Pl:Tag:industrial=oil

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg industrial = oil
(przemysłowe= ropa naftowa)
042 Pancevo refinery, Serbia.jpg
Opis
Rafineria. Edit or translate this description.
Grupa: Obiekty przemysłowe
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Wikidane
Status: w użyciu

industrial=oil - służy do oznaczenia położenia obiektów przerobu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacji chemicznych.

Opis obiektu

Przemysł petrochemiczny oraz Rafineria.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest refineria lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag industrial=oil oraz landuse=industrial.

Zobacz też