Pl:Tag:industrial=well_cluster

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg industrial = well_cluster
(przemysłowy = klaster odwiertu)
Nested well and well cluster.jpg
Opis
Klaster studzienny, w celu dostarczenia próbek wody gruntowej na różnej głębokości. Edit or translate this description.
Grupa: Obiekty przemysłowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

Wikidane

industrial=well_cluster - służy do oznaczenia położenia klastra studziennego w celu dostarczenie próbek wody gruntowej na różnej głębokości, w przybliżeniu w tym samym miejscu.

Opis obiektu

 Well cluster - klaster studzienny, określany również jako klaster monitorujący, składa się z wielu zlokalizowanych odwiertów do monitorowania, które są zbudowane z wlotami na różnych głębokościach w podpowierzchni.
Klastry różnią się od zagnieżdżonych studni tym, że każda studzienka monitorująca jest skonstruowana w oddzielnym odwiercie, w przeciwieństwie do wielu studzienek w jednym odwiercie, co ma miejsce w przypadku zagnieżdżonych wgłębień).
Główną zaletą klastra odwiertu nad zagnieżdżonym odwiertem jest mniejsze ryzyko przecieku pionowego i zwarcia hydraulicznego, ponieważ w każdym oddzielnym odwiercie w gromadzie zainstalowane są niezawodne pierścieniowe uszczelki.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest klaster studzienny lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag industrial=well_cluster oraz landuse=industrial.

Zobacz też