Ca:Mapa en català

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from CA:Mapa en català)
Jump to navigation Jump to search
Benvinguts
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent

Altres llengües

Presentació del projecte

OpenStreetMap és un projecte ciutadà de cartografia col·laboratiu i mundial. Té com a objectiu produir i difondre dades geogràfiques recopilades per tots, per a tots.

Més que un mapa, és abans de tot una base de dades que inventaria tots els elements del paisatge (carreteres, edificis, comerços, mobiliari urbà, etc.) així com la seva posició geogràfica i les seves característiques detallades.

A partir d'aquestes dades, podem realitzar molts tipus de mapes diferents.

Previsualització d'estils de mapes que es poden fer servir per renderitzar les mateixes dades (font: http://openwhatevermap.xyz/)

Si al Principat de Catalunya les formes oficials dels topònims són les catalanes, arreu dels Països Catalans no sempre és el cas. A Catalunya Nord, on va començar aquest projecte, les formes oficials són les franceses. Això fa que pel nom predeterminat (name), hem d'introduir la forma francesa, i que només podem introduir la catalana al name:ca. La majoria de mapes i serveis utilitzen el name, per això no hi podem veure gairebé mai els noms en català per aquest territori.

El problema és el mateix per les altres llengues minoritzades de l'estat francès. La comunitat bretona va ser capdevantera en aquest àmbit. Els donem les gràcies per la generació i l'allotjament de les tessel·les utilitzades per aquest projecte.

La «capa de control» que detallem més a baix, és una eina molt útil per visualitzar la presència o no dels topònims a la base de dades de l'OpenStreetMap, i més enllà encoratjar les institucions i ens locals a comunicar-nos més dades relatives als topònims catalans.

Com utilitzar OpenStreetMap.cat?

Menú

Osm.cat.bouton-menu.png Amb el botó «menú» seleccionem les informacions que volem visualitzar sobre el mapa:

Osm.cat.menu.png

  • Seleccionant «topònim present en català?», podem comprovar on el nom en català és present, i on manca.
  • OpenStreetMap CAT és la capa amb la toponímia en català.
  • OpenStreetMap FR és la capa especialment concebuda per l'associació francesa, amb símbols adaptats a França (SNCF, La Poste, etc.).
  • OpenStreetMap ORG és el mapa «estàndard», tal com el trobem a openstreetmap.org.
visualització "topònim present en català?"

Amb aquesta capa controlem ràpidamen els llocs que tenen el nom català a la base de dades (en verd), i els que encara no (en vermell). És una eina particularment útil per visualitzar amb eficàcia les zones on aquests dades falten! Esperem que els contribuïdors, i les institucions que promocionen el català, se la faran seva.

Com puc enriquir el mapa?

Sóc

una institució o ens local

En cas que teniu a l'abast un índex de noms de vies del vostre municipi en català, no dubteu en contactar directament amb nosaltres:

osm66@openstreetmap.cat

Altrament, escolliu un dels mètodes és a baix.

un particular

Mètode 1 : deixar una nota pels contribuïdors

És el mètode més senzill i ràpid. No necessita crear un compte, però caldrà esperar que un contribuïdor faci el canvi demanat.

Méthode 2 : contribució directa

És un mètode bastant senzill. Necessita crear un compte, però els canvis aportats seran visibles en poc temps.

Descarregar el tutorial: versió web / versió imprimible

Fonts de dades que es poden utilitzar

Doble retolació dels noms de vies (Wikimedia Commons - Palauenc05)

A OpenStreetMap, cal cartografiar la realitat del terreny. La prioritat per introduir el nom català d'una via o d'un lloc és per consegüent fiar-se als rètols (noms de vies, direccions, retolació oficial, etc.). On no hi hagi rètols, convé traduir respectant al màxim els usos i girs locals del català.

Està prohibit utilitzar Google Street View, ja que les condicions d'ús no ho permeten. Està permès, però, utilitzar els serveis equivalents Mapillary o el «street view» de Bing.

Tipografia i altres observacions

Passa sovint que als rètols faltin els accents («cami» en lloc de «camí»). Convé corregir aquestes petites errades de tipografia. Aquí baix, trobareu una llista de caràcters que podeu copiar i enganxar:

í ó ò ú l·l
Í Ó Ò Ú

Altres cops, notem al terreny incoherències o curiositats. Per exemple, a Elna, podem trobar tant la forma normativa «Església» com la forma local i més pròpia del rossellonès «Iglesi», segons que ens trobem plaça de l'església o carrer de l'església. Ja que cartografiar el terreny és una regla d'or a OSM, conservarem aquesta incoherència per quedar el més a prop possible de la realitat.

Contacte

osm66@openstreetmap.cat

Fer conèixer

Full de mà / bàner / Logo

Logo d'OpenStreetMap.cat