Ca:Vandalism

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vandalisme en forma de cartografiat d'una ciutat inexistent.

Es considera vandalisme l'ignorar intencionadament les normes consensuades per la comunitat d'OpenStreetMap sobre edició de dades. Les simples equivocacions o errors d'edició no són vandalisme, però pot ésser necessari revertir-los fent servir algunes de les mateixes eines que s'utilitzen per al vandalisme.

Vegi's Abús per al debat d'alguns altres tipus de violació de les normes de consens de la comunitat.

Vandalisme i d'altres tipus de males edicions

Graffitis en traces GPS (3 noms de punts de referència).

Vandalisme estrictament parlant seria actes de «graffiti» en el mapa, portats a terme per la mera diversió pueril o com a intent intencional de danyar l'OpenStreetMap. És relativament rar veure ocurrències per mer vandalisme. L'OpenStreetMap té per objectiu una bona causa, manca de fins lucratius i les dades del mapa són propietat de la comunitat. En general, la gent tendeix a respectar això.

N'existeixen variats d'altres tipus de males edicions que són molt similars al vandalisme, portades a terme per diverses motivacions més enllà de la mera diversió pueril, però que requereixen de remeis similars per corregir-les. Aquestes inclouen:

 • Infraccions de drets de còpia (Copyright)
 • Disputes en la base de dades de l'OpenStreetMap (guerres d'edició)
 • Disputes en el wiki
 • Ús inadequat de Bots
 • Conducta disruptiva persistent
 • Correu no desitjat (Spamming)
 • Eliminació o degradació intencional de les dades que se sap que són correctes
 • Addició deliberada de dades incorrectes.
 • Importacions no discutides prèviament

Les simples equivocacions o errors d'edició no són vandalisme, encara que alguns poden necessitar ser revertits.

Resposta al vandalisme

Informació per a principiants

Si veus un error o cap dany en el mapa (maliciós o no), pots estar confós o insegur de què i com actuar. En aquest cas, com és habitual, posa't en contacte amb altres cartografiadors i demana ajuda. Però potser la informació d'aquesta pàgina t'ajudi.

Directrius generals

El vist a una discussió mantinguda al setembre de 2009 va ser:

 • Seria desitjable que tots els contribuïdors intentessin a cada moment de fer canvis bons, precisos i ben documentats.
 • Hem d'assegurar-nos que cada contribuïdor fa al conjunt de dades millor, no pitjor. Si la contribució ofereix dubtes, hem de sol·licitar a altres contribuïdors que la investiguin i verifiquin.
 • Hem d'ésser conscients que les persones cometem errors, necessitem temps per aprendre i que els principiants sovint requeriran i respondran positivament a la nostra col·laboració.
 • Podem sol·licitar, però de no exigir, que els contribuïdors afegeixin comentaris als seus conjunts de canvis i que creïn una pàgina personal útil amb alguns detalls sobre els seus interessos i coneixements. Fer això fa la reversió menys probable i més probable que la persona sigui auxiliada si fos necessari.
 • En el cas que algú sembli estar fent edicions estranyes, hem d'assumir inicialment que es fan de «bona fe», però observant amb molt de compte i discutint amb altres la seva idoneïtat.
 • Si es pot demostrar definitivament que un nombre significatiu d'edicions són malicioses, obscenes, difamatòries o es consideren que poden desvirtuar el projecte, els conjunts de canvis relacionats poden revertir-se immediatament sense discussió i sense un 100% de comprovació de la resta de conjunts de canvis.
 • Si les edicions són dubtoses però no es pot demostrar que són incorrectes, aleshores hem de contactar amb la persona i demanar-li informació addicional. Si no rebem una resposta raonable (o no obtenim respostes) i les edicions dubtoses continuen i no hi ha un nombre significatiu de contribucions positives, aleshores hem de provar almenys una mala edició i després prendre la decisió en discussió amb altres sobre la idoneïtat de revertir el conjunt de canvis en qüestió, i potencialment tots els conjunts de canvis realitzats per aquesta persona.
 • Una vegada que algú ha estat identificat com un col -laborador problemàtic, solament es necessita realitzar un breu examen de les edicions següents abans de la reversió dels seus futurs conjunts de canvis.
 • Si el problema continua, li posem en «bloqueig virtual», per la qual cosa les seves edicions es revertiran sense inspecció del valor dels canvis, llevat que la persona es posi en contacte amb un administrador del sistema i digui que ha après de l'error i vol una altra oportunitat.
 • Qui realitza males edicions a qualsevol part del món, pot esperar una resposta global, ja que sembla molt improbable que algú que l'emboliqués a Irlanda fes un bon treball a Islàndia, per exemple.
 • Les persones que reverteixen el treball d'altres persones han de tractar de justificar equilibrada i raonablement els motius de la reversió.
 • De vegades les edicions «nul-les»  — aquelles que no tenen cap més propòsit que no sigui «tocar» l'element — es fan per error, per l'editor o perquè són útils per actualitzar una àrea. Malgrat tot, un gran nombre d'edicions «nul-les» seran considerades conducta disruptiva.

