WikiProject Slovakia/StreetNames

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Záznam informácií o názvoch ulíc

Činnosti, o ktorých bude reč v tomto článku možno vykonavať

v jednom kroku

názvy ulíc sa zaznamenávajú spolu so zaznamenávaním GPS Logu, tento prístup je asi jediný použiteľný v prípade, že mapujete oblasť do ktorej sa nemožete vrátiť


v dvoch krokoch

pri tomtom prístupe sa mapovaná oblasť prechádza dvakrát, pri prvom prechode sa zaznamenáva GPS Log pri druhom prechode sa zaznanenávajú názvy ulíc, zaujímavé miesta


Ako zaznamenávať

Audio_mapping: možnosť použiť na mapovanie v jednom aj v dvoch krokoch. Je potrebný záznamník (najlepšie digitálny). Princíp je jednoduchý, ale prináša niekoľko problémov. Je potrebné nejako šikovne spojiť informáciu o polohe a o názve ulice alebo zaujímavom mieste. Jedným zo spôsobov môže byť, že sa človek počas zaznamenávania GPS logu zastaví, a na záznaník nahrá čas ako odkaz vzťahujúci sa na polohu a nahrá tiež názvov. Problémom je, že sa obtiažne určuje poloha podľa času. Iný spôsob vhodný pre jedno- aj dvojkrokový prístup je nahrávať väčšie množstvo informácií, ktoré lepšie umožňujú identifikovať polohu, napr. z ulice Janka Kráľa je odbočka doprava na ulicu Veternú, alebo na Slnečnej ulici 200 m za odbočkou na Zamračenú ulicu smerom k Búrkovej ulici sa na pravej strane nachádza reštaurácia Prima.

Do JOSM bola nedávno zabudovaná veľmi šikovná funckia pre podporu kontinuálneho Audio_mapping-u. Stačí jazdiť a rozpravať. Jedinou malou nevýhodou je, že si pri kreslení budete musieť znovu vypočuť všetky "múdre reči", ktoré ste nahrali...

Záznam do mapy pouličnej siete: tento spôsob je použiteľný výlučne pri dvojkrokovej metóde. Nakreslená mapa z GPS Logu zaznamenaná v provom kroku sa vytlačí v dostatočnej mierke a v druhom kroku, sa zaznamenávajú názvy ulíc a zaujímavé miesta.

... pokračovanie...