WikiProject Norway/NTNU/List of Faculties and departments at NTNU

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Det humanistiske fakultet (HF)

Filosofisk institutt (HF-FI), Institutt for arkeologi og religionsvitenskap (HF-ARV), Institutt for historie og klassiske fag (HF-IHK), Institutt for kunst- og medievitenskap (HF-IKM), Institutt for moderne fremmedspråk (HF-IMF), Institutt for musikk (HF-IM), Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (HF-INL), Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier (HF-ISK), Institutt for tverrfaglige kulturstudier (HF-KULT)

Det medisinske fakultet (DMF)

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (DMF-IKMM), Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (DMF-LBK), Institutt for nevromedisin (DMF-INM), Institutt for samfunnsmedisin (DMF-ISM), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (DMF-ISB)


Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB)

Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim (AB-KIT), Institutt for byforming og planlegging (AB-BYPLAN), Institutt for byggekunst, form og farge (AB-BKFF), Institutt for byggekunst, historie og teknologi (AB-BKHT), Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning (AB-BKPF)


Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IME-IDI), Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IME-IET), Institutt for elkraftteknikk (IME-ELKRAFT), Institutt for matematiske fag (IME-IMF), Institutt for teknisk kybernetikk (IME-ITK), Institutt for telematikk (IME-ITEM)


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Institutt for bygg, anlegg og transport (IVT-BAT), Institutt for energi- og prosessteknikk (IVT-EPT), Institutt for geologi og bergteknikk (IVT-IGB), Institutt for konstruksjonsteknikk (IVT-KT), Institutt for marin teknikk (IVT-IMT), Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IVT-IPT), Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IVT-IPK), Institutt for produktdesign (IVT-IPD), Institutt for produktutvikling og materialer (IVT-IPM), Institutt for vann- og miljøteknikk (IVT-IVM)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Institutt for biologi (NT-IBI), Institutt for bioteknologi (NT-IBT), Institutt for fysikk (NT-IFY), Institutt for kjemi (NT-IKJ), Institutt for kjemisk prosessteknologi (NT-IKP), Institutt for materialteknologi (NT-IMTE)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)

Forskningsenheten Voksne i livslang læring (SVT-VILL), Geografisk institutt (SVT-GEO), Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (SVT-IØT), Institutt for samfunnsøkonomi (SVT-ISØ), Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (SVT-ISH), Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SVT-ISS), Norsk senter for barneforskning (SVT-NOSEB), Pedagogisk institutt (SVT-PED), Program for bevegelsesvitenskap (SVT-BEV), Program for lærerutdanning (SVT-PLU), Psykologisk institutt (SVT-PSY), Sosialantropologisk institutt (SVT-SANT)