Cs:RUIAN/struktura dat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

information sign

Tento článek je pahýl(en) (en). Můžete pomoci OpenStreetMap a rozšířit ho, nejlépe podle obsahu anglických a německých verzí článku.

Datová struktura RÚIAN

Popis datové struktury, tedy alespoň té části, ke které máme přístup "zvenčí" pomocí exportů z VDP (Veřejný dálkový přístup) ve tvaru VFR (výměnný formát dat) je zde. Aktuálně ve verzi 1.3.0 z 14.11.2013.

Přehled a vysvětlení kódů, které se ve VFR používají, pak najdete v Číselnících k nemovitostem, kde ovšem jsou i některé kódy, které RÚIAN nepoužívá. Číselníky, které jsou aktuálně používané, můžete stáhnout pomocí VDP, ale hůře se ve formátu XML čtou.

Adresní místa (AM)

Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Vzhledem k tomu, že adresní místo vzniká i přidělením čísla orientačního, může mít stavební objekt jedno nebo více adresních míst. Údaje jsou spravovány v agendovém systému ISÚI. Ve VFR jsou ukládány v kolekci AdresniMista.

Název atributu Typ Délka Popis
Kod Integer 9 Kód prvku jednoznačný ve všech instancích třídy
Nespravny Boolean Příznak nesprávnosti
CisloDomovni Integer 4 Číslo domovní
CisloOrientacni Integer 3 Číselná část čísla orientačního
CisloOrientacniPismeno String 1 Koncové písmeno čísla orientačního
Psc Integer 5 PSČ adresní pošty
StavebniObjekt Kolekce údajů Nadřazený stavební objekt
Ulice Kolekce údajů Nadřazená ulice
PlatiOd DateTime Začátek platnosti
PlatiDo DateTime Konec platnosti
IdTransakce Long 18 ID transakce v RÚIAN
GlobalniIdNavrhuZmeny Long 18 ID návrhu změny v ISÚI
Geometrie Kolekce údajů Geometrické údaje
NespravneUdaje Kolekce údajů Seznam nesprávnych referenčních údajú