Ca:Handling bad imports

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


És d'esperar que no serà una cosa que haguem de fer molt sovint. Les importacions no han de portar-se a terme amb gaire freqüència, i han de fer-se amb molta cura, de conformitat amb les Directrius d'Importació.

El procediment seria una cosa similar a com actuar davant de casos de Vandalisme. Això inclou "assumir la bona fe" i bona intenció de l'usuari que està procedint a la importació. En primer lloc hem d'assumir que tothom tracta de millorar les dades. Segons l'establert en el procediment de vandalisme, s'ha de començar amb una discussió calmada en lloc d'acusacions aïrades.

Igual que amb el vandalisme, pot en darrer terme, posar-se en contacte el Grup de Treball de Dades per a la resolució dels problemes relacionats amb la importació, tantmateix, això només es produeix després que els procediments de resolució de la comunitat hagin fracassat.