Ca:Key:contact:facebook

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg contact:facebook
2021 Facebook icon.svg
Descripció
nom d'usuari o URL de la pàgina de Facebook en la que el punt d'interès pot ser en contacte Show/edit corresponding data item.
Grup: anotacions
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Vegeu també
Estat: en ús

Per definir una pàgina de Facebook o un perfil d'un objecte. El valor és l'URL de la pàgina/perfil o el nom de la pàgina. A la majoria dels casos, l'URL completa s'utilitza com a valor. També és possible afegir només el nom d'usuari o el nom de pàgina (la part posterior a l'última '/'). Això requereix que el programari d'usuari afegeixi el prefix URL apropiat, però facilita l'adaptació a necessitats especials com oferir la versió mòbil de la pàgina o una versió en un idioma aleatori.

Ha de ser una forma oficial de contacte.

La clau facebook=* també està en ús, però amb menys freqüència.