Pl:Źródła danych

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Źródła)
Jump to navigation Jump to search

Poniżej znajduje się lista danych źródłowych możliwych do wykorzystania w OpenStreetMap na terenie Polski.

Podkłady WMS i WMTS

Zobacz na osobnej stronie Pl:WMS for Poland

Ogólne źródła

Nazwa Adres Komentarz
Geoportal.gov.pl https://geoportal.gov.pl
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl