Category:Pl:Oil and Gas Infrastructure

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kategoria Wydobycie ropy naftowej i gazu

Wszystkie formy fizycznej infrastruktury naftowej i gazowej stworzonej przez ludzi.