Cycle network in Oslo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Oslo city authorities have made data sets containing data related to the city cycle network publicly available under PDDL and NLOD licenses.

Data files, as well as the signed agreement can be downloaded here: http://www.nuug.no/pub/openstreetmap/fra-oslo/

The data are also used on Oslo kommune's bicycle routing service at: http://kart.sykkelioslo.no/

Construction work: http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/vei_og_trafikk/sykkel/article84900-31355.html

Use source=Bymiljøetaten

Status

 • Sykkelparkering (stativ): importert vibrog 18:25, 10 June 2011 (BST)
 • Bysykler (leieplasser for bysykkelordningen): importert og flettet metadata vibrog 00:39, 11 June 2011 (BST)
 • Turveier: grovimport vibrog 11:25, 19 June 2011 (BST) relation 1629228
 • Hovedsykkelveinettet: grovimport vibrog 00:02, 20 June 2011 (BST) relation 1631464
 • FKB vei linje sykkelfelt vibrog 20:47, 19 June 2011 (BST)
 • Gang- og sykkelvei (senterlinje)
 • "Andre senterlinjer", senterlinjer for fortau, annet veiareal og gangveier

For å se på eller jobbe med dataene anbefales det å laste ned relasjonene over i JOSM (File > Download object...), deretter benytte Download all children fra Edit relation dialogen. Skru på et bakgrunnslag (feks OpenStreetMap eller Bing Sat). Bruk gjerne datalag fra Bymiljøetaten som bakgrunnslag.

Tagging

Se også WikiProject Norway/Hiking maps for singletrack mountain biking use

Agreement

Oslo kommune has a signed agreement with the OpenStreetMap community:

Avtale om tilgjengeliggjøring av geomatikkdata

Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel, Oslo Kommune (heretter omtalt som Bymiljøetaten) stiller kopi av geomatikkdata til rådighet for OpenStreetMap-miljøet. Data kan videredistribueres under betingelser gitt av PDDL [1] eller NLOD [2] etter mottakers valg. Bymiljøetaten er eier av de aktuelle data med omfang er beskrevet i detalj under. Data tilgjengeliggjøres slik de er på Shape-format, uten noen garantier og forpliktelser for Bymiljøetaten. Konvertering og distribusjon utføres av norske bidragsytere til OpenStreetMap, og importerte data skal merkes med source=Bymiljøetaten. Bymiljøetaten stiller ingen krav til avledede data gjennom OpenStreetMap, som kan distribueres under en vilkårlig lisens inkludert OdBL [3].

Beskrivelse av data som er gjort tilgjengelig per USB penn og email mai 2011
En folder ved navn Datasett_bymiljøetaten_mai_2011 som inneholder:

 • Hovedsykkelveinettet
 • FKB vei linje sykkelfelt
 • Sykkelparkering (stativ)
 • Bysykler (leieplasser for bysykkelordningen)
 • Turveier
 • Gang- og sykkelvei (senterlinje)
 • "Andre senterlinjer", senterlinjer for fortau, annet veiareal og gangveier


Referanser:
[1]: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/ "Public Domain Dedication and License "
[2]: http://data.norge.no/nlod/ "Norsk Lisens for offentlige data"
[3]: http://www.osmfoundation.org/wiki/License "Open Database License"

Med vennlig hilsen,

Mia Kolbeinsen
Seksjonssjef