Ca:Importació dades Generalitat de Catalunya

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pàgina de coordinació sobre la importació de dades obertes de Dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

Llicència

A través de la web Govern Obert, la Generalitat de Catalunya ofereix dades obertes per a la seva reutilització sempre que es citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. Igualment es disposa d'autorització expresa.

Passes

  • Estudiar cada conjunt de dades per comprovar si té informació geogràfica.
  • Comentar en cada conjunt de dades si son interessants per a OSM.
  • Crear les pàgines de wiki per a cada importació possible i interessant.
  • Consensuar cada importació a talk-es i a imports, seguint les directrius d'importació.
  • Creació dels scripts que converteixin els arxius de la Generalitat a format OSM.

Conjunts de dades

Aquí están seleccionats els conjunts de dades que poden tenir informació geogràfica i/o ser d'interés per a OSM.

  • Importació possible
  • Importació realitzada o no necessària
  • Dubtes
  • Importació en procés (discussió o execució)
  • No importable


SECTOR NOM DESCRIPCIÓ COMENTARIS IMPORT OSM IMPORTACIÓ (estat, URL)
Cultura i oci Registre de les comunitats catalanes a l'exterior Recull les dades de contacte de les comunitats catalanes a l'exterior. Es tracta d’entitats privades constituïdes per persones catalanes o catalanòfiles d’arreu del món. Són casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques o empresarials, etc. que la Generalitat de Catalunya ha reconegut a través d'un acord del Govern, prèvia sol·licitud de l'entitat, i d'acord amb la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior. Coordenades geogràfiques.
Educació Directori de centres docents És un directori de centres educatius amb ensenyaments autoritzats, amb la informació de localització i contacte del centre, amb els ensenyaments autoritzats. La font d'informació és el Registre de Centres Docents, que gestiona la Direcció General de Centres Públics. Els directoris s'actualitzen els mesos de març, juny, setembre i desembre. Coordenadas ETRS89 y geogràfiques. Importació dels centres escolars
Esport Centres nàutics Llista dels centres nàutics: centres que, mitjançant la contractació de serveis, ofereixen la possibilitat de fer activitats nauticorecreatives i de pesca, tals com vela lleugera, vela de creuer, piragüisme, motonàutica, esquí nàutic, pesca esportiva etc. Adreça i població. Format CSV o XLS
Justícia Registre d'entitats jurídiques de Catalunya Dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies, les entitats religioses i les federacions de Catalunya inscrites a la Generalitat de Catalunya. Inclou el nom, la tipologia, la informació registral, l'adreça i altres dades de contacte Adreça i població. Formats XML
Medi Ambient Xarxa de transport per carretera: parades, línies i horaris dels autobusos interurbans de Catalunya Dades provinents del cercador de rutes Mou-te que integren la xarxa d'autobusos interurbans competència de la Generalitat de Catalunya: parades, línies i horaris. Les dades que conformen aquest sistema d'informació agrupen les més de 700 línies de bus interurbà de competència de la Generalitat de Catalunya. Per tal de facilitar la integració d'aquestes dades, s'ha definit un format específic d'importació/exportació de dades: el format rtp. Consulteu les especificacions tècniques per conèixer el funcionament i estructura del format i les dades.
Memòria Fosses comunes a Catalunya Llistat de fosses comunes localitzades a Catalunya Coordenades geogràfiques.
Salut Catàleg de centres acreditats per dispensar articles ortoprotètics a Catalunya Catàleg de centres acreditats per dispensar articles ortoprotètics a càrrec del Servei Català de la Salut. Adreça i població. Format PDF
Salut Catàleg de farmàcies de Catalunya Llista de farmàcies a Catalunya amb les dades descriptives de nom, adreça i municipi. Adreça i població.
Salut Relació de laboratoris dentals autoritzats a Catalunya Relació de laboratoris dentals autoritzats a Catalunya ordenats per nom i població Adreça i població.
Societat Centres d'ensinistrament de gossos d'assistència Llista dels centres especialitzats i oficialment reconeguts pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per ensinistrar gossos d'assistència, que són els que donen servei i assistència a persones amb determinats tipus de discapacitat amb qui formaran una unitat de vinculació. Població i web
Societat Entitats inscrites en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) Dades identificatives de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) inscrites en el Registre d'ONGD. Inclou les següents dades: nom de l'entitat, número de registre, adreça postal, codi postal, telèfon, correu electrònic i pàgina web Adreça i població.
Societat Guia d'entitats de dones de Catalunya Llistat amb informació d'entitats que treballen específicament en programes a favor de la igualtat i la promoció de les dones i d'associacions de dones d'arreu del territori de Catalunya. El contingut ha estat elaborat a partir de la base de dades de l'Institut Català de les Dones, que s'actualitza periòdicament a partir de la informació que faciliten les entitats. Adreça i població. Importació SAI i SIAD
Societat Mapa d'entitats de distribució d'aliments de Catalunya Llistat d'entitats que fan distribució directa d'aliments a Catalunya. Per elaborar el fitxer s'han tingut presents, d'una banda, les entitats socials que actualment reben aliments i estan ubicades segons cada àrea bàsica de serveis socials (municipi o comarca) concordant les diferents bases de dades existents: Registre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, registre de les entitats distribuïdores (Banc dels Aliments i Creu Roja) i Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D'altra banda també s'han tingut en compte les xarxes a nivell de coordinació entre les entitats socials, en el cas que n'hi hagi, i grau d'implicació i participació d'ajuntaments, consells comarcals i les seves àrees bàsiques de serveis socials a l'hora de distribuir aliments de forma gratuïta. Adreça i població.
Societat Servei d’Atenció Integral LGBTI (punts SAI) La Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya es basa en un servei integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Importació SAI i SIAD
Societat Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones Les dones de Catalunya disposen de diversos serveis d'informació i atenció, que funcionen coordinadament arreu del territori. Les Oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones i els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, informen sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s'escau deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables. Coordenades geogràfiques. Importació SAI i SIAD
Transport Càmeres de trànsit a les carreteres de Catalunya Localització i visualització de l'estat del trànsit en temps real de les càmeres de vídeo ubicades a determinades vies i punts quilomètrics de les carreteres de Catalunya. Fitxer XML o KML
Transport Estacions de recàrrega GNV i GLP a Catalunya Informació descarregable de les estacions de recàrrega de gas natural vehicular (GNV o GNC), de gas natural liquat (GNL) i de gas liquat del petroli (GLP) a Catalunya. Hi ha informació relativa a la ubicació geogràfica (adreça i coordenades) i responsable de la gestió de les estacions. També del tipus de combustibles que hi ha disponibles: GNV o GNC, GNL i GLP. Coordenades geogràfiques.
Transport Radars fixos de Catalunya Ubicació dels radars fixos del Servei Català de Trànsit a les carreteres de Catalunya. El fitxer conté el nom de la via, les coordenades UTM i la velocitat màxima del tram. Coordenades ETRS89? Format TXT
Urbanisme Equipaments de Catalunya Tots els equipaments, es poden filtrar per tipologia: bombers, justícia, centres de salut, farmàcies... Coordenades ETRS89 i geogràfiques. Llicència CC0. Importació de farmàcies