Pl:Źródła danych

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poniżej znajduje się lista danych źródłowych możliwych do wykorzystania w OpenStreetMap na terenie Polski.

Podkłady WMS i WMTS

Zobacz na osobnej stronie Pl:WMS for Poland

Ogólne źródła

Nazwa Adres Komentarz
Geoportal.gov.pl https://geoportal.gov.pl
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl
Rejestr Aptek https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public
Jaskiniepolski.pgi.gov.pl https://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/