Bg:WikiProject Bulgaria/Hiking network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Маршрутни мрежи за пешеходен туризъм

Основна статия:Маркиране на туристическата и рекреационна мрежа

Маркирането и обслужването на мрежата за пешеходен туризъм е задача на Българският туристически съюз и неговите членове.

Българският туристически съюз маркира предимно билните и зимни маршрути във високопланинските части, както и обектите на международния туризъм, туристическите дружества маршрутите от изходните пунктове до туристическите хижи, между хижите, както и от стопанисваните от тях хижи до билната маркировка. Спрямо вида маркировка и предназначение маршрутите могат да бъдат приобщени към различни мрежи:

iwn - Международни туристически маршрути, маркирани с червената марка и европейския код на Exx. Такива в България са Е3 в Стара планина, Е4 - Витоша, Верила, Рила, Пирин, Славянка и Е8 в Родопите. Това изключва частни, рекламни и състезателни маршрути (Дори в Австрия маршрута Sultan's Trailне е отбелязан като международен, въпреки че преминава през няколко страни).

nwn - Пешеходни пътеки за дълги разстояния с национално значение. Обикновено са маркирани с червена или специална за случая маркировка. В първият случай това са билни или пресичащи дадена планина маршрути (Бистрица - х. Иван Вазов - Рилски манастир, Оборище - Панагюрски колонии - Копривщица - х. Фенера, и т.н.), а във втория общонародни или тематични маршрути, като По пътя на Ботевата чета, По стъпките на Бенковски и т.н.

rwn - Регионални маршрути трябва да е стойността по подразбиране за всички основни туристически пътеки с лентова маркировка, ако няма причина за други маркировки.

lwn - локални маршрути, т.е. местната стойност по-висока. Това са учебни/опознавателни и еко пътеки, пътеки с табели към руини/връх/интересен обект за посещение

Таблица Маршрути

Маршрут Име Район Маркировка Релация Бележки
Международни маршрути
[E3] Европейски пешеходен маршрут Е3 Маркиран по билото на Стара планина. Румънската част завършва в Калафат, а Турската част започва след КПП Малко Търново червена relation 254283
[E4] Българаска част от E4 Международен, през Витоша, Верила, Рила, Пирин, Славянка червена relation 1144854
[E8] Българска част на Е8 Международен, през Рила и Родопи червена relation 8541760
Национални маршрути
КЕ Ком - Емине По билото на цялата Стара планина. Припокрива Е3 червена relation 254283 Завършен
БЕН По Стъпките на Бенковски Тематичен юбилеен маршрут от Панагюрище до Рибарица през Средна гора и Стара планина разна relation 8601966
БОТ По стъпките на Ботевата чета Тематичен юбилеен маршрут от Козлодуй до вр. Вола, Враца relation 8600448 Начало 27.06
ТВ По стъпките на четата на Таньо войвода Тематичен юбилеен маршрут от Тутракан, през Исперих, Сеново, Цар Калоян, Попово до Априлово relation 8601030
Регионални и Местни маршрути
Предел - в. Пирин Пирин relation 4011500
с. Сенокос - в. Пирин Пирин relation 4016138
Разлог - х. Яворов - х. Лагера Пирин relation 1142130
Банско - х. Яне Сандански Пирин relation 1128394
Добринище - Мелник Пирин relation 1141545
x. Синаница - х. Пирин Пирин relation 1141658
х. Безбог - х. Демяница Пирин relation 4010739
х. Вихрен - х. Демяница Пирин relation 1128393
x. Демяница - x. Яне Сандански Пирин relation 1128395
х. Вихрен - Казаните - в. Вихрен Пирин relation 1141778
х. Вихрен - х. Синаница Пирин relation 1131965
Чаирски езера - Превалски езера Пирин relation 1141543
х. Беговица - х. Пирин Пирин relation 1141575
Попово езеро - Тевно езеро Пирин relation 1141540
Попово езеро - Ченгелчал Пирин relation 4010770
з. Тевно езеро - Беговишка порта Пирин relation 1141542
з. Тевно езеро - в. Дженгал Пирин relation 4010727
х. Бъндерица - Кабата Пирин relation 4016351
х. Лагера - х. Синаница Пирин relation 4011721
х. Малина - към Бойков връх Пирин relation 4017301
х. Малина - Сувата Пирин relation 4017176
х. Пирин - х. Малина Пирин relation 4010927
х. Яворов - Каменитишки превал Пирин relation 4016334
с.Тъжа - х.Русалка - х.Тъжа Централен балкан, Триглав relation 228452
гр.Шипка - х.Бузлуджа Стара планина, район Бузлуджа relation 254281