulnieku pagasts
Rojas novads Wiki
Mērsraga pagasts
Rojas pagasts
Ropažu novads Wiki
Rucavas novads Wiki
Dunikas pagasts
Rucavas pagasts
Rugāju novads Wiki
Lazdukalna pagasts
Rugāju pagasts
Rundāles novads Wiki
Rundāles pagasts
Svitenes pagasts
Viesturu pagasts
Rūjienas novads Wiki
Ipiķu pagasts
Jeru pagasts
Lodes pagasts
LV-4240 Rūjienas pilsēta 3500 2% Wiki
Vilpulkas pagasts
Salacgrīvas novads Wiki
Ainažu pagasts
LV-4035 Ainažu pilsēta 1811 5% Wiki
Liepupes pagasts
Salacgrīvas pagasts
LV-4032 - LV-4034 Salacgrīvas pilsēta 3467 5% Wiki
Salas novads Wiki
Salas pagasts
Sēlpils pagasts
Salaspils novads Wiki
Salaspils pagasts
LV-2121; LV-2169 Salaspils pilsēta 21102 55% Wiki
Saldus novads Wiki
Ezeres pagasts
Jaunauces pagasts
Jaunlutriņu pagasts
Kursīšu pagasts
Lutriņu pagasts
Nīgrandes pagasts
Novadnieku pagasts
Pampāļu pagasts
Rubas pagasts
Saldus pagasts
LV-3801 Saldus pilsēta 12707 60% Wiki
Šķēdes pagasts
Vadakstes pagasts
Zaņas pagasts
Zirņu pagasts
Zvārdes pagasts
Saulkrastu novads Wiki
Saulkrastu pagasts
LV-2160 Saulkrastu pilsēta 3341 60% 60% Wiki
Sējas novads Wiki
Siguldas novads Wiki
Allažu pagasts
Mores pagasts
Siguldas pagasts
LV-2150 Siguldas pilsēta 16679 60% 1% Wiki
Skrīveru novads Wiki
Skrundas novads Wiki
Nīkrāces pagasts
Raņķu pagasts
Rudbāržu pagasts
Skrundas pagasts
LV-3326 Skrundas pilsēta 2637 5% 10% Wiki
Smiltenes novads Wiki
Bilskas pagasts
Blomes pagasts
Brantu pagasts
Grundzāles pagasts
Launkalnes pagasts
Palsmanes pagasts
Smiltenes pagasts
LV-4729 Smiltenes pilsēta 6092 30% Wiki
Variņu pagasts
Stopiņu novads Wiki
Strenču novads Wiki
Jērcēnu pagasts
Plāņu pagasts
LV-4728 Sedas pilsēta 1618 0% Wiki
LV-4730 Strenču pilsēta 1410 5% Wiki
Talsu novads Wiki
Abavas pagasts
Ārlavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
LV-3294 Sabiles pilsēta 1475 5% Wiki
LV-3257 Stendes pilsēta 1907 5% Wiki
Stradzes pagasts
LV-3201 - LV-3203 Talsu pilsēta 11395 40% Wiki Lafriks zīmē šeit
LV-3260 Valdemārpils pilsēta 2634 50% 5% Wiki
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts
Tērvetes novads Wiki
Augstkalnes pagasts
Bukaišu pagasts
Tērvetes pagasts
Tukuma novads Wiki
Degoles pagasts
Džūkstes pagasts
Irlavas pagasts
Jaunsātu pagasts
Lestenes pagasts
Pūres pagasts
Sēmes pagasts
Slampes pagasts
LV-3101 - LV-3104 Tukuma pilsēta 20134 50% Wiki Abuls zīmē šeit
Tumes pagasts
Zentenes pagasts
Vaiņodes novads Wiki
Embūtes pagasts
Vaiņodes pagasts
Valkas novads Wiki
Ērģemes pagasts
Kārķu pagasts
Valkas pagasts
LV-4701 - LV-4702 Valkas pilsēta 6164 50% Wiki
Vijciema pagasts
Zvārtavas pagasts
Varakļānu novads Wiki
Murmastienes pagasts
Varakļānu pagasts
LV-4838 Varakļānu pilsēta 2251 5% Wiki
Vārkavas novads Wiki
Rožkalnu pagasts
Upmalas pagasts
Vārkavas pagasts
Vecpiebalgas novads Wiki
Dzērbenes pagasts
Inešu pagasts
Kaives pagasts
Taurenes pagasts
Vecpiebalgas pagasts
Vecumnieku novads Wiki
Bārbeles pagasts
Kurmenes pagasts
Skaistkalnes pagasts 15% Skaistkalne 60%, pagastā tikai P ceļi
Stelpes pagasts
Valles pagasts
Vecumnieku pagasts
Ventspils novads Wiki
Ances pagasts
Jūrkalnes pagasts
Piltenes pagasts
LV-3620 Piltenes pilsēta 1226 4% Wiki
Popes pagasts
Puzes pagasts
Tārgales pagasts
Ugāles pagasts
Usmas pagasts
Užavas pagasts
Vārves pagasts
Ziru pagasts
Zlēku pagasts
Viesītes novads Wiki
Elkšņu pagasts
Rites pagasts
Saukas pagasts
Viesītes pagasts
LV-5237 Viesītes pilsēta 2836 5% Wiki
Viļakas novads Wiki
Kupravas pagasts
Medņevas pagasts
Susāju pagasts
Šķilbēnu pagasts
Vecumu pagasts
LV-4583 Viļakas pilsēta 1787 5% Wiki
Žīguru pagasts
Viļānu novads Wiki
Dekšāres pagasts
Sokolku pagasts
Viļānu pagasts
LV-4650 Viļānu pilsēta 3582 5% Wiki
Zilupes novads Wiki
Lauderu pagasts
Pasienes pagasts
Zaļesjes pagasts
LV-5751 Zilupes pilsēta 1890 5% Wiki

Tad nu aizpildam prātīgi, kad esam pietiekoši editējuši. 5% saliku tām vietām, kam tikai galvenie ceļi cauri iet. Zem 5% ir kur pat nav iezīmēts place ar nosaukumu, bet ir ceļi līdz turienei. Visas Latvijas pilsētas te ir, kopā 76. Var arī blakus pie Tracks un Areas pielikt vēl ko, piemēram historical, shops, tourist, travel uldics