Bergen (Norway)/Mapping Party May2009 info

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

OpenStreetMap Kartleggingshelg i Åsane 2-3 mai

Helgen 2-3 samles en del folk på Flaktveit skole i Åsane med GPS for å kartlegge oprådet i openstreetmap. Vi samles på Flaktveit skole fra Lørdag 11.00 og utover. Kl 12.00 vil det være en kort introduksjon til Openstreetmap og hvordan en lager kart. Etterpå velger folk hvert sitt område de vil kartlegge, og går ut og kartlegger det. Det mangler mye i Åsane, så en kan begynne praktisk talt på trappen til skolen, eller en kan kjøre eller sykle. Både hovedveier, boligveier, gang og sykkelveier og turstier er interessante.

Folk oppfordres til å ta med sin egen GPS, men vi har også noen GPS er til låns. Håndholdte GPSer er mest praktiske for formålet enn f.eks en fastmontert i bil. Mange mobiltelefoner har også GPS innebygd. For de som ikke har egen GPS har vi noen GPSer til låns.

Noe informasjon om Openstreetmap finnes i Pressemeldingen

Adressen er:

Flaktveit skole Flaktveitsvingane 17, 5135 Flaktveit

Desverre har ikke OpenStreetMap kart over området (det er derfor vi er der), men et kart over området finnes her: [[1]]