BG:Iotw text/2009-45

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Картата TIGER Edited Map [1] показва напредъка с TIGER fixup в САЩ. Вашият район има ли зелено?