Ca:Key:facebook

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg facebook
2021 Facebook icon.svg
Descripció
Enllaç de Facebook de l'objecte Show/edit corresponding data item.
Grup: anotacions
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Vegeu també
Estat: en ús

Una forma d'afegir un enllaç de Facebook a l'objecte. N'hi ha una segona opció: contact:facebook=* que s'utilitza tres vegades més sovint (a partir del 2 de juny de 2008).

Si us plau, utilitzeu aquesta etiqueta només per a les pàgines oficials de Facebook (per exemple, no per a pàgines de fans).

Pot ser una pàgina de Facebook o un perfil de Facebook. A la majoria dels casos, l'URL completa s'utilitza com a valor. També és possible afegir només el nom d'usuari o el nom de pàgina (la part posterior a l'última '/'). Això requereix que el programari d'usuari afegeixi el prefix URL apropiat, però facilita l'adaptació a necessitats especials com oferir la versió mòbil de la pàgina o una versió en un idioma aleatori.