Ca:Tag:vending=books

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg vending = books
Book vending machine.jpg
Descripció
Màquina expenedora de llibres Show/edit corresponding data item.
Grup: Màquines expenedores
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Requereix
Vegeu també
Estat: en ús
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev1429285. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Màquina expenedora de llibres