Reversió normal

Si l'abast del vandalisme és local, l'impacte per a la comunitat limitat i és probable que l'edició no fos maliciosa, fes un contacte humà directe i cortès mitjançant la missatgeria de l'OSM o del sistema de conversa i comentaris dels conjunts de canvis , assumint la bona intenció de l'usuari i esperant entre 24-48 hores per obtenir una resposta. Si no es rep una resposta adequada, pot resultar apropiat discutir la qüestió a la llista de correus que correspongui (normalment la llista local, nacional o regional) o amb persones de confiança. Si es pot demostrar que algunes edicions són contraproduents i que les edicions útils no resulten òbvies, aleshores els conjunts de canvis en qüestió han de revertir-se.

Reversió ràpida

Si es pot demostrar definitivament que un nombre significatiu d'edicions són malicioses, obscenes, calumnioses o es considera que podrien desacreditar el projecte, aleshores és important respondre immediatament i revertir primer i fer preguntes al col-laborador en paral·lel. També pot ser apropiat contactar amb el Grup de Treball de Dades al mateix temps. Els objectes que s'hagin tocat des de l'edició inicialment dolenta poden requerir l'ús d'un mètode de reversió complex, així que si no estàs familiaritzat amb aquestes eines, busca ajuda de la comunitat o del Grup de Treball de Dades.

Bloqueig temporal

Si després d'establir contacte amb el cartografiador mitjançant el sistema de converses de conjunts de canvis o mitjançant missatgeria, el cartografiador es nega a respondre i no altera la seva conducta, el Grup de Treball de Dades pot col-locar un bloqueig temporal sobre l'usuari en qüestió. Aix`no és ni una presumpció de culpabilitat ni un bandejament del projecte. Més aviat, és una mesura per cridar l'atenció del cartografiador, ja que ha d'iniciar sessió en el lloc OSM i llegir el missatge de bloqueig abans que pugui continuar carregant edicions mitjançant l'API.

Els bloqueigs varien en la seva durada fins la seva expiració en un termini entre 0 a 96 hores. També tenen la capacitat de requerir d'un usuari que iniciï sessió i hagi de llegir el missatge de bloqueig abans que s'elimini el bloqueig, independentment del temps de caducitat. Els membres del Grup de Treball de Dades col-locaran sovint bloqueigs de 0 hores en un compte amb l'única condició d'haver de llegir el missatge de bloqueig, com a mesura inicial amb aquells cartografiadors conflictius que no responguin. Un historial de bloqueigs està disponible aquí.

Bloqueig permanent

Consulta la política de bloqueig de la Fundació per obtenir més informació.

Governança

Sempre que sigui possible, la comunitat local de l'OpenStreetMap ha de resoldre el vandalisme mitjançant els procediments anteriors.

Grup de Treball de Dades

Article principal: Grupo de Trabajo de Datos

El Grup de Treball de Dades està autoritzat per la Fundació per tractar amb els actes de vandalisme més greus i informar la junta en les reunions mensuals de la junta directiva. Si és necessari el bloqueig d'un compte, l'assumpte haurà de ser notificat al Grup de Treball de Dades (data@osmfoundation.org).

També s'ha de contactar amb el Grup de Treball de Dades si el problema requereix ocultar algunes parts de l'historial dels objectes editats.

Desenvolupament

Existeixen un possible nombre d'eines i tècniques que podrien utilitzar-se per gestionar casos de vandalisme. Les eines possibles inclouen:

 • Llistes blanques
 • Reversió de dades — Permeten que la comunitat executi aquesta tasca mitjançant eines que han estat provades.
 • Eliminació de dades — Permeten que la comunitat execut aquesta tasca mitjançant eines que han estat provades.
 • Reversió de canvis
 • Eliminació de l'historial — Requereix privilegis d'alt nivell.
 • Reversions
 • Dades amb historial anterior

Detecció

Article principal: Detecció del vandalisme

Existeixen eines disponibles per revertir edicions per a conjunts de dades particulars, sempre que no s'hagin realitzat més edicions en cap de les característiques rellevants. Aquestes eines són difícils d'usar en l'actualitat i requereixen un bon coneixement tècnic per operar sense causar danys addicionals.

Detectar el vandalisme dintre de l'OSM és una tasca complicada, ja que els tipus de vandalisme esmentats anteriorment són variats pel que fa al tipus, extensió i efecte. OSMCha és una de les eines que pot usar-se per això.

Existeixen múltiples estratègies per a la detecció automatitzada del vandalisme que en general s'inclouen en dues categories: estratègies centrades en conjunts de canvis i estratègies centrades en l'usuari. Però, com en el cas de qualsevol sistema de detecció, de vegades l'estratègia emprada dóna com a resultat falsos positius o no detecta alguns vandalismes subtils.

Centrada en conjunts de canvis

La detecció centrada en conjunts de canvis es basa en escanejar conjunts de canvis per detectar edicions nocives mitjançant l'anàlisi de les metadades del conjunt de canvis i potser també els objectes reals o la naturalesa de les etiquetes emprades. Un mètode comú consisteix en establir límits basats en la quantitat d'objectes editats, afegits o eliminats. Un exemple de programa en pseudocodi:

per a conjunts de canvis en arxiu diff:
  si més de 1000 objectes van ser afegits:
    marcar com potencial importació
  si més de 1000 objectes van ser modificats:
    marcar com potencial edició mecànica
  si més de 1000 objectes van ser eliminats:
    marcar com potencial vandalisme

Aquest tipus d'escaneig es basa en la idea que els usuaris en general no editen una gran quantitat d'objectes en els seus cartografiaments quotidians. Encara que, en l'exemple anterior, tots els esdeveniments són marcats com a «potencials», sovint hi ha explicacions molt raonables per realitzar tal nombre d'accions (per exemple, importacions autoritzades, reversions de males edicions, etc.). Tampoc detectaria cap vandalisme a petita escala i cap vandalisme dividit en múltiples conjunts de canvis.

En l'estratègia centrada en conjunts de canvis, les etiquetes també poden revelar una conducta potencialment negativa. Indicar una font de dades protegida contra còpia normalment fa encendre les alarmes, encara que alguns usuaris que no estan familiaritzats amb l'origen de les imatges predeterminades, com les imatges de Bing, poden indicar una  marca d'ús comú (per exemple Google, Garmin) provocant un fals positiu. L'ús d'editors molt antiquats o poc comuns, afegir valors llargs en les etiquetes, incloure moltes etiquetes estranyes de conjunts de canvis o d'altres conductes similars són exemples de potencials positius en la detecció de males edicions.

Un altre component de l'estratègia centrada en conjunts de canvis és l'examen de les característiques espacials dels objectes en el conjunt de canvis. Els objectes afegits o editats poden comparar-se amb mostres de cares somrients, paraules dibuixades, característiques anatòmiques i gargots per comprovar com de similars són aquests elements a un potencial graffitis.

Centrada en l'usuari

La detecció centrada en l'usuari examina el perfil d'edició de l'individu. Va fer un usuari 300 edicions als 10 minuts de registrar-se a l'OSM? Són totes les edicions d'un nou usuari esborrat de dades? Aquesta detecció pretén captar la conducta de l'individu en lloc de les característiques dels objectes.

Situació legal

Molts països tenen lleis contra els crims cibernètics relacionats amb «la modificació de dades en un sistema informàtico i, per tant, causar-li danys» o crims similars. No se sap si algú ha estat conduït davant els tribunals o també condemnat per vandalisme a l'OSM, però en teoria aquestes lleis podrien aplicar-se també a aquells que persistentment agreguen graffitis a l'OSM, particularment aquells que eviten els bloqueigs permanents o a llarg termini.

Vegeu també

Enllaços externs

Warning: Default sort key "Ca:Vandalisme" overrides earlier default sort key "Vandalism".