Norway/Forbedre sykkelkart i Oslo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Som et ledd i samarbeidet med Oslo Kommune ønsker vi å gjennomføre en workshop. Denne skal ha som hovedmål å kontrollere at dataene vi nå har er gode, og rette eventuelle feil.

Vi har fått donert noe data fra Oslo Kommune og disse importeres nå inn i OSM, se Cycle network in Oslo. De skal sammen med våre eksisterende data være grunnlaget for Oslo Kommunes nye grønne satsning på å tilrettelegge for sykling. Nytt nettsted http://kart.sykkelioslo.no/ og andre tjenester er under utvikling.

Vi vil med dette få løftet våre kartdata for tur- og sykkelveier opp på et enda bedre nivå. Dette gir stor nytte for alle som lager kart og karttjenester for syklister og gående.

Søndag 3. juli 2011 blir det workshop

Klokkeslett: 11:00

Møtested: Ved Peppes i Nydalen (http://www.openstreetmap.org/?lat=59.94992&lon=10.76643&zoom=17&layers=M)

Oslo Kommune sponser mat og drikke til alle. Vi planlegger spising på Peppes i løpet av ettermiddagen/kvelden.

Hovedmålet denne dagen er å sykle rundt å sjekke om kartet er i samsvar med terrenget. Vi ønsker at flest mulig stiller. For å ha litt oversikt er det fint om de som stiller skriver inn navnet sitt i dette dokumentet: https://docs.google.com/document/d/1sjttqL_rHdlYQ2nkthabTDCjkeeBFS8ySyKe1yquqig/edit?hl=en_US&authkey=CJeh_rMH. Det er et Googledokument og er åpent for alle som har denne linken.

Gjennomføring

 • Alle deltakere vil få en trassè som skal sykles.
 • Hver deltaker skal sjekke at sykkelveier/turveier, sykkelparkeringer, sykkelutleie, og annen sykkel- og turveirelatert info stemmer.
 • Alle turer skal trackes. Alle feil skal markeres med veipunkt og beskrivelse.
 • Data som mangler skal i størst mulig grad registreres.
 • Alle data vil bli lagt over i en PC og arkivert for videre bruk. Hvis mange nok melder seg vil vi vurdere å legg inn data løpende, hvis ikke vil dette bli tatt i ettertid.
 • Det blir laget egne sykkelkart for Garmin som kan brukes. I tillegg skriver vi ut kart på papir.

Etterarbeid

"Walking papers" notatene fra treffet er å finne her: http://www.nuug.no/pub/openstreetmap/dugnad-201107/

Sykkelspesifikt kart til Garmin GPS

Det vil i nær fremtid også komme sykkelkart til Garmin GPS på http://www.frikart.no.

Det er fint om alle med Garmin GPS laster ned og installerer sykkelkartet på forhånd. Dette er i en tidlig betautgave og kommer til å bli endret frem mot selve dagen. Last ned på http://folk.uio.no/sverredi/frikart/garmin/norge/sykkelkart/gmapsupp.img. Om du ikke kjenner til hvordan du legger kartet inn i GPSen din, se http://www.frikart.no/garmin/. Ny versjon lagt ut 02.07 kl 13.20.

Kartsymboler:

 • Nasjonale, regionale og lokale sykkelruter er markert med tykk lyserød linje (veiens opprinnelige kantlinje forsvinner av en eller annen grunn, men det spiller liten rolle)
 • Veier med sykkelfelt har blå kantlinje.
 • Sykkelvei (gang- og sykkelvei) er lys blå med mørk blå kant
 • Gangvei (vei primært for gående) er lys rød med rød kant
 • Sykkelparkering er markert med et symbol med P og en sykkel
 • Sykkelutleie (bysykkel) er markert med symbol med REN og en sykkel

Spørsmål og kommentarer til GPS kartet

Vil det bli noe slags støtte for å kunne navigere forskjellige ruter som allerede ligger i osm (som relasjoner f.eks) med sykkelkartet fra frikart.no? --Gorm 16:42, 20 June 2011 (BST)

Alle sykkelruter er nå med på kartet, og ruting skal fungere, men rykkelruter vil ikke bli prioritert fremfor andre veivalg. Skal se om det er mulig å implementere det, men det vil jeg uansett ikke rekke før dugnaden på søndag.--Sverre 14:00, 02 July 2011 (BST